Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank –konsernin taloudellinen tulos 2015

​Danske Bankin nettotulos 1 758,5 miljoonaa euroa (13,1 miljardia DKK). Nettotulos ennen liikearvon alaskirjauksia oli 2 375,1 miljoonaa euroa (17,7 miljardia DKK) ja oman pääoman tuotto oli 11,6 prosenttia.

Danske Bank on julkistanut vuoden 2015 taloudellisen tuloksensa.

”Danske Bank jatkoi etenemistään ja raportoi haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta vahvan tuloksen. Tulos on osoitus hajautetun liiketoimintamallimme ja pohjoismaisen yleispankkitoimintamme vahvuudesta. Tuloksemme heijastaa myös vahvaa sitoutumistamme strategiaamme, jonka tavoitteena on entistäkin asiakaskeskeisempi, selkeämpi ja tehokkaampi pankki”, sanoo konsernijohtaja Thomas F. Borgen

”Vahvistimme asiakassuhteitamme edelleen ja käynnistimme lukuisia hankkeita, joiden tavoitteena on helpottaa asiakkaidemme päivittäistä pankkiasiointia ja tärkeiden taloudellisten päätösten tekemistä. Toimintamme on vakaalla pohjalla, meillä on vankka asema markkinoilla ja selkeä strateginen suunta seuraavalle vaiheelle Danske Bankin täyden potentiaalin hyödyntämisessä”.

Vuosikertomus on saatavana osoitteessa danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia: 

Vuosien 2015 ja 2014 vertailu

 • Danske Bank -konsernin nettotulos oli 1 758,5 miljoonaa euroa vuonna 2015. Nettotulokseen vaikuttivat 616,5 miljoonan euron liikearvon alaskirjaukset (kts. 18.12.2015 julkaistu tiedote). Nettotulos ennen liikearvon alaskirjauksia kasvoi 36 prosenttia 2 375,1 miljoonaan euroon vuoden 2014 1 739,1 miljoonasta eurosta.  Tuloksen paraneminen johtui liiketoiminnan vilkastumisesta, kulujen supistumisesta ja arvonalentumisten merkittävästi vähenemisestä. 
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 8,5 prosenttia. Tuotto ennen liikearvon alaskirjauksia oli 11,6 %, kun se vuonna 2014 oli 8,6 prosenttia. Danske Bank on siten jälleen lähempänä tavoitettaan, joka on yli 12,5 prosentin oman pääoman tuotto viimeistään vuonna 2018.
 • Kokonaistuotot olivat 5 923,1 miljoonaa euroa, joka vastaa vuoden 2014 tasoa.
  • Korkokate laski 4 prosenttia 2 877,9 miljoonaan euroon. Negatiiviset lyhyet korot painoivat edelleen talletusten marginaaleja ja korkokatetta. Luotonannon kasvu ja supistuneet rahoituskulut tasapainottivat kuitenkin osittain tätä painetta.
  • Nettopalkkiotuotot olivat yhteensä 1 624,4 miljoonaa euroa, eli 9 prosenttia edellisvuoden tasoa enemmän. Nettopalkkiotuottojen kasvu johtui pääasiassa vilkkaasta asuntolainojen jälleenrahoituksesta vuoden ensimmäisellä puoliskolla, asiakkaiden lisääntyneestä aktiivisuudesta pankkitoimintayksiköissä sekä positiivisesta kehityksestä Danske Capitalissa.  
  • Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot kasvoivat 4 prosenttia 929,0 miljoonaan euroon vuonna 2015, vaikka vuonna 2014 tuottoja paransi Nets-osakkeiden myynnistä saatu kertatuotto. Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla arvopaperi- ja valuuttatoiminnan tuottoa paransi rahoitusmarkkinoiden volatiliteetista johtuva huomattava asiakasaktiivisuus. Aktiivisuus väheni jonkin verran vuoden toisella puoliskolla. 
 • Asiakkaiden lisääntyneestä aktiivisuudesta huolimatta liiketoiminnan kulut supistuivat 4 prosenttia 2 924,9 miljoonaan euroon. Kulu/tuottosuhde ennen liikearvon alaskirjauksia parani 2,1 prosenttiyksikköä 49,4 prosenttiin, mikä johtui tehokkuuden jatkuvasta parantamisesta ja tiukasta kulujen hallinnasta.
 • Arvonalentumiset ydinliiketoiminnassa olivat 7,6 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 98 prosentin laskua. Arvonalentumisten väheneminen heijastaa jatkuvaa työtämme luottolaadun parantamiseksi ja makrotaloustilanteen elpymistä. Kehitys oli myönteistä kaikissa liiketoimintayksiköissä.
 • Muiden kuin ydinliiketoimintojen tulos, joka koostuu lähinnä Irlannin liiketoiminnoista, oli 6,2 miljoonaa euroa voitollinen ennen veroja verrattuna vuoden 2014 201,9 miljoonan euron tappioon. 
 • Luottokanta oli 31.12.2015 3 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Luotonanto kasvoi lähes kaikissa pankkitoimintayksiköissä. Talletukset kasvoivat 7 prosenttia vuoden 2014 lopusta. Kasvua oli etenkin Corporates & Institutions -liiketoimintayksikössä.

Luokitukset

Paransimme luokituksiamme vuoden aikana ja saavutimme siten vuodelle 2015 asetetun strategisen tavoitteen. Parantuneiden luokitusten ansiosta pystyimme edelleen supistamaan rahoituskustannuksia. 

Vakavaraisuusasema, osingonmaksu ja osakkeiden takaisinosto-ohjelma:

Ydinpääomasuhdeluku (CET1) oli 16,1 prosenttia ja vakavaraisuussuhdeluku 21,0 prosenttia, kun ne vuoden 2014 lopussa olivat 15,1 prosenttia ja vastaavasti 19,3 prosenttia. Danske Bankin vahvan likviditeettiaseman perusteella hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 8 DKK osakkeelta, joka vastaa 46 prosenttia nettotuloksesta ennen liikearvon alaskirjauksia. 

Hallitus on lisäksi päättänyt aloittaa 1 206 miljardin euron osakkeiden takaisinosto-ohjelman vuonna 2016. Ohjelman tavoite on sopeuttaa osakepääoma paremmin Danske Bankin pääomatavoitteisiin. Takaisinosto-ohjelmasta on lisätietoa tänään julkaistussa erillisessä tiedotteessa.

Näkymät vuodelle 2016

Odotamme vuoden 2016 nettotuloksen vastaavan vuoden 2015 nettotulosta ennen liikearvon alaskirjauksia.

Yhteystiedot 2. helmikuuta 2016 klo 9.00 CET alkaen:
Thomas F. Borgen, konserninjohtaja, puh. +45 45 14 14 00
Henrik Ramlau-Hansen, talousjohtaja, puh. +45 45 14 14 00

Vuosikertomus esitellään tiedotustilaisuudessa kello 9.00 CET alkaen ja analyytikoille ja sijoittajille tarkoitetussa puhelinkonferenssissa kello 14.30 CET. Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi lähetetään suorana webcastinä osoitteessa danskebank.com. Lisätietoa Danske Bank -konsernin taloudellisesta tuloksesta on saatavana osoitteessa danskebank.com/reports.