Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Suomi tammi-joulukuu 2019: Vahvaa kasvua yrityslainoituksessa, arvonalentumisvaraukset painoivat tulosta

Danske Bankin Suomen luottokanta kasvoi 5 % vuonna 2019, kun lainakysyntä pysyi tasaisesti hyvänä keskisuurten ja suurten yritysten keskuudessa. Asiakastyytyväisyys kehittyi vakaasti ydinasiakasryhmissä, ja uuden sukupolven digitaaliset palvelut otettiin onnistuneesti käyttöön sekä henkilö- että yritysasiakkaille.

Danske Bankin Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot olivat 584,3 miljoonaa euroa vuonna 2019, laskien 5 prosenttia vertailukaudesta (612,4 miljoonaa euroa vuonna 2018). Tuottoeroon vaikuttivat kertaluonteiset tuotot joukkovelkakirjalainan myynnistä vertailukaudella sekä rahoitusmarkkinoiden ja korkoympäristön yleinen kehitys. Danske Bankin ydinpankkitoiminta jatkoi tasaista kehitystään, kun luotonanto kasvoi tavoitekohderyhmissä. Negatiivinen korkoympäristö painoi kuitenkin edelleen korkokatetta.

Liiketoiminnan kulut pienentyivät 8 prosenttia edellisvuodesta. Kulujen pienentymisessä näkyi nettovaikutus vuonna 2018 Mandatum Lifen kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen liittyvistä kertaluonteisista alv-kustannuksista ja vuonna 2019 näihin kustannuksiin liittyvistä peruutuksista. Tulosta ennen veroja heikensi lainojen arvonalentumistappiovarausten merkittävä kasvu, joka johtui tiettyihin yritysasiakkaisiin liittyvistä varauksista. Tulos ennen veroja oli 70 miljoonaa euroa, 60 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018 (174,1 miljoonaa euroa).

”Danske Bankilla on Suomessa vahva markkina-asema, hyvät tuotteet ja palvelut sekä osaava ja sitoutunut henkilöstö. Taloudellinen tuloksemme ei kuitenkaan ole haluamallamme tasolla. Samaan aikaan toimintaympäristömme muuttuu nopeasti, ja meillä on vastassa merkittäviä haasteita kuten alhainen korkoympäristö, tiukentuvat viranomaisvaatimukset ja kiristyvä kilpailu. Meidän täytyy pankkina jatkuvasti muuttua ja sopeutua näihin haasteisiin, ja siksi julkistimme tammikuussa 2020 suunnitelman Suomen toimintojemme uudelleenjärjestelyistä. Tavoitteenamme on vähentää monimutkaisuutta ja tulla entistä ketterämmäksi, vapauttaen samalla enemmän aikaa asiakkaille. Teemme tätä muun muassa vähentämällä organisaatiomme kerroksia ja yksinkertaistamalla organisaatiotamme. Vaikka tämä voi tarkoittaa että meillä on osassa toimintojamme vähemmän ihmisiä kuin ennen, se tarkoittaa myös että meillä on vahvempia yksiköitä siellä missä asiakkaittemme aktiivisuus on suurinta ja meillä on yhtenäinen tapa palvella ja neuvoa asiakkaitamme. Tämä mahdollistaa myös sen, että pystymme nopeammin palvelemaan asiakkaita joilla on tarpeita neuvoillemme ja ratkaisuillemme”, sanoo Leena Vainiomäki, Danske Bankin Suomen maajohtaja.

Danske Bank Suomen toimintojen avainluvut*

 

Danske Bank Finland

 

 

 

Milj. €

2019

2018

muutos

Korkokate

339,8

355,7

-4 %

Nettopalkkiotuotot

222,6

233,9

-5 %

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot

17,9

20,1

-11 %

Muut tuotot

4,0

2,7

46 %

Tuotot yhteensä

584,3

612,4

-5 %

Liiketoiminnan kulut

408,7

445,7

-8 %

Voitto ennen arvonalennustappiota

175,7

166,7

5 %

Arvonalentumistappiot luotoista

105,7

-7,4

-

Voitto ennen veroja

70,0

174,1

-60 %

 

 

 

 

Kulut/tuotto –suhde (C/I), %

70 %

73 %

-3 %

 

 

 

 

Luottokanta

24 097,1

22 902,5

5 %

Talletukset

19 130,5

19 400,1

-1 %

 

*Ei sisällä MobilePay Finland Oy:tä

Myös Danske Bank A/S –konserni on julkistanut tuloksensa vuodelta 2019. Konsernin tulostiedote löytyy osoitteesta danskebank.com/reports.

Yhteyshenkilöt
Lehdistöpäällikkö Josi Tikkanen, Danske Bank, josi.tikkanen@danskebank.fi