Content is loading
Siirry sisältöön

Suhdannekatsaus: Danske Bank nostaa ennustetta työttömyydestä, taloudessa myös valopilkkuja

Danske Bank nostaa hieman ennustettaan työttömyydestä kuluvalle vuodelle. Työttömyyshuolista huolimatta kuluttajan loppuvuosi näyttää leppeältä, kun ansiotaso nousee inflaatiota nopeammin.

Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen työttömyydestä. Nyt pankki ennustaa, että työttömyys nousee tänä vuonna 8,2 prosenttiin (aiempi ennuste 7,9 %). Ensi vuonna pankki ennustaa työttömyyden pienenevän 7,9 prosenttiin (aiempi ennuste 7,4 %).

”Työttömyys nousee rakennusalalla, eivätkä työllistämisaikeet ole vahvoja muillakaan päätoimialoilla. Osa yrityksistä kärsii silti edelleen osaavan työvoiman pulasta ja työikäinen väestö uhkaa supistua. Osaavan työvoiman pula monilla aloilla todennäköisesti jarruttaa työmarkkinoiden heikkenemistä, vaikka taantuma pakottaakin yrityksiä sopeutumaan”, Danske Bankin Suomen pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

Vientimarkkinoiden kasvun voimistuminen ja inflaation sekä korkojen lasku tukevat Suomen taloutta loppuvuonna, mutta heikon lähtötason vuoksi koko vuoden talouskasvu jää heikoksi. Ennusteensa Suomen talouskasvusta kuluvalle vuodelle pankki pitää ennallaan -0,4 prosentissa. Ensi vuodelle pankki ennustaa 1,8 prosentin talouskasvua (aiempi ennuste 1,9 %).

”Suomen talous kääntyi hieman yllättäen kasvuun jo vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta ensimmäinen vuosipuolisko jää kokonaisuutena heikoksi satamalakon, tuotannon seisokkien, supistuvan asuntotuotannon ja vaisun kulutuskysynnän vuoksi”, sanoo Kuoppamäki.

Kuluttajan kannalta kesä ja lähivuodet näyttävät hyvältä. Ennusteiden mukaan ansiotaso nousee hintoja nopeammin ja korot laskevat.

”Inflaation lasku yhdistettynä ansiotason ja työeläkkeiden nousuun 2024 auttaa nostamaan reaalista ostovoimaa, joka on keskeinen ajuri yksityisen kysynnän elpymisessä. Ennustamme yksityisen kulutuksen kasvavan 2024, mutta työttömyyden loiva nousu pitää kysynnän kasvun maltillisena. Suurempia hankintoja, kuten uuden auton ostoa, lykätään edelleen mahdollisuuksien mukaan”, sanoo Kuoppamäki.

Investoinnit etenevät hitaasti

Maailmantalouden kasvu ja etenkin kohentuva suhdannetilanne Suomelle tärkeällä EU:n sisämarkkinalla nostaa vientikysyntää ennen vuoden 2024 loppua. Teollisuuden luottamuskyselyn matala arvio tilauskannasta kertoo teollisuustuotannon kuitenkin pysyvän vaisuna vielä alkukesän.

”Investoinnit ovat heikentyneet melko laaja-alaisesti. Etenkin asuntotuotanto on supistunut rajusti. Teolliset investoinnit ja panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen polkevat paikoillaan. Investoinnit vihreään siirtymään esimerkiksi energiatehokkuuden muodossa kuitenkin jatkuvat. Investointien voi odottaa kääntyvän loivaan nousuun 2024 lopulla, kun talouskasvun elpyminen ja korkojen lasku parantavat investointi-ilmapiiriä.”, sanoo Kuoppamäki.

Yhdysvalloissa vakaa kasvu on jatkunut, ja vahva kysyntä on osaltaan selittänyt vientinäkymissä nähtyä piristymistä niin Euroopassa kuin Kiinassakin. Merkit pirteämmästä kasvusta ja samalla sitkeämmästä inflaatiosta ovat kuitenkin saaneet markkinat lykkäämään odotuksiaan keskuspankkien tulevista koronleikkauksista useimmissa läntisissä talouksissa.

”Odotamme sekä Euroopan keskuspankilta että USA:n keskuspankki Fediltä vain kahta koronlaskua kuluvana vuonna. Maltillinenkin lasku korkotasossa helpottaa erityisesti pohjoismaiden kuluttajien asemaa, mutta globaalisti kireänä pysyttelevä rahapolitiikka rasittaa edelleen kasvunäkymiä. Kaikesta huolimatta vielä viime vuonna näkymiä hallinneet synkimmät taantumariskit vaikuttavat hälvenneen” summaa Danske Bankin seniorianalyytikko Antti Ilvonen.

 

Suomi Toteuma Nyk. enn.* Nyk. enn.* Ai. enn.* Ai. enn.*
  2023 e2024 e2025 e2024 e2025
BKT, volyymi% -1,0% -0,4% 1,8% -0,4% 1,9%
Työttömyysaste, % 7,2% 8,2% 7,9% 7,9% 7,4%
Kuluttajahintojen muutos, % 6,8% 1,8% 1,8% 2,0% 1,6%
Ansiotason muutos, % 4,2% 3,5% 2,5% 3,5% 2,5%
Asuntojen hinnat, % -6,3% 0,0% 3,5% 0,5% 3,0%
Vaihtotase / BKT, % -1,4% -1,1% -0,7% -0,4% 0,0%
Julkinen velka / BKT, % 75,8% 79,5% 80,0% 78,0% 78,7%

*Nyk.enn. = Nykyinen ennuste ja Ai. enn. = Aiempi ennuste

Nordic Outlook: Orastavia käänteen merkkejä

Nordic Outlook: Warmer than expected