Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj on osa Danske Bank –konsernia, ja se on Danske Bank A/S:n täysin omistama tytäryhtiö. Danske Kiinnitysluottopankki harjoittaa kiinnitysluottopankkitoimintaa, jossa lasketaan liikkeelle vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja kiinnitysluottopankkilain alla. Sen toiminta on osa Danske Bank -konsernin Suomen toimintojen asuntorahoituskokonaisuutta.

Lisätietoja sijoittajaraporteista

Antti Toppila
Analyst

Puhelin: +358 (0)10 546 7895
antti.toppila@danskebank.fi

Hallintotapa

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmät täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä mainitut yleiset vaatimukset. Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallitus on hyväksynyt pankin riskistrategian ja muut strategiset tavoitteet sekä huolehtii siitä, että niiden noudattamista valvotaan.
 • Yhtiöjärjestyksestä muutoksineen päättää yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa Suomen lain puitteissa.

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n voimassaoleva yhtiöjärjestys on yhtiön perustamisajankohdalta 1 Marraskuuta 2017.

 • Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallituksen kokoonpano ja hallituksen työskentely täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 2 §:n vaatimukset.

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallituksen jäseniä ovat: Stojko Gjurovski (chair), Robert Wagner, Tomi Dahlberg (external member) ja Maisa Hyrkkänen (external member)

 • Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimivaan johtoon kuuluvat täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 4 §:n johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset.

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 §:n pankin johdon ajankäytölle asettamia vaatimuksia.

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n toimitusjohtaja on Pekka Toivonen.

 • Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n omistajat käyttävät omistusoikeuttaan yhtiökokouksessa.

 • Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:llä on olemassa luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 6 §:ssä edellytetyt menettelytavat, joita noudattamalla pankin palveluksessa olevat voivat ilmoittaa pankin sisällä riippumattoman kanavan kautta finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta.

Tieto vapautuksesta soveltaa vakuusvaatimusta konsernin sisäisissä OTC-johdannaistransaktioissa - päivitetty 31. joulukuuta 2021

EMIR-asetuksen 11 artiklan 11 kohdan ja sen 20 artiklaa täydentävän komission delegoidun asetuksen (EU) No: 149/2013 mukaan konsernin sisäisen transaktion vastapuoli, joka on vapautettu asettamasta vakuutta (alkuvakuus ja vaihtuva vakuus), tulee julkisesti antaa tietoa vapautuksesta. 

Danske Bank konserni on saanut mainitut poikkeukset asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta ja julkistaa seuraavat tiedot:

 VastapuoliVastapuolen LEI-tunnusKonsernisuhdePoikkeuksen sisältöNimellismäärä, MEUR
 Danske Bank A/S MAES062z21o4RZ2U7M96 Emoyhtiö Täysi poikkeus 0

Palkitseminen

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun 3 §:n palkitsemisjärjestelmiä koskevia yleisiä vaatimuksia.

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallitus on hyväksynyt pankissa sovellettavien palkitsemisjärjestelmien yleiset periaatteet sekä valvoo ja arvioi niiden toimivuutta ja noudattamista.

Lue lisää Danske Kiinnitysluottopankin palkitsemispolitiikasta englanniksi.

Riskienhallinta

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n riskinotto- ja riskienhallintajärjestelmät täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun vaatimukset.

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:llä on pankin liiketoiminnoista riippumaton riskienvalvontatoiminto, compliance-toiminto ja sisäinen tarkastus.

Tiedotteet (englanniksi)

 05.09.2022      Danske Kiinnitysluottopankki Oyj siirtyy noudattamaan 16.9.2022 alkaen uutta lakia Laki kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista (151/2022). 
 29.06.2018      Decision of the Board of the Financial Supervisory Authority on setting an additional capital requirement on the basis of the structural characteristics of the financial system 
31.10.2017 Incorporation of Danske Mortgage Bank Plc registered 
23.09.2017Danske Bank Plc seeks to demerge its mortgage credit banking activities
26.06.2017Board of Directors of Danske Bank Plc approves merger plan
31.07.2017Extraordinary general meeting of Danske Bank Plc approved demerger of mortgage credit banking activities

Yhteystiedot

 
Asiakaspalvelumme palvelee numerossa 0200 2580 maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00.

Osoite
Danske Kiinnitysluottopankki Oyj
Televisiokatu 1
FI-00075 DANSKE BANK

Yritystunnus: 2825892-7
ALV-numero: FI28258927

Tietosuoja
Tutustu täältä tietosuojatiedotteeseemme.

Toimintaamme valvoo Suomen Finanssivalvonta.

Euroopan Keskuspankki on myöntänyt Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:lle toimiluvan 29.9.2017.