Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Oyj-konsernin tammi–syyskuu 2016: Tyydyttävä tulos heikon talouskasvun jatkuessa

Suomen talouskasvu on edelleen kuluttajavetoista ja vaatimatonta, ja korot ovat yhä historiallisen alhaisella tasolla. Danske Bankin Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot olivat tammi-syyskuussa 449,9 miljoonaa euroa, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona (475,4 miljoonaa euroa).

Suomen talouskasvu on edelleen kuluttajavetoista ja vaatimatonta, ja korot ovat yhä historiallisen alhaisella tasolla. Danske Bankin Suomen* liiketoiminnan kokonaistuotot olivat tammi-syyskuussa 449,9 miljoonaa euroa, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona (475,4 miljoonaa euroa). Historiallisen alhaiset korot painoivat korkokatetta edelleen, ja nettopalkkiotuotot vähenivät viime vuodesta. Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuottoja pienensi johdannaisten arvonoikaisuriskien (xVA) kasvu, joka johtui mallin muutoksista. Jatkuva panostaminen kustannustehokkuuteen ja toimintaprosessien kehittämiseen laski liiketoiminnan kuluja 2 prosenttia. Voitto ennen veroja oli 178,8 miljoonaa euroa (188,3). 

Danske Bankin vakavaraisuusasema säilyi vahvana ja perusliiketoiminta on edelleen vankalla pohjalla. Luotonanto kasvoi sekä henkilö- että yritysasiakkaille ja myös asiakastyytyväisyys kehittyi positiivisesti. Pk-yritysten luottokanta kasvoi 8 prosenttia viime vuoden lopusta, mikä johtui sekä uusien että vanhojen asiakkaiden liiketoimintavolyymien kasvusta. Vaikka luotonanto onkin lisääntynyt, Danske Bankin luottopolitiikka on tasapainoista ja arvonalentumiset alhaisella tasolla. 

Danske Bank käynnisti keväällä kampanjan, jonka tavoitteena on rohkaista nuoria ensiasunnon ostamiseen. Tilastojen perusteella ensiasunnon ostajien määrä on laskenut merkittävästi finanssikriisin jälkeen. 

”Nuorten asunnonostajien määrän väheneminen on huolestuttavaa sekä nuorten oman tulevaisuuden että myös koko yhteiskunnan kannalta, sillä ensiasunnon ostajat ovat tärkeä tekijä asuntomarkkinoilla. Tutkimustemme perusteella selvä enemmistö nuorista unelmoi edelleen omistusasunnosta, ja Danske Bank halusi rohkaista nuoria tavoittelemaan unelmaansa ja samalla säästämään. Siksi lanseerasimme kampanjan, joka tarjoaa neuvonnan ohella taloudellista hyötyä lähes miljoonan euron arvosta. Olemme erittäin iloisia siitä, miten nuoret ovat ottaneet kampanjan vastaan. Ensiasunnon ostamiseen myöntämiemme lainojen määrä kasvoi 24 prosenttia kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana", kertoo Danske Bank Oyj:n toimitusjohtaja Risto Tornivaara

Danske Bank panostaa edelleen voimakkaasti uusiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin, jotka helpottavat asiakkaiden päivittäistä pankkiasiointia. Yritysasiakkaiden sähköisen allekirjoituksen, MobilePay-verkkomaksuratkaisun ja uusien MobilePay-jakelusopimusten, ja muiden aloitteiden ansiosta Danske Bank on yhä lähempänä tavoitettaan olla asiakaslähtöinen pohjoismainen yleispankki. 

”Vuoden kolmannella neljänneksellä kävimme asiakkaidemme kanssa yhä tiiviimpää vuoropuhelua heidän sijoitusstrategioidensa sopeuttamisesta korkotasoon, joka on nollassa tai negatiivinen. Niin yksityiset sijoittajat kuin yritys- ja institutionaaliset asiakkaatkin etsivät ratkaisuja ja omaisuuslajeja, jotka tarjoavat positiivista tuottoa. Lanseerasimme erityisesti yritysasiakkaillemme useita juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityjä neuvontapalveluita ja ratkaisuja, ” sanoo Danske Bank Oyj:n toimitusjohtaja Risto Tornivaara. 

*Mukaan lukien Danske Bank Oyj -konserni ja Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori. 

 
Danske Bankin Suomen toimintojen avainluvut
Danske Bank Oyj:n ohella Danske Bankin Suomen toiminnot kattavat Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin.
Milj. €1-9 20161-9 2015Muutos2015
Korkokate242,7249,6-2,7 %332,7
Nettopalkkiotuotot194,3204,5-4,9 %268,7
Arvopaperi ja valuuttatoiminnan nettotuotot4,812,5-61,6 %19,3
Muut tuotot8,08,9-9,4 %11,6
Tuotot yhteensä449,9475,4-5,4 %632,2
Liiketoiminnan kulut271,1275,4-1,6 %376,1
Voitto ennen arvonalentumistappioita178,8200,0-10,6 %256,1
Arvonalentumistappiot luotoista0,011,7-99,7 %12,8
Voitto ennen veroja178,8188,3-5,1 %243,2
Kulu/tuotto -suhde (C/I), %60,3 %57,9 %2,3 %59,5
Luottokanta21 415,920 856,22,7 %20 882,8
Talletukset20 189,319 861,71,6 %19 830,6
Danske Bank Oyj -konsernin avainluvut
Milj. €1-9 20161-9 2015Muutos2015
Korkokate218,0227,8-4,3 %304,4
Nettopalkkiotuotot172,9177,2-2,4 %234,5
Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot3,010,3-71,0 %14,3
Muut tuotot15,516,3-5,3 %21,6
Tuotot yhteensä409,3431,7-5,2 %574,7
Liiketoiminnan kulut254,7259,0-1,7 %352,5
Voitto ennen arvonalentumistappioita154,6172,7-10,5 %222,2
Arvonalentumistappiot luotoista0,013,2-100,0 %12,6
Voitto ennen veroja154,6159,6-3,1 %209,5
Kulu/tuotto -suhde (C/I), %62,2 %60,0 %2,2 %61,3 %
Oman pääoman tuotto, %6,6
Vakavaraisuussuhde, %*18,4
Ydinpääomasuhdeluku, (Tier 1), %*17,5
Henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa1 627,51 732,5-6,1 %1 730,0
Luottokanta20 261,519 825,219 818,8
Talletukset17 916,519 802,918 115,3
Oma pääoma2 581,52 465,52 515,4
Taseen loppusumma30 747,631 394,330 312,9
Tilinpäätöstiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu.
*Kauden voittoa verojen jälkeen ei ole luettu mukaan ensisijaisten omien varojen vapaaseen omaan pääomaan vakavaraisuuslaskennassa kesäkuun lopussa 2016.
Danske Bank Oyj julkaisee vain yhden osavuosikatsauksen 2016. Vuoden 2016 tilinpäätös julkaistaan 2.2.2017.

Näkymät vuodelle 2016 

Suomen talouden kasvun odotetaan olevan melko maltillista vielä loppuvuoden 2016 aikana ja korkotason odotetaan pysyvän alhaisena. Odotamme luotonannon sekä henkilö- että yritysasiakkaille kasvavan vuonna 2016. 

Kulujen odotetaan pysyvän suunnilleen edellisen vuoden tasolla, mikä on seurausta etenkin sääntelyyn liittyvästä pankkien kulujen kasvusta. Kaiken kaikkiaan odotamme vuoden 2016 nettotuloksen olevan suunnilleen vuoden 2015 tasolla, sillä luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän alhaisella tasolla. 

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj 
Haastattelupyynnöt Tomi Koljonen/Viestintä, puh. +358 50 422 0911