Content is loading
Gå til hovedinnhold

Resultatrapport 2. kvartal

Resultat for Danske Bank i Norge

  • Resultat før skatt er økt med 7 prosent til 1 272 millioner kroner.
  • Inntektene er økt med 2 prosent. Primært som følge av økte provisjons- og handelsinntekter.
  • Driftskostnadene er økt med 11 prosent som følge av økte kostnader til forretningsutvikling innen betalingsformidling og digitalisering. Ordinære driftskostnader viser stabil utvikling.
  • Nedskrivninger på utlån utgjør 59 millioner. Dette tilsvarer 0,06 prosent av utlån.
  • Utlånsvolumet er økt med 4 prosent.
  • Innskuddsvolumet er økt med 12 prosent og bankens innskuddsdekning er nå på 61 prosent.

Les hele pressemeldingen