Content is loading
Siirry sisältöön

Apua tuhansille pienyrityksille Suomessa

Danske Bank lanseeraa DynamicPay-ratkaisun, joka voi ajan mittaan auttaa tuhansia suomalaisia pienyrityksiä parantamaan kassavirtaansa sekä luomaan kasvua ja työpaikkoja. Nyt lanseerattava palvelu on tuorein osoitus siitä, että Danske Bank uudistaa pankkipalveluita tarjoamalla innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja myös yritysasiakkailleen.

Yritysten välisten maksuehtojen pidentyminen ja maksuviiveet aiheuttavat vaikeuksia tuhansille suomalaisille pienyrityksille. Yrityksille tehdyt kyselyt osoittavat, että pitkistä maksuajoista on tullut käytäntö: pk-yritykset saavat maksun jopa useita kuukausia sen jälkeen, kun ne ovat toimittaneet asiakkaansa tilauksen. Tästä koituu pienyrityksille muun muassa likviditeettiongelmia ja moni mainitsee sen myös hidastavan kasvua.

Danske Bank on etsinyt ratkaisua tähän haasteeseen. Kehitystyö on keskittynyt pienyritysten ja niiden suurimpien asiakkaiden välisen yhteistyön optimointiin. Työn tuloksena Danske Bank tuo markkinoille DynamicPay-palvelun, jossa ostaja- ja myyjäyritys voivat sopia laskujen maksamisesta etuajassa alennusta vastaan. Danke Bank haluaa tarjota nykyisille ja uusille yritysasiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja myös käyttöpääoman ja likviditeetin hallintaan.

”Tämän kaltaisia ratkaisuja on tavattu kehittää ohjelmistotaloissa, mutta me haluamme itse olla luomassa uudenlaisia pankkipalveluita. Uskomme, että yhdistämällä teknologian hyödyt vankkaan pankkitoimialan sekä asiakastarpeiden tuntemukseemme, pystymme luomaan turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja”, toteaa Danske Bankin Cash Management -toimintojen johtaja Rauni Haaranen.

Alennusta nopeasta maksamisesta

DynamicPay on verkkopalvelu, jossa toimittajayritys voi tarkastella kaikkia lähettämiään laskuja, kun asiakasyritys on ne hyväksynyt. Palvelu laskee nopean maksamisen alennuksen, minkä jälkeen toimittaja voi valita, mistä laskuista se haluaa maksun etuajassa.

”DynamicPay on yksinkertainen ratkaisu pienyrityksille ja niiden asiakkaille kassanhallinnan tehostamiseen”, sanoo Haaranen. ”Sen avulla pienyritys saa yhdellä silmäyksellä yleiskäsityksen tulevasta kassavirrastaan ja voi parantaa maksuvalmiuttaan. Suurasiakkaat voivat tehostaa toimittajaverkostoaan, automatisoida laskujen käsittelyyn liittyvän viestinnän ja pienentää kulujaan maksamalla laskut etuajassa.”

Asiakkaiden maksujen viivästyminen on suuri ongelma pieniyrityksille

Tarvetta DynamicPayn kaltaisille ratkaisuille on. Suomen Pankin Yritysrahoituskyselyssä vuonna 2015 pk-yrityksistä noin 40 prosenttia kertoi asiakkaidensa maksuaikojen pidentyneen edellisen vuoden aikana. Intrum Justitian Maksutaparaportti 2015 puolestaan osoittaa, että lähes kaksi kolmesta suomalaisyrityksestä on joutunut hyväksymään pidemmän maksuehdon kuin mihin ne olisivat alkujaan olleet halukkaita. Yritykset kertovat, että pitkittyneet maksuajat hidastavat niiden kasvua (28 %) ja lisäksi ne ovat joutuneet jättämään palkkaamatta uusia työntekijöitä (21 %).

”Kyselyiden tulokset vahvistavat käsityksen, että nykyistä joustavammalla ja nopeammalla laskujen käsittelyllä voi olla monia myönteisiä vaikutuksia yritysten kykyyn turvata toimintansa jatkuvuus pitkällä aikavälillä ja luoda uusia työpaikkoja”, Haaranen sanoo.

Yritysten välisten maksuaikojen pidentymistä on pyritty suitsimaan myös lainsäädännöllä. EU:n maksuviivedirektiivin myötä maksuehtolaki muuttui noin vuosi sitten. Lakimuutoksen jälkeen maksuaika yritysten välisessä kaupassa on saanut ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu, kun aiemmin raja oli 60 päivää. Edelleen on siis mahdollista kuitenkin sopia pidemmistä maksuajoista, ja yli puolet suomalaisyrityksistä kertookin, että sääntelymuutos ei ole vaikuttanut maksuviiveisiin.

”DynamicPay ei tietenkään ratkaise kaikkia ongelmia. Olemme kuitenkin tyytyväisiä, että olemme kehittäneet ratkaisun, josta voivat hyötyä niin toimittajat kuin ostajatkin”, Haaranen sanoo.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: 
Rauni Haaranen, Head of Cash Management Finland, puh. 010 546 7841

Lisätietoa DynamicPay-ratkaisusta verkossa:
www.dynamicpay.com 

Linkit lähderaportteihin:
http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/selvitykset_ja_raportit/rahoituskyselyt/Pages/Yritysrahoituskysely_2015.aspx 
https://www.intrum.com/fi/Media-ja-julkaisut/maksutaparaportti/