Content is loading
Siirry sisältöön

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion valinta

Danske Bank Oyj on 26.1.2009 viranomaisille ja keskeisille tiedotusvälineille antamansa tiedonannon mukaisesti valinnut arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 § 11 momentin mukaiseksi säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiokseen Suomen.

Valinta koskee joukkovelkakirjalainoja ja muita velkasitoumuksia, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin pörssissä, Lontoon pörssissä (London Stock Exchange) tai Luxemburgin pörssissä (Luxembourg Stock Exchange).

Lisätietoja:
Anu Ilvonen, viestintäjohtaja, Danske Bank Oyj, puh. 010 546 8002