Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Oyj:n Tammi–Kesäkuu 2016: Tyydyttävä tulos kasvavan epävarmuuden keskellä

Alkuvuotta 2016 leimasivat edelleen vaikeat markkinaolosuhteet, negatiivisena pysyneet korot ja hidas kasvu. Tämän lisäksi Britannian mahdollinen EU-ero lisäsi finanssimarkkinoihin ja Suomen talouden näkymiin liittyvää epävarmuutta. Monipuolisen liiketoimintamallin ja yhä asiakaslähtöisemmän ja tehokkaamman toimintatavan ansiosta Danske Bankin tammi-kesäkuun tulos oli merkittävistä haasteista huolimatta tyydyttävä.

Danske Bankin Suomen* liiketoiminnan kokonaistuotot olivat 316,9 miljoonaa euroa, 3 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella (326,2 milj. euroa). Alhaiset korot painoivat edelleen korkokatetta. Palkkiotuotot olivat myös hiukan edellisvuotta alemmalla tasolla. Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuottoihin kohdistui merkittävää volatiliteettia, mikä johtui mm. luottoriskisopimuksista ja Brexitistä, ja ne kasvoivat 7 prosenttia. Kulut jatkoivat laskuaan melkein 3 prosentilla, ja voitto ennen veroja oli 130,8 miljoonaa euroa (135,9). 

Asiakasaktiviteetti kehittyi myönteisesti useissa yksiköissä. Asuntolainoituksen kysyntä kasvoi. Melkein puolet asuntolaina-asiakkaista valitsi jonkin uusista joustavista lainatuotteistamme, ja toisella neljänneksellä jo 33 prosenttia valitsi lainansa korkoriskin hallintaan korkoputken. Yritysasiakasliiketoiminnassa pk-yritysten lainasalkku kasvoi 8 prosenttia, edelleen markkinoiden yleistasoa nopeammin. Corporates & Institutions -liiketoiminnassa Danske Bank hoiti usean suomalaisen suuryrityksen sekä julkishallinnon yksikön velkakirjajärjestelyt. 

”Lainakantamme jatkoi hyvää kehitystä etenkin yrityslainapuolella. Korkokate supistui edelleen lainataseen kasvusta huolimatta, koska asiakkaille maksetut talletuskorot sopeutuvat alhaiseen korkotasoon viipeellä”, sanoo Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj:n toimitusjohtaja.

Jo yli 320 000 suomalaista on ladannut suositun MobilePay-sovelluksen, ja keväällä lanseerattiin sen yritysversio, joka sisältää sekä kassaratkaisun että mobiilikaupan appSwitch-ratkaisun. Loppuvuodesta MobilePaysta tulee markkinoille myös pienyrityksille sopiva ratkaisu, joka antaa pienyrityksille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia toimia mobiilimaksamisen maailmassa.

“MobilePayn yritysversio on herättänyt suomalaisyritysten keskuudessa paljon kiinnostusta, ja näyttääkin siltä että vuodesta 2016 on tulossa mobiilimaksamisen läpimurron vuosi. Suomi tarvitsee kasvutarinoita ja innovaatioita, joiden avulla yrityksemme menestyvät kansainvälisessä kilpailussa ja luovat hyvinvointia seuraavillekin sukupolville. Digitalisaatiossa ja etenkin mobiiliratkaisuissa on Suomessa paljon huippuluokan osaamista, mutta toisaalta suomalaisilla yrityksillä vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia”, Risto Tornivaara toteaa.

*Sisältää Danske Bank Oyj –konsernin ja Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin.

 
Danske Bankin Suomen toimintojen avainluvut
Danske Bank Oyj:n ohella Danske Bankin Suomen toiminnot kattavat Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin.
Milj. €1-6/20161-6/2015muutos 1-12/2015
Korkokate161,3165,9-2,7 %332,7
Nettopalkkiotuotot132,5137,9-3,9 %268,7
Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan
nettotuotot
17,916,76,8 %19,3
Muut tuotot5,25,6-7,6 %11,6
Tuotot yhteensä316,9326,2-2,8 %632,2
Liiketoiminnan kulut183,5188,9-2,9 %376,1
Voitto ennen arvonalentumistappioita133,4137,3-2,8 %256,1
Arvonalentumistappiot luotoista2,61,483,1 %12,8
Voitto ennen veroja130,8135,9-3,7 %243,2
Kulu/tuotto -suhde (C/I), %57,9 % 57,9 %0,0 %59,5 %
Luottokanta21 552,020 826,73,5 %20 882,8
Talletukset19 035,120 251,7-6,0 %19 830,6
 
Danske Bank Oyj -konsernin avainluvut
Milj. €1-6/20161-6/2015muutos1-12/2015
Korkokate145,8150,6-3,2 %304,4
Nettopalkkiotuotot116,4116,8-0,3 %234,5
Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan
nettotuotot
16,814,813,5 %14,3
Muut tuotot10,110,7-5,5 %21,6
Tuotot yhteensä289,1293,0-1,3 %574,7
Liiketoiminnan kulut170,8176,9-3,5 %352,5
Voitto ennen arvonalentumistappioita118,3116,02,0 %222,2
Arvonalentumistappiot luotoista2,63,1-16,1 %12,6
Voitto ennen veroja115,7113,02,5 %209,5
Kulu/tuotto -suhde (C/I), %59,1 %60,5 %-1,4 %61,4 %
Oman pääoman tuotto, %7,5 %6,3 %1,2 %6,6 %
Vakavaraisuussuhde, % *19,5 %15,5 %4,0 %18,4 %
Ydinpääomasuhdenluku
(Tier 1), % *
18,6 %14,8 %3,8 %17,5 %
Henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa1 7361 923-9,7 %1 730 %
Luottokanta20 309,219 694,33,1 %19 818,8
Talletukset17 065,220 190,2-15,5 %18 115,3
Oma pääoma2 550,32 427,75,0 %2 515,4
Taseen loppusumma30 174,631 647,4-4,7 %30 312,9
Tilinpäätöstiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu.
*Kauden voittoa verojen jälkeen ei ole luettu mukaan ensisijaisten omien varojen vapaaseen omaan pääomaan vakavaraisuuslaskennassa kesäkuun lopussa 2016.

Danske Bank Oyj julkaisee vain yhden osavuosikatsauksen 2016. Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan PDF-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Vuoden 2016 tilinpäätös julkaistaan 2.2.2017.

Näkymät vuodelle 2016

Suomen talouden kasvun odotetaan olevan melko maltillista vielä vuoden 2016 toisen vuosipuoliskon aikana ja korkotason odotetaan pysyvän alhaisena. Odotamme luotonannon sekä henkilö- että yritysasiakkaille kasvavan vuonna 2016. 

Kulujen odotetaan pysyvän suunnilleen edellisen vuoden tasolla, mikä on seurausta etenkin sääntelyyn liittyvästä pankkien kulujen kasvusta. Kaiken kaikkiaan odotamme vuoden 2016 nettotuloksen olevan hieman parempi kuin vuonna 2015, sillä luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän alhaisella tasolla.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj
Haastattelupyynnöt Tomi Koljonen/Viestintä, puh. 050 422 0911.

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan:
Danske Bank Oyj:n osavuosikatsaus 2016