Content is loading
Siirry sisältöön

Ensiasunnon ostajat 2024: Vanhemmat auttavat miltei puolta ensiasunnon ostajista – periytyykö omistusasuminen?

Puolet korkeakoulutetuista vanhemmista auttaa lapsiaan ensiasunnon hankinnassa, selviää Ensiasunnon ostajat 2024 -tutkimuksesta.

Vanhemmat ovat kullanarvoinen taloudellinen tuki ensiasunnon ostajille. Danske Bankin Ensiasunnon ostajat 2024 -tutkimuksen mukaan vanhemmat tukevat noin 43 prosenttia ensiasunnon ostajista.

Tuen muotoja on monia, mutta tavallisimmin vanhemmat asettavat vakuuksia lastensa lainoihin. Joka neljäs vastaajista kertookin, että vanhemmat auttavat heitä vakuuksien muodossa. Puolet korkeakoulutetuista vanhemmista auttaa lapsiaan ensiasunnon hankinnassa, kun taas alimman koulutustason vanhemmista 38 prosenttia auttaa lapsiaan.

Danske Bank Suomen henkilöasiakasliiketoiminnan johtajan Jens Wiklundin mukaan tulos kertoo nuorten eriarvoisuudesta, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta saada vanhempien apua.

Asp-tilin perustaminen on yksi tapa kartuttaa omaa varallisuuttaan. Wiklundin mielestä nuorten tasavertaisista mahdollisuuksista ostaa oma koti on pidettävä huolta.

”Nuoret ensiasunnon ostajat ovat taloudellisesti epätasa-arvoisessa asemassa tutkimuksemme mukaan, sillä useissa tapauksissa omistusasuminen näyttää periytyvän. Asp-lainsäädäntöä ollaan nyt uudistamassa, ja Danske Bank on muun muassa ehdottanut, että asp-asuntolainan omarahoitusosuus laskettaisiin 5 prosenttiin, joka olisi linjassa ensiasunnon ostajien lainakaton kanssa. Lainsäädännön uudistamisessa pitää huolehtia kokonaisvaltaisesti nuorten taloudellisesta mielenrauhasta.”

Sosiaaliset tekijät vaikuttavat asumismuotoon

Sosiaaliset tekijät kielivät vastaajien asumismuodoista. Esimerkiksi nuorten asumismuoto korreloi vastaajan vanhempien koulutustason kanssa: mitä korkeampi vanhempien koulutus on, sitä yleisempää omistusasuminen on verrattuna vuokra-asumiseen. Myös vastaajan ystäväpiiri heijastelee asumismuotoa, sillä vuokralla asujien ystäväpiirissä on yleisintä asua vuokralla, ja omistusasujien ystäväpiirissä puolestaan asua omistusasunnossa.

Valtaosa suomalaisnuorista (84 %) haaveilee omistusasumisesta. Omistusasunnon ostamisesta unelmoivat erityisesti 25–34-vuotiaat, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ja työssäkäyvät.

 

Ensiasunnon ostajat 2024 -tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Danske Bank Suomen toimeksiannosta. Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 24.-31.1.2024 Manner-Suomen suomenkielistä väestöä edustavalla näytteellä. Kyselyyn vastasi määräajassa 1124 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa, jotka edustavat tässä tutkimuksessa noin 1,5 miljoonaa 18–39-vuotiasta suomalaista.