Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank ja Invesdor yhteistyöhön pk-yritysten joukkorahoituksessa

Danske Bank tarjoaa ensimmäisenä Suomessa toimivana pankkina yritysasiakkailleen tukea joukkorahoituksen hyödyntämiseen. Euroopan laajuisesti joukkorahoituspalveluita tarjoavan Invesdorin kanssa solmittu Suomen markkinaa koskeva yhteistyösopimus mahdollistaa alku- ja kasvuvaiheen pk-yrityksille aiempaa paremman tilaisuuden tarkastella myös joukkorahoituksen mahdollisuuksia yhtenä vaihtoehtonaan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa. Uusi palvelu on tarjolla asiakkaille ja ensimmäiset hankkeet ovat jo arvioitavina.

Yritysten joukkorahoitus, crowdfunding, on kasvanut merkittävästi viimeisen neljän vuoden aikana sekä Suomessa, Euroopassa että erityisesti Yhdysvalloissa. Keskeisiä syitä tähän ovat olleet pienten ja toimintansa alkuvaiheessa olevien yritysten haasteet rahoituksen järjestämisessä sekä joukkorahoitusta tarjoavien yritysten määrän vauhdikas kasvu. 

Pankit eivät tähän mennessä ole olleet aktiivisia markkinalla, mutta nyt Danske Bank ja Pohjoismaiden suurin joukkorahoitusta tarjoava toimija, Invesdor, ovat aloittaneet yhteistyön parantaakseen pienyritysten mahdollisuuksia päästä kiinni oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen toimintansa alkuvaiheessa. Yhteistyö keskittyy Suomeen, eikä vastaava mallia ole käytössä muilla Danske Bankin markkina-alueilla.

– Pienten, aloittavien yritysten rahoittaminen on niin meille kuin muillekin pankeille haastavaa. Eräs kynnyskysymyksistä on yritysten oman pääoman riittävyys suhteessa suunniteltuihin hankkeisiin. Yhteistyössä Invesdorin kanssa tarjoamme nyt yrityksille tilaisuuden tutustua myös joukkorahoituksen tarjoamiin mahdollisuuksiin oman pääoman kasvattamiseksi ja tätä kautta parantaa velkarahoituksen saatavuuden edellytyksiä myöhemmin, kertoo Danske Bankin yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Leena Vainiomäki.

– Laajentamalla palvelukokonaisuuttamme haluamme tukea suomalaista yrityskenttää sekä parantaa yritysten mahdollisuuksia kasvuun ja innovaatioihin. Joukkorahoitus tukee sekä täydentää pankkirahoitusta, ja lähtökohtamme on tarjota yrittäjille mahdollisimman monipuoliset vaihtoehdot yritystoiminnan käynnistämiseen sekä kehittämiseen.  Tiedostamme kuitenkin joukkorahoitusalaan liittyvät, pankkirahoituksesta poikkeavat riskit. Siksi olemme valinneet kumppaniksemme alan kokeneimpiin sekä ammattimaisimpiin kuuluvan toimijan ja toimintamalliksemme viittauspohjaisen yhteistyön, jossa Danske Bank ei peri palkkioita.

Osakepohjainen joukkorahoitus kasvaa vauhdilla

Suomen joukkorahoitusmarkkina on viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi. Vuonna 2015 joukkorahoituksen avulla kerättiin lähes 85 miljoonaa euroa erilaisiin hankkeisiin, noin 30 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Erityisesti osakepohjaisen joukkorahoituksen kasvuvauhti on kova.

– Osakepohjainen joukkorahoitus kasvaa Euroopassa huimaa vauhtia pk-yritysten rahoituskanavana. Esimerkiksi Englannissa joukkorahoitus on alkuvaiheen yrityksiin sijoitetulla pääomalla mitattuna jo samassa sarjassa pääomasijoittajien kanssa, kun taas Norjassa ja Tanskassa ala on vasta lähdössä kasvuun. Mahdollisuuksia on paljon, etenkin Pohjoismaissa. Olemme innoissamme yhteistyöstämme Danske Bankin kanssa, ja toivomme että yhteistyömallimme voidaan parhaassa tapauksessa laajentaa muuallekin Pohjoismaihin, sanoo Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä.

 
Mistä on kyse?
•Joukkorahoitus on joustava rahoitusmahdollisuus, jota yritys voi hyödyntää muiden vaihtoehtojen rinnalla tai pääasiallisena rahoitusmuotonaan.
•Joukkorahoituksessa hankitaan rahoitusta yritykselle usealta sijoittajalta laina-, lahjoitus-, velka- tai osakemuodossa.
•Joukkorahoituksessa rahoitukseen yhdistyvät markkinointihyödyt, kuten näkyvyys ja sidosryhmien sitouttaminen.
•Danske Bankin ja Invesdorin yhteistyö keskittyy yksinomaan osakepohjaiseen joukkorahoitukseen ja tarjoaa pk-yrityksille entistä kattavammat mahdollisuudet oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan
•Oman pääoman ehtoisen joukkorahoituksen hyödyntäminen parantaa sekä yrityksen että pankin mahdollisuuksia rakentaa kokonaisvaltainen rahoitusratkaisu.
•Yhteistyö keskittyy Suomeen, eikä vastaava mallia ole käytössä muilla Danske Bankin markkina-alueilla.

Kuinka Danske Bankin ja Invesdorin yhteistyö toimii?
•Danske Bank voi ohjata oman pääoman kasvattamista kaipaavia tai tavoittelevia asiakkaitaan tutustumaan Invesdorin palveluihin.
•Invesdor arvioi jokaisen yrityksen joukkorahoitusmahdollisuudet tapauskohtaisesti.
•Joukkorahoituskohteiksi sopivat yritykset voivat halutessaan siirtyä Invesdorin asiakkaiksi, eikä Danske Bankilla ole roolia tässä asiakassuhteessa.

Lisätietoja:
Leena Vainiomäki, yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja, Danske Bank Oyj. Puh. 010 546 8314
Lasse Mäkelä, toimitusjohtaja, Invesdor Oy. Puh. 040 7533 844