Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bankin ja Mandatum Lifen jakelusopimus päättyy

Sampo Oyj:n myydessä pankkitoimintansa Danske Bank A/S:lle vuoden 2007 alussa Sampo Pankki Oyj (nykyään Danske Bank Oyj) ja henkivakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo (nykyään Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö) allekirjoittivat sopimuksen, joka takasi Henki-Sammolle yksinoikeuden myydä henki- ja eläkevakuutustuotteittaan Sampo Pankin jakeluverkostossa Suomessa. Jakelusopimus päättyy 31.12.2016.

Edellä mainitun sopimuksen solmimisen yhteydessä Mandatum Lifelle taattiin oikeus myydä Danske Bank Oyj:n Suomen palveluverkoston kautta myyty vakuutuskanta Danske Bankille. Mandatum Life päättää lokakuun 2016 loppuun mennessä, käyttääkö se tätä oikeuttaan.

Mikäli kannansiirto toteutetaan, se tapahtuu käypään arvoon, jonka määritteleminen annetaan kolmannen osapuolen tehtäväksi edellä mainittuun sopimukseen kirjatuin ehdoin. Arvonmäärityksen arvioidaan kestävän vuoden 2017 kesään, ja kannansiirron odotetaan tapahtuvan vuoden 2017 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Kannansiirto edellyttää asianmukaisten viranomaislupien saamista. Mahdollisella kannansiirrolla ei ole vaikutuksia olemassa oleviin asiakassopimuksiin.

Mahdollisella kannansiirrolla ei odoteta olevan vaikutusta Danske Bank Oyj:n tai Danske Bank -konsernin taloudellisiin näkymiin.

Vakuutuskantaan sisältyy 151 000 sopimusta ja kantaan liittyvä vastuuvelka oli vuoden 2015 lopussa 3 060 miljoonaa euroa. Kannan yhteenlaskettu maksutulo vuonna 2015 oli 453 miljoonaa euroa. Vakuutuskanta koostuu pääosin sijoitussidonnaisista sopimuksista ja lainaturvasopimuksista. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan suuruus oli 212 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Risto Tornivaara, Toimitusjohtaja, Danske Bank Oyj
puh. 010 546 6675