Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Oyj –konsernin vuosi 2015

Toimitusjohtaja Risto Tornivaara: Luottokannat kehittyivät myönteisesti vaikeassa markkinatilanteessa.

”Vuoden 2015 aikana näimme jälleen tuloksia vuonna 2012 aloitetusta liiketoimintamallin ja organisaation uudistamisesta, joka tähtää kilpailukyvyn varmistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Asiakastyytyväisyys jatkoi kohenemistaan kaikissa segmenteissä, ja etenkin keskisuurten ja suurten yritysasiakkaiden keskuudessa olemme jo saavuttaneet tavoittelemamme ykkös- tai kakkostilan.  Danske Bankin tavoitteena on olla suomalaisten luotetuin pankkikumppani, ja olemme iloisia että myös kotitalousasiakkaidemme tyytyväisyys palveluihimme kasvaa.

Johdonmukainen työmme asiakastyytyväisyyden parantamiseksi näkyi myönteisesti myös liiketoiminnan kehityksessä. Pienten ja keskisuurten yritysten luottokantamme kasvoi 8% eli markkinoita nopeammin. Kotitalousasiakkaamme ovat ottaneet myönteisesti vastaan työmme pankkiasioinnin kehittämiseksi entistäkin vaivattomammaksi, ja myönnettyjen uusien asuntoluottojen määrä kasvoi yhteensä 20 % verrattuna vuoteen 2014.

Lisäksi yli 22 000 kotitalousasiakastamme hyödynsi Suomen talouden vauhdittamiseksi tarjottua mahdollisuutta asuntolainojen lyhennysvapaaseen, mikä vapautti noin 110 miljoonan euron arvosta varoja kotitalouksien käyttöön.

Luottokannan laatu on yleisesti hyvällä tasolla, emmekä näe luottoriskeissä merkittävää muutosta.

Danske Bankin tavoitteena on tehdä sekä päivittäisasiointi että talouspäätökset asiakkaillemme helpoiksi tarjoamalla innovatiivisia palveluita ja ratkaisuja. Mobiili- ja tabletpankkisovelluksiemme suosio jatkoi vahvaa kasvuaan, ja niihin kirjauduttiin joulukuussa yhteensä jo yli 3 miljoonaa kertaa. Asiakkaamme tarkastelivat vuoden viimeisen kuukauden aikana pelkästään mobiilipankin kautta tilitapahtumiaan yli viisi miljoonaa kertaa ja sijoitusomistuksiaankin noin 200 000 kertaa.

MobilePay-maksusovelluksen oli ladannut vuoden loppuun mennessä jo lähes 240 000 suomalaista, ja sovelluksen kautta siirrettiin rahaa vuoden aikana lähes 500 000 kertaa. Uskomme, että mobiilimaksaminen vahvistaa jalansijaansa vuonna 2016 ja odotamme vahvaa vuotta myös MobilePaylle.

Pankkialan toimintaympäristö pysyi koko vuoden erittäin haasteellisena. Suomen kansantaloudella oli neljäs vaikea peräkkäinen vuosi, ja ennätyksellisen alhainen korkotaso painoi korkokatteita. Kun myös arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot pienenivät,  Danske Bank Oyj –konsernin liiketoiminnan tuotot jäivät 5 % edellisvuodesta. Määrätietoinen työ pankin kulurakenteen kehittämiseksi jatkui, ja myös luottotappiot pienentyivät. Pankin kulu-tuotto -suhde parani edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä ollen 61,4 prosenttia.

Vuoden voitto ennen veroja oli 209,5 miljoonaa euroa, 2 prosenttia vertailukautta vähemmän. Danske Bank -ryhmä on Suomessa merkittävä veronmaksaja. Maksoimme vuoden 2014 tuloksesta yhteensä 58,8 miljoonaa euroa yhteisöveroa, ja olimme Finanssialan Keskusliiton tilaston mukaan Suomen 10. suurin yhteisöveron maksaja.

Danske Bank Oyj –konsernin vakavaraisuus on edelleen erittäin hyvä, ja vakavaraisuussuhdelukumme oli vuoden lopussa 18,4 prosenttia (14,5% vuoden 2014 lopussa). Danske Bankin tavoitteena on kasvaa Suomessa, ja tähän vahva vakavaraisuutemme antaa hyvän pohjan.”

 
Danske Bank Oyj –konsernin avainluvut
Milj. €20152014201320122011
Liikevaihto7908508871 0011 087
Korkokate304315318358346
% liikevaihdosta38,537,135,935,831,8
Voitto ennen veroja210214200157147
% liikevaihdosta26,525,122,515,713,6
Tuotot yhteensä 1)575603622637650
Liiketoiminnan kulut yhteensä 2)353373425417449
Kulu-tuotto-suhde61,461,868,365,469,1
Taseen loppusumma30 31329 69226 68031 81327 406
Oma pääoma2 5152 5022 3832 3792 272
Kokonaispääoman tuotto, %0,60,60,50,40,4
Oman pääoman tuotto, % 3)6,66,96,15,05,0
Omavaraisuusaste, % 3)8,38,48,97,58,3
Vakavaraisuussuhde, % 4)18,414,516,715,814,4
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 5)1317-36453
Taseen ulkopuoliset sitoumukset4 5894 3225 4356 0266 236
Henkilöstö kauden aikana keskimäärin2 0062 0972 2862 7653 035
FTE kauden lopussa 6)1 7301 7091 7762 2352 483

1) Tuottoihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset tuotot.

2) Liiketoiminnan kuluihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset kulut.

3) Taseen erää Pääomalainat ei ole luettu mukaan omaan pääomaan.

4) Konsernin vakavaraisuussuhde on laskettu sekä luottolaitoslain 9-10 luvun että EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisesti. Luottoriskin riskipainotetut saamiset ja vastuut on laskettu sisäistä mallia (FIRB) käyttäen yrityksille, mutta muutoin vakiomenetelmää käyttäen. Markkina- ja operatiivisten riskien riskipainotetut saamiset ja vastuut on laskettu vakiomenetelmää käyttäen. Vertailukauden luku vuodelta 2013 on muutettu vastaamaan uutta sääntelyä.

5) Arvonalentumistappioihin luotoista ja muista saamisista sisältyvät arvonalentumistappiot, niiden peruutukset,
toteutuneet luottotappiot ja luottotappioiden palautukset. (-) tappioiden nettomäärä positiivinen.

6) Esitystapaa muutettu vuodelle 2015 niin, että tuntityöntekijät on otettu mukaan FTE-lukuun. Vertailukauden lukuja ei ole muutettu vastaamaan uutta esitystapaa.

Danske Bank Oyj on osa Danske Bank –konsernia. Danske Bank Oyj:n lisäksi Danske Bankin Suomen toiminnot käsittävät Danske Bank A/S:n Helsingin sivuliikkeen.

Danske Bank Suomen toimintojen avainluvut
20152014
Tuotot yhteensäMilj. €632663
Voitto ennen verojaMilj. €243249
Tase kauden päättyessäMilj. €33 25531 128
Henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa 1)2 0382 111

Näkymät vuodelle 2016

Suomen talouden kasvun odotetaan olevan melko vaatimatonta vielä vuonna 2016 ja nojautuvan pitkälti viennin kasvuun. Euron heikkenemisen pitäisi edistää Suomen vientiä erityisesti Yhdysvaltoihin. Venäjän heikkona pysyvät talousnäkymät ja sanktiot puolestaan jatkuvat ja vaikuttavat edelleen negatiivisesti Suomen vientiin sekä kotimaan palvelukysyntään.

Korkotason, erityisesti lyhyiden korkojen, odotetaan pysyvän alhaisena myös vuoden 2016 aikana. Vaikka hiljalleen kasvava työttömyys ja alhainen tulojen kasvu heikentävät kotitalouksien ostovoimaa, niin odotamme yksityisen kulutuksen jatkavan hienoista nousua. Tätä edesauttavat matalat korot ja kuluttajahintojen lasku. Odotammekin luotonannon niin henkilö- kuin yritysasiakkaille kasvavan vuoden 2016 aikana ja näin korkokatteen sekä tuottojen yhteensä odotetaan paranevan vuoteen 2015 verrattuna.

Kulujen odotetaan pysyvän suunnilleen edellisen vuoden tasolla, vaikka pankin tavoitteena on edelleen parantaa kustannustehokkuuttaan ja toimintaprosessejaan. Tähän vaikuttaa sääntelyn aiheuttama pankkien kulujen kasvu, kun viranomaiset varautuvat Suomessa ja pankkiunionissa mm. kriisinratkaisuun erilaisten rahastojen muodossa. Kaiken kaikkiaan odotamme nettotuloksen vuodelle 2016 olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2015, sillä luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasolla.

Odotuksiin sisältyy epävarmuutta makrotaloudellisiin ennusteisiin liittyen. Erityistä epävarmuutta liittyy arvopaperikaupasta ja valuuttatoiminnasta saataviin tuottoihin sekä lainojen arvonalentumisiin.

Tilinpäätös kokonaisuudessaan

Danske Bank Oyj –konsernin tammi-joulukuun 2015 tilinpäätös kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja löytyy pankin internet-sivuilta osoitteesta www.danskebank.fi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj

Haastatteluja varten olkaa yhteydessä Tomi Koljoseen/Viestintä, puh. 050 422 0911.

Danske Bank on moderni pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle ja yritykselle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank Oyj on osa pohjoismaista Danske Bank –konsernia. www.danskebank.fi

Danske Bank A/S -konserni

Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Palvelemme yli 3,5 miljoonaa henkilö-, yritys- ja instituutioasiakasta, joille tarjoamme pankkipalveluiden lisäksi henki- ja eläkevakuutuksia, varainhoitoa, kiinteistönvälitys- ja leasing-paveluita.

Tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina, ja haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, sijoittajille sekä yhteisöille joiden osana toimimme.

Danske Bank A/S–konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. www.danskebank.com

Danske Bank Oyj:n vuosikertomus 2015