Content is loading
Siirry sisältöön

Eurooppalaispankkien stressitesti: Danske Bank -konserni ylitti selvästi stressitestin vaatimukset

​Danske Bank -konserni on ollut 50 muun eurooppalaispankin tavoin osallisena EU:n laajuisessa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) keväällä 2016 suorittamassa stressitestissä.

Danske Bank -konserni on ollut 50 muun eurooppalaispankin tavoin osallisena EU:n laajuisessa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) keväällä 2016 suorittamassa stressitestissä. Testien tavoitteena oli arvioida Euroopan pankkisektorin kestävyyttä sekä yksittäisten pankkien kykyä selviytyä tappioista erilaisissa taloudellisissa skenaarioissa. Danske Bank -konsernin osalta tulokset osoittavat, että pankki ylittää pääomavaatimukset selvästi.

Stressitesti tehtiin 31.12.2015 taloudellisten tunnuslukujen ja riskiarvioiden pohjalta, ja siihen sisältyi kaksi eri makrotalousskenaariota vuosille 2016–2018: perusskenaario sekä heikon talouskehityksen skenaario.

Testitulosten mukaan Danske Bank -konsernin  ydinvakavaraisuus (CET1) olisi vuoden 2018 lopussa 17,7 % perusskenaariossa ja 14,0 % heikon talouskehityksen skenaariossa. Vastaavasti Danske Bank -konsernin kokonaisvakavaraisuus olisi 22,7 % ja 18,9 %.

Danske Bank -konsernin pääomapuskuri yli 4 miljardia euroa

14 % ydinvakavaraisuusaste vuoden 2018 lopussa vastaa 3,7 % pääomapuskuria, kun uudet pääomavaatimukset on otettu osittain käyttöön. 18,9 % kokonaisvakavaraisuusasteella puskuri olisi 3,9 %, eli hieman yli 4 miljardia euroa (30 miljardia Tanskan kruunua).

Kun uudet vakavaraisuusvaatimukset on implementoitu täysimääräisesti, pääomapuskuri ydinvakavaraisuusasteella olisi 2,5 % ja kokonaisvakavaraisuusasteella 1,1 %.

Danske Bank -konsernin stressitestin tulokset ovat saatavilla kokonaisuudessaan englanniksi osoitteessa danskebank.com/stress-test.

Danske Bank -konsernin Suomen tytäryhtiö Danske Bank Oyj ei ollut vuoden 2016 testeissä osallisena erikseen, vaan osana Danske Bank -konsernia.

Lisätietoja:
Claus Ingar Jensen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +45 45 12 84 83
Kenni Leth, konsernin lehdistöpäällikkö, puh. +45 45 14 14 00