Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj on osa Danske Bank –konsernia, ja se on Danske Bank A/S:n täysin omistama tytäryhtiö. Danske Kiinnitysluottopankki harjoittaa kiinnitysluottopankkitoimintaa, jossa lasketaan liikkeelle vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja kiinnitysluottopankkilain alla. Sen toiminta on osa Danske Bank -konsernin Suomen toimintojen asuntorahoituskokonaisuutta.

Tulosraportointi

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Vuosikertomus 2023

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Vuosikertomus 2023 xhtml

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj - Tilintarkastuskertomus

Riippumattoman tilintarkastajan raportti ESEF-tilinpäätöksestä - 2023

Danske Mortgage Bank Additional Pillar 3 Disclosures Q4 2023

Danske Kiinnitysluottopankki Oyjn osavuosikatsaus 2023

Danske Mortgage Bank Plc Additional Pillar 3 Disclosures Q2 2023

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj - Tilintarkastuskertomus 2022

Riippumattoman tilintarkastajan raportti ESEF-tilinpäätöksestä - 2022

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Vuosikertomus 2022

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Vuosikertomus 2022 xhtml

Danske Mortgage Bank Plc Additional Pillar 3 Disclosures Q4 2022

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Osavuosikatsaus tammi—kesäkuu 2022 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Vuosikertomus 2021 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Vuosikertomus 2021 xhtml

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj - Tilintarkastuskertomus 2021 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj tilintarkastajan raportti ESEF-tilinpäätöksestä – 2021 >

Danske Mortgage Bank Plc Additional Pillar 3 Disclosures Q4 2021 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyjn osavuosikatsaus 2021 >

Danske Mortgage Bank Plc Additional Pillar 3 Disclosures Q2 2021 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj - Tilintarkastuskertomus 2020 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Vuosikertomus 2020 >

Danske Mortgage Bank Plc Additional Pillar 3 Disclosures Q4 2020 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyjn osavuosikatsaus 2020 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Vuosikertomus 2019 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Tilintarkastuskertomus 2019 >

Danske Mortgage Bank Plc Additional Pillar 3 Disclosures Q4 2019 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj osavuosikatsaus 2019 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Vuosikertomus 2018 >

Danske Mortgage Bank Plc Additional Pillar 3 Disclosures 2018 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Tilintarkastuskertomus 2018 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj osavuosikatsaus 2018 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Vuosikertomus 2017 >

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Tilintarkastuskertomus 2017 >

Danske Mortgage Bank Plc Additional Pillar 3 Disclosures >

Lisätietoja sijoittajaraporteista

Antti Toppila
Analyst

Puhelin: +358 (0)10 546 7895
antti.toppila@danskebank.fi

Hallintotapa

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmät täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä mainitut yleiset vaatimukset. Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallitus on hyväksynyt pankin riskistrategian ja muut strategiset tavoitteet sekä huolehtii siitä, että niiden noudattamista valvotaan.
 • Yhtiöjärjestyksestä muutoksineen päättää yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa Suomen lain puitteissa.

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n voimassaoleva yhtiöjärjestys on yhtiön perustamisajankohdalta 1 Marraskuuta 2017.

 • Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallituksen kokoonpano ja hallituksen työskentely täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 2 §:n vaatimukset.

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallituksen jäseniä ovat: Kasper Kirkegaard (puheenjohtaja), Robert Wagner, Terese Dissing, Jens Wiklund ja Tomi Dahlberg (konsernin ulkopuolinen jäsen) ja Marjo Tomminen (konsernin ulkopuolinen jäsen).

 • Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimivaan johtoon kuuluvat täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 4 §:n johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset.

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 §:n pankin johdon ajankäytölle asettamia vaatimuksia.

  Danske Kiinnitysluottopankin toimitusjohtajana toimii Janne Lassila.

 • Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n omistajat käyttävät omistusoikeuttaan yhtiökokouksessa.

 • Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:llä on olemassa luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 6 §:ssä edellytetyt menettelytavat, joita noudattamalla pankin palveluksessa olevat voivat ilmoittaa pankin sisällä riippumattoman kanavan kautta finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta.

Tieto vapautuksesta soveltaa vakuusvaatimusta konsernin sisäisissä OTC-johdannaistransaktioissa - päivitetty 31. joulukuuta 2023

EMIR-asetuksen 11 artiklan 11 kohdan ja sen 20 artiklaa täydentävän komission delegoidun asetuksen (EU) No: 149/2013 mukaan konsernin sisäisen transaktion vastapuoli, joka on vapautettu asettamasta vakuutta (alkuvakuus ja vaihtuva vakuus), tulee julkisesti antaa tietoa vapautuksesta. 

Danske Bank konserni on saanut mainitut poikkeukset asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta ja julkistaa seuraavat tiedot:

 VastapuoliVastapuolen LEI-tunnusKonsernisuhdePoikkeuksen sisältöNimellismäärä, MEUR
 Danske Bank A/S MAES062z21o4RZ2U7M96 Emoyhtiö Täysi poikkeus 0

Palkitseminen

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun 3 §:n palkitsemisjärjestelmiä koskevia yleisiä vaatimuksia.

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallitus on hyväksynyt pankissa sovellettavien palkitsemisjärjestelmien yleiset periaatteet sekä valvoo ja arvioi niiden toimivuutta ja noudattamista.

Lue lisää Danske Kiinnitysluottopankin palkitsemispolitiikasta englanniksi.

Riskienhallinta

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n riskinotto- ja riskienhallintajärjestelmät täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun vaatimukset.

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:llä on pankin liiketoiminnoista riippumaton riskienvalvontatoiminto, compliance-toiminto ja sisäinen tarkastus.

Tiedotteet (englanniksi)

 25.09.2023      Janne Lassila nimitetty Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n toimitusjohtajaksi
 03.07.2023      Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu
 05.09.2022      Danske Kiinnitysluottopankki Oyj siirtyy noudattamaan 16.9.2022 alkaen uutta lakia Laki kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista (151/2022). 
 29.06.2018      Decision of the Board of the Financial Supervisory Authority on setting an additional capital requirement on the basis of the structural characteristics of the financial system 
31.10.2017 Incorporation of Danske Mortgage Bank Plc registered 
23.09.2017Danske Bank Plc seeks to demerge its mortgage credit banking activities
26.06.2017Board of Directors of Danske Bank Plc approves merger plan
31.07.2017Extraordinary general meeting of Danske Bank Plc approved demerger of mortgage credit banking activities

Yhteystiedot

 
Asiakaspalvelumme palvelee numerossa 0200 2580 maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00.

Osoite
Danske Kiinnitysluottopankki Oyj
Televisiokatu 1
FI-00075 DANSKE BANK

Yritystunnus: 2825892-7
ALV-numero: FI28258927

Tietosuoja
Tutustu täältä tietosuojatiedotteeseemme.

Toimintaamme valvoo Suomen Finanssivalvonta.

Euroopan Keskuspankki on myöntänyt Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:lle toimiluvan 29.9.2017.