Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Oyj:n tammi–maaliskuu 2016: Ydinpankkiliiketoiminta kehittyi vakaasti haastavista olosuhteista huolimatta

Vuoden 2016 ensimmäiset kuukaudet eivät tuoneet selkeitä merkkejä Suomen talouden kääntymisestä parempaan.

Vuoden 2016 ensimmäiset kuukaudet eivät tuoneet selkeitä merkkejä Suomen talouden kääntymisestä parempaan. Talous kehittyi edelleen kuluttajavetoisesti, ja investointikysyntä oli alavireistä. Pankkien toimintaympäristö oli edelleen haastava, ja ennätyksellisen matala korkotaso heikensi Danske Bank Suomen* korkokatetta. Palkkiotuotot säilyivät vakaalla tasolla, mutta volatiili markkinatilanne vaikutti negatiivisesti arvopaperi- ja valuuttatoiminnon nettotuottoihin. Danske Bankin Suomen-toimintojen* kokonaistuotot olivat 154,1 miljoonaa euroa, eli 7,5 % alle viime vuoden tason. Kustannustehokkuuteen ja toimintaprosessien tehokkuuteen keskittyvien hankkeiden ansiosta kokonaiskulut laskivat 5,1 %.

Danske Bank Suomen ydinliiketoiminta on vakaata, ja voitto ennen veroja kehittyi suotuisasti kolmessa neljästä liiketoimintayksiköissä. Voitto ennen veroja oli tarkastelujaksolla 62,4 miljoonaa euroa (77,2). Lasku on seurausta markkinoiden epävakaisuudesta johtuvista arvostusmuutoksista sekä luottojen arvonalentumisista (vertailukaudella positiivinen vaikutus arvonalentumisten purusta).

Vaikka matala korkotaso parantaakin suomalaisten kotitalouksien kulutuskykyä, sillä on negatiivinen vaikutus kokonaisvarallisuuteen.

”Suomalaisten rahavarat ovat suurelta osin talletussäästöjä, joille kertyy tällä hetkellä vain vähän tai ei lainkaan tuottoa. Suomella on kansakuntana edessään väestön rakenteeseen ja julkisen talouden vajeeseen liittyviä haasteita, joihin vastaamiseksi suomalaisia olisi syytä kannustaa säästämään ja sijoittamaan itse järjestelmällisesti ja monipuolisesti oman taloutensa vahvistamiseksi. Rahoitusalan toimijoilla on tärkeä vastuu kouluttaa ja neuvoa sekä kotitalouksia että yrityksiä talouden suunnittelussa ja varallisuuden tasapainoisessa rakentamisessa. Meille Danske Bankissa olikin tärkeää sisällyttää uusiin joustaviin asuntolainaratkaisuihimme mahdollisuus jatkuvaan rahastosäästämiseen ilman merkintäpalkkiota, ja uskomme vahvasti, että uusi Varallisuudenhoito-liiketoimintayksikkömme voi auttaa suomalaisia varautumaan elämään hyvin ja toteuttamaan unelmiaan. Olisi kuitenkin myös Suomen valtion etu huolehtia siitä, että kotitalouksia yleisesti kannustetaan säästämään ja sijoittamaan”, sanoo Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj:n toimitusjohtaja.

Henkilöasiakasliiketoiminnassa Danske Bank aloitti vuoden 2016 haastamalla suomalaiset asuntolainakäytännöt. Pankki julkisti uuden, kattavaan asiakastutkimukseen perustuvan valikoiman läpinäkyviä asuntolainoja, jotka sopivat erilaisiin elämäntilanteisiin. Lainaratkaisut ovat joustavia, ja niiden ansioista asiakkaat voivat myös sekä säästää että toteuttaa muita tavoitteitaan asuntolainan lyhentämisen ohella. Tämä uudenlainen asuntolaina-ajattelu on otettu hyvin vastaan: lähes puolet asiakkaista valitsi ensimmäisen neljänneksen aikana jonkin uusista joustavista lainavaihtoehdoista, ja 19% uusista asuntolaina-asiakkaista hyödynsi mahdollisuutta hallita korkoriskiä korkoputkituotteella, jonka tarjoamme läpinäkyvästi ilman lisäkustannuksia.

Yritysasiakasliiketoiminnassa asiakastyytyväisyys kasvoi edelleen ja luotonanto pienille sekä keskisuurille yrityksille kasvoi 10 %, eli markkinakeskiarvoa nopeammin. Danske Bankin Corporate Finance- ja Pääomamarkkinat -yksiköt säilyttivät vahvan asemansa ja saivat merkittäviä toimeksiantoja useilta suurilta instituutio- ja yritysasiakkailta.

*Mukaan lukien Danske Bank Oyj ja Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori. 

Danske Bankin Suomen toimintojen avainluvut 

Danske Bank Oyj:n ohella Danske Bankin Suomen toiminnot kattavat Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin.

 
Milj. €Q1 2016Q1 2015muutosQ4 2015muutos
Korkokate79,081,6-3,2 %83,1-4,9 %
Nettopalkkiotuotot67,467,7-0,4 %64,25,0 %
Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot5,314,5-63,4 %6,8-22,1 %
Muut tuotot2,42,8-14,3 %2,7-11,1 %
Tuotot yhteensä154,1166,6-7,5 %156,8-1,7 %
Liiketoiminnan kulut89,594,3-5,1 %100,7-11,1 %
Voitto ennen arvonalentumistappioita64,672,3-10,7 %56,115,2 %
Arvonalentumistappiot luotoista2,2-4,9-144,9 %1,1100 %
Voitto ennen veroja62,477,2-19,2 %55,013,5 %
Kulu/tuotto -suhde (C/I), %58,1 %56,6 %1,5 %64,2 %-6,1 %
Luottokanta21 363,720 780,62,8 %20 882,82,3 %
Talletukset19 167,518 674,72,6 %19 830,6-3,3 %

Danske Bank Oyj -konsernin avainluvut

 
Milj. €Q1 2016Q1 2015muutosQ4 2015muutos
Korkokate71,473,7-3,1 %76,5-6,7 %
Nettopalkkiotuotot56,857,4-1,1 %57,3-0,9 %
Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot4,413,7-67,9 %4,010,0 %
Muut tuotot4,85,2-8,2 %5,3-9,4 %
Tuotot yhteensä137,4150,1-8,5 %143,1-4,0 %
Liiketoiminnan kulut83,489,2-6,5 %93,5-10,8 %
Voitto ennen arvonalentumistappioita54,060,9-11,3 %49,68,9 %
Arvonalentumistappiot luotoista2,0-2,8-171,4 %-0,5-500,0 %
Voitto ennen veroja52,063,7-18,4 %50,13,8 %
Kulu/tuotto -suhde (C/I), %60,7 %59,5 %1,2 %65,3 %-4,6 %
Oman pääoman tuotto, %6,6 %
Vakavaraisuussuhde, %18,4 %
Ydinpääomasuhdeluku (Tier 1), %17,5 %
Henkilöstö keskimäärin (FTE)1 683,31839,5-8,5 %1 730,4-2,7 %
Luottokanta20 215,619 426,34,1 %19 818,82,0 %
Talletukset17 452,318 619,3-6,3 %18 115,3-3,7 %
Oma pääoma*2 455,22 349,84,5 % 2 515,4-2,4 %
Taseen loppusumma30 380,631 862,6-4,7 %30 312,90,2 %

Tilinpäätöstiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu.
*Omaan pääomaan ei sisälly ensimmäisen vuosineljänneksen tulos vuosina 2016 ja 2015 

Danske Bank ei julkista ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä täyttä osavuosikatsausta.

Näkymät vuodelle 2016

Suomen talouden kasvun odotetaan olevan melko vaatimatonta vuonna 2016 ja perustuvan pääasiassa viennin kasvuun. Korkotason ja etenkin lyhytaikaisten korkojen odotetaan pysyvän alhaisena. Odotamme luotonannon sekä yksityis- että yritysasiakkaille kasvavan vuonna 2016. 

Kulujen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, vaikka pankki jatkaakin vahvaa panostustaan kustannustehokkuutensa ja toimintaprosessiensa parantamiseen. Tämä on seurausta etenkin sääntelyyn liittyvien kulujen kasvusta. Kaiken kaikkiaan odotamme vuoden 2016 nettotuloksen olevan hieman parempi kuin vuonna 2015, sillä luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän alhaisella tasolla.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj
Haastattelupyynnöt Tomi Koljonen/Viestintä, puh. 050 422 0911.