Content is loading
Gå til hovedinnhold

Resultatrapport 3. kvartal

Resultat for Danske Bank i Norge

  • Resultat før skatt er økt med 16 prosent til 2 076 millioner kroner.
  • Inntektene er økt med 3 prosent. Primært som følge av økte provisjons- og handelsinntekter.
  • Driftskostnadene er økt med 10 prosent som følge av økte kostnader til forretningsutvikling.
  • Nedskrivninger på utlån utgjør 59 millioner. Dette tilsvarer 0,06 prosent av utlån.
  • Tap på utlån redusert fra 314 mill kr i 2013 til -9 mill kr i 2014.
  • Utlånsvolumet er økt med 6 prosent.
  • Innskuddsvolumet er økt med 5 prosent og bankens innskuddsdekning er nå på 60 prosent.

Les hele pressemeldingen