Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Suomi tammi-kesäkuu 2020: Vahvaa kasvua yritysrahoituksessa

Vuoden 2020 ensimmäistä puoliskoa leimasi koronapandemia, joka vaikutti niin henkilö- kuin yritysasiakkaisiin. Tästä huolimatta Danske Bankin Suomen toimintojen tuotot kasvoivat 7 prosenttia 300,3 milj. euroon tammi-kesäkuussa 2020.

  • Danske Bankin Suomen toimintojen tuotot kasvoivat 7 prosenttia 300,3 milj. euroon tammi-kesäkuussa 2020 (280,4 milj. euroa 1–6/2019), kun etenkin yritysrahoitus kasvoi vahvasti. 
  • Liiketoiminnan kulut kasvoivat 24 prosenttia tammi-kesäkuuhun 2019 verrattuna. Kulueroon vaikuttivat pääasiassa vertailukaudella tehdyt kertaluonteiset arvonlisäverokirjausten peruutukset.
  • Luottotappiot kasvoivat 58.4 milj. euroon (16,2 milj. euroa 1-6/2019), mistä 51 milj. euroa kirjattiin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä ja 7,4 milj. euroa toisella neljänneksellä. Kasvu tuli pääosin makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyvistä luottotappiovarauksista, kun taas lopulliset luottotappiot pysyivät matalalla tasolla.
  • Tulos ennen veroja oli 23,9 milj. euroa (89,0).

“Vuoden 2020 ensimmäistä puoliskoa leimasi koronapandemia, joka vaikutti niin henkilö- kuin yritysasiakkaisiin. Danske Bank Suomen ensisijaisena tavoitteena pysyi asiakkaiden auttaminen ja tukeminen haastavassa tilanteessa. Yritysasiakkaiden keskuudessa kysyntä rahoitukselle oli vahvassa kasvussa. Vahvan taseemme ja likviditeettimme ansiosta pystyimme tukemaan etenkin suuria yritysasiakkaitamme, ja asemamme ja markkinaosuutemme vahvistuivat. Niin vanhat kuin uudetkin asiakkaat arvostivat proaktiivista neuvonantoamme, ja saimme myös uusia asiakkuuksia. Luottokannan laatu pysyi hyvänä.

Henkilöasiakkaiden uusluotonannossa koronatilanteen tähänastinen huippu näkyi maalis-huhtikuussa kysynnän hidastumisena ja lyhennysvapaiden kysyntäpiikkinä. Touko-kesäkuussa henkilöasiakkaiden aktiviteetti ja lainakysyntä toipuivat normaalille tasolle”, sanoo Stojko Gjurovski, Danske Bank Suomen maajohtaja.

Lisätietoja: 
Anu Ilvonen, viestintäjohtaja, 050 376 0438