Content is loading
Gå til hovedinnhold

Årsresultat 2013

Klare til å gjenerobre utfordrerposisjonen

Danske Bank i Norge leverer i 2013 et godt resultat på nærmere 2,4 milliarder kroner, men er samtidig tydelig på at banken øker ambisjonsnivået for kommende år.

- Resultatet for 2013 viser at vi allerede har en solid drift. I tillegg er vi trygge på at vi har de riktige menneskene og gode produkter samt god tilgang på kapital. Alt i alt betyr dette at vi er klare for vekst i Norge, sier Country Manager Tone Lunde Bakker.

Norge er sammen med Danske Bank i Sveige utpekt som attraktive markeder av konsernledelsen i banken.

- Vi skal gjenvinne posisjonen som utfordrerbanken i det norske markedet. Organisasjonen i Norge viste gjennom 2000-tallet at dette er en posisjon man trives med og jeg er trygg på at man igjen skal gjenninnta denne posisjonen, sier konsernsjef Thomas F. Borgen i Danske Bank.

Les hele pressemeldingen