Content is loading
Gå til hovedinnhold

Årsresultat 2014

  • Resultat før skatt er økt med 11 prosent til 2 653 millioner kroner.
    Inntektene er samlet sett stabile.
  • Driftskostnadene er økt med 10 prosent, som følge av økte kostnader til forretningsutvikling innen betalingsformidling og digitalisering. Ordinære driftskostnader viser stabil utvikling.
  • Nedskrivninger på utlån er redusert fra 425 millioner kroner i 2013 til – 1 million kroner i 2014.
  • Utlånsvolumet er økt med 11 prosent til 190 mrd. kroner.
  • Innskuddsvolumet er økt med 12 prosent og bankens innskuddsdekning er ved utgangen av året på 64 prosent.

Les hele pressemeldingen