Content is loading
Siirry sisältöön

Kuluttajan vuosi 2024: Valonpilkahduksia taantumahuolten vastapainona

Suomen talous aloitti vuoden 2024 taantumatunnelmissa, ja kuluttajien huoli henkilökohtaisesta työttömyydestä on kasvanut. Suomalaisten suhdannenäkymissä on onneksi kuitenkin myös valoisampi puoli, arvioi Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

"Kuluttajat arvioivat inflaation yhä korkeaksi, vaikka tilastoissa näkyy jo hintatason nousun selvä lasku. Tämä yhdessä laskevien korkojen ja ansiotason nousun kanssa antaa vuonna 2024 useimmille kotitalouksille viime vuotta paremmat mahdollisuudet tehdä omista lähtökohdista päätöksiä niin kuluttamisen kuin sijoittamisen saralla" Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki toteaa ja listaa neljä valonpilkahdusta kuluttajan vuoteen 2024:

1. Omalla rahalla enemmän

Kuluttajia pitkään piinannut korkea inflaatio on hidastunut mataliin lukemiin, ja ostovoima kääntyy kasvuun. Palkkojen noustessa reaalinen ostovoima kohentuu, ja verotukseen tehdyt muutoksetkin pääsääntöisesti lisäävät ostovoimaa. Epävarmoina aikoina osa ostovoiman noususta valuu säästöihin, mutta myös kulutuskysyntä voi vähitellen piristyä.

2. Korkohuolet helpottuvat

Toiseksi korot ovat taittuneet laskuun, mikä helpottaa velallisten tilannetta ja parantaa asuntomarkkinoiden toipumisen edellytyksiä. Euroopan keskuspankki on vielä varovainen liikkeissään, mutta keskuspankin odotetaan kuitenkin laskevan ohjauskorkoja viimeistään kesällä, ja markkinakorkojen lasku jatkunee vielä pitkään ensi vuoden puolelle. Alkuvuonna kuluttajien asunnonostoaikeet ovat vielä matalat, mutta korkojen lasku sysää patoutunutta kysyntää liikkeelle.

3. Töitä riittää monella alalla

Kolmanneksi työllisyystilanne pysyy hyvänä monilla toimialoilla, esimerkiksi terveydenhuollon puolella vallitsee paikoin edelleen työvoimapula. Toimialoittain näkymät vaihtelevat merkittävästi. Asuntorakentaminen on vähentynyt jyrkästi ja merkittävä osa valmistuvista asunnoista jää myymättä. Teollisuuden näkymä on keskimäärin synkentynyt, mutta esimerkiksi vihreään siirtymään liittyvät hankkeet tuovat uusia tilauksia konepajoille. Metsäteollisuudessa uusien tilauksien virta kääntyy kasvuun, kunhan asiakkaat ovat saaneet liian suuriksi paisuneet varastot leikattua sopivalle tasolle. Kaupan alalla kuluttajien varovaisuus näkyy myynnin vaisuutena, mutta ostovoiman kohentuminen lisää toiveita myynnin kasvusta vuoden aikana. Palvelualoilla tilanne näyttäisi pysyvän suhteellisen vakaana.

4. Sijoittajalla mahdollisuuksia tarjolla

Sijoittajan näkökulmasta tilanne on mielenkiintoinen. Vuodesta voi tulla hyvä sekä osakkeille että joukkovelkakirjoille. Läntiset taloudet näyttäisivät päätyvän pehmeään laskuun, eli keskuspankit saavat inflaation tavoitetasolle ilman syvää taantumaa. Korkojen ja inflaation lasku vauhdittavat talouskasvua. Asuntosijoittajalle viime vuosi oli haastava, mutta korkojen laskiessa asuntosijoittajan tilanne kohentuu. Myös lukuisat vaalit tekevät vuodesta mielenkiintoisen. Yhdysvaltojen, Venäjän ja Suomen presidenttivaalien lisäksi järjestetään parlamenttivaalit esimerkiksi Intiassa, Euroopan Unionissa, Yhdysvalloissa sekä todennäköisesti Isossa-Britanniassa. Osa vaaleista voi tarkoittaa merkittäviäkin muutoksia kansainväliseen politiikkaan. Tasapainoinen salkku, jossa on sopiva yhdistelmä eri omaisuusluokkia, voi myös olla oikea strategia, jos maailmantaloudessa nähdään yllätyksiä.