Content is loading
Siirry sisältöön

Suomalaisten pienyrittäjien suunnitelmallisuus lapsenkengissä – kasvua tavoittelee vain joka neljäs

Joka toisella suomalaisella pienyrittäjällä yrityksen tavoitteena on vain selvitä päivittäin ja pitää yritys toiminnassa. Pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ei löydy, sillä moni kokee tulevaisuuden ennustamisen vaikeaksi.

Peräti reilu kolmannes suomalaisista pienyrittäjistä suunnittelee yrityksensä toimintaa alle vuoden tähtäimellä, kertoo Danske Bankin Yrittäjän taloudellinen mielenrauha -kyselytutkimus. Hieman suuremmissakin yrityksissä näin toimii neljännes yrittäjistä.

Pitkäjänteisemmän suunnitelmallisuuden puuttumisen syyksi yrittäjät kertoivat erityisesti tulevaisuuden vaikean ennustettavuuden, jonka mainitsi 34 prosenttia vastaajista. Luku on vuoteen 2019 verrattuna ehkä jopa yllättäen pienentynyt, sillä silloin ennustettavuuden vaikeus oli syynä 43 prosentilla vastaajista. Tulos kuitenkin kulkee käsi kädessä sen kanssa, että peräti joka toisella yrittäjällä yrityksen tavoitteena on vain selvitä päivittäisestä toiminnasta. Määrä on kasvanut, vuonna 2019 näin vastasi 46 prosenttia vastaajista. Yrittäjistä vain neljännes ilmoittaa tavoitteekseen yrityksen kasvattamisen kun kasvua sekä yrityksen listaamista pohtii enää vaivaiset 2 prosenttia. Nämä luvut ovat pysyneet samana edelliseen vuoteen verrattuna.

”Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, varsinkin nyt kun koronavirus heittää omia kapuloitaan rattaisiin. Yrittäjän olisi kuitenkin hyvä muistaa, että yrityksen tulevaisuutta on pakko miettiä pidemmällä aikajänteellä ja päivittää suunnitelmaa matkan varrella. Hyvä työkalu tähän on liiketoimintasuunnitelman päivittäminen. Suunnitelmallisuus on ainoa tapa varmistaa, että tarvittaessa muuttuviin tilanteisiin voidaan reagoida joustavasti ja samalla luoda perustaa kasvulle”, sanoo Danske Bankin pienyrityksistä vastaava johtaja Tuomas Aho.

Ilahduttavaa on, että tutkimuksen mukaan ympäristöasioiden huomioimisen yrityksen suunnittelussa kokee suuressa tai erittäin suuressa määrin tärkeäksi lähes kaksi viidestä vastaajasta. Osuus on hieman noussut edellisvuodesta.

”Koronakriisi on osaltaan nostanut vastuullisuuden yhä enemmän valokeilaan. Tutkimuksestamme käy ilmi, että yli kolmasosa yrittäjistä kokee vastuullisuuden ja ympäristön huomioimisen myös tärkeäksi yrityksen erottumistekijäksi”, Aho sanoo.

Taloudellinen tulevaisuus mietityttää

Kaksi viidestä yrittäjästä kokee, ettei yrityksellä ole tarvetta investointeihin, rahoituksen puute estää investointeja joka neljänneltä. Koronakriisistä huolimatta nämä luvut eivät juuri ole muuttuneet vuoden takaiseen verrattuna. Joka seitsemäs yrittäjä sanoo, ettei investoi, koska ei halua ottaa riskiä. Riskiä kaihtavien osuus on pudonnut viime vuodesta.

”Yrittäjän on hyvä muistaa, että investoinneilla on merkittävä liiketaloudellinen rooli ja ne saattavat ratkaista yrityksesi tulevaisuuden. Oikea-aikainen investointi voi johtaa menestykseen ja toisaalta väärä tai väärin ajoitettu investointi voi olla kohtalokas. Investointiin liittyy sekä epävarmuustekijöitä että riski, ja nämä kaksi on hyvä osata erottaa toisistaan”, Aho sanoo.

Sairastuminen on yrittäjällä edelleen suurin huolenaihe tulevaisuutta mietittäessä: noin 45 prosenttia on siitä huolissaan. Kolmasosa on huolissaan omasta taloudestaan, mutta kokonaisuudessaan luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseen on kuitenkin noussut. Huoli oman yrityksen menettämisestä on jopa aavistuksen laskenut – lähes kolme viidestä vastaajasta ei ole siitä lainkaan huolissaan. Vuonna 2019 huolissaan oli reilu puolet ja vuonna 2018 noin puolet vastaajista.

”Täysin uudenlainen tilanne on tuonut monille yrityksille paljon ajattelemisen aihetta. Asiakkaiden määrän putoamisesta huolehtii kaksi kolmesta yrittäjästä. Oman taloudellisen tilanteen lisäksi yleisen taloustilanteen kehittyminen mietityttää yrittäjiä, ja sen merkitys on selvästi kasvanut viime vuoteen nähden”, Aho sanoo.
”Ajatustensa ja eteen tulleiden haasteiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Etsimällä yrityksen tarpeisiin sopivia ratkaisuja voidaan taloudellista mielenrauhaa kasvattaa”, Aho summaa.

Lisätiedot
Tuomas Aho, pienyrityksistä vastaava johtaja, Danske Bank, p. 050 422 6853


Tietoa tutkimuksesta
• Danske Bankin Yrittäjän taloudellinen mielenrauha –tutkimus tehtiin nyt kolmannen kerran ja siihen vastasi 278 yksityisyrittäjää. Kysely tehtiin elokuussa 2020 ja menetelmänä oli internet-kysely. Tutkimuksen toteutti YouGov.
• Yrittäjien luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseensa on hieman noussut viime vuodesta ja palannut vuoden 2018 tasolle. Nyt joka neljäs (26 %) luottaa omaan taloudelliseen tilanteeseensa suuressa tai erittäin suuressa määrin, kun vuonna 2019 osuus oli viidennes (20 %).
• Joka kolmas yrittäjä (34 %) suunnittelee yrityksensä toimintaa alle vuoden tähtäimellä. Osuus on sama kuin vuonna 2019. Hieman isommissakin yrityksissä (lv yli 500.000 euroa) näin toimii neljännes (26 %).
• Asiakkaiden määrä on edelleen asia, joka eniten heikentää yrittäjän mielenrauhaa. Kaksi kolmesta (67 %) on siitä paljon tai jossain määrin huolissaan. Yleisen taloustilanteen kehittyminen heikentää yrittäjän mielenrauhaa toiseksi eniten ja on asia, jonka merkitys on selvästi kasvanut viime vuoteen nähden.