Content is loading
Siirry sisältöön

Koronaepidemia näkyy suomalaisten unelmissa – autokauppa käy kuumana

Joka viides suomalainen unelmoi auton hankinnasta, kertoo Autobarometri 2020 -tutkimus. Käytettyjen autojen kauppa käy vilkkaana ja kiinnostus osamaksurahoitukseen on kasvanut viimeisten kuukausien aikana.

Danske Bankin Taloustutkimuksella teettämässä Autobarometri 2020 -kyselytutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten unelmia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen mukaan noin joka viides suomalainen unelmoi auton hankinnasta. 

Autosta unelmoivat eniten miehet, pienituloisimmat sekä lapsiperheelliset. Koronaepidemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus näkyy kuitenkin autounelmien toteuttamisessa: 37 % kaikista tutkimukseen vastanneista autosta unelmoivista aikoo toteuttaa tämän unelmansa. Osuus on pienempi kuin vuosi sitten, jolloin vastaava luku oli 43 %.

Merkittävästi muita todennäköisemmin autounelmansa aikovat vuoden sisällä toteuttaa 36–45-vuotiaat sekä yli 65-vuotiaat, Helsingissä ja Uudellamaalla asuvat sekä suurituloisimmat kotitaloudet. Myös uuden tai uudehkon auton seuraavaksi hankkivat aikovat muita useammin toteuttaa autonhankintaunelmansa. 

”Käytettyjen autojen kauppa on kumulatiivisesti saavuttanut viime vuoden tason kevään myyntinotkahduksen jälkeen ja ihmiset ovat olleet aktiivisesti liikkeellä. Ehkäpä tähän ovat vaikuttaneet koronaepidemian vähentämästä matkustelusta säästyneet varat ja toisaalta perheen liikkumisen varmistaminen turvallisesti”, sanoo Danske Financen johtaja Altti Kuuri

Epävakaa taloudellinen tilanne siirtää autounelmien toteutusta tulevaisuuteen

Kuurin mukaan uusien autojen kauppa tulee jäämään viime vuoden lukemista. Koska korkojen odotetaan pysyvän matalana, arvioi hän tästä johtuen myös autorahoitusten rahoituskustannusten pysyvän maltillisena. 

Kyselytutkimuksessa saatujen vastausten mukaan uuden auton hankinnan käynnistymiseen vaikuttavat eniten nykyisen auton vanheneminen ja käyttötarpeen muuttuminen. 

”Suomalaiset ovat rationaalisia ja tarvelähtöisiä ostajia. Autot vanhenevat ja tarpeet muuttuvat myös korona-aikana, joten uskomme autojen myynnin pysyvän suhteellisen vakaana loppuvuodestakin. Suurella osalla suomalaisista taloudellinen tilanne on edelleen hyvä, ja mahdollisia ostoksia hillitsee lähinnä epävarmuus.” Kuuri sanoo ja kertoo, että asiakkaiden kiinnostus osamaksurahoitukseen on kasvanut viimeisten kuukausien aikana.

”Katsomme asiakkaan taloudellisen tilanteen aina kokonaisuutena ja haluamme varmistua yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa, että ihmisillä riittää rahaa myös muuhun elämiseen. Taloudellinen mielenrauha on erityisesti näinä aikoina erittäin tärkeää”, hän korostaa.

Autounelmien toteuttamatta jättämisen tärkein syy on edelleen rahan tai rahoituksen puuttuminen. Tämä on syynä yli puolella vastanneista. Merkittävästi muita yleisemmin tämä on syynä alle 45-vuotiailla sekä talouksissa, joissa bruttotulot olivat alhaisemmat. 

”Epävakaa taloudellinen tilanne on myös nyt selvästi aiempaa tärkeämpi syy siirtää auton hankintaa. Tutkimuksen mukaan auton hankinnasta seuraavan vuoden aikana unelmoivista tämän vaihtoehdon valitsi 30 prosenttia, kun vastaava luku oli vuonna 2019 hieman alle 20 prosenttia”. 

Lisätietoja:
Danske Financen johtaja Altti Kuuri, Danske Bank, +358 50 422 0951, altti.kuuri@danskebank.fi

Tietoa tutkimuksesta
• Tutkimuksen tavoitteena oli Taloustutkimuksen Internetpaneelin avulla selvittää suomalaisten unelmointia ja niiden rahoittamista sekä autonhankintaan ja sen hankinnan rahoittamiseen liittyviä tekijöitä monesta eri näkökulmasta.

• Tutkimuksen tiedonkeruu suoritettiin 17.-19.3.2020.

• Tutkimus on toteutettu aiemmin vuosina 2013 - 2015 ja 2017-2019 osittain samanlaisella lomakkeella.

• Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 21-79-vuotiaat suomalaiset miehet ja naiset. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan väestöjakaumaa vastaavaksi.

• Kysymyksiin, joissa ei tarvinnut omistaa autoa tai olla hankkimassa sellaista vastasi 1549 vastaajaa ja auton hankintaan liittyviin kysymyksiin 1219 vastaajaa.