Content is loading
Gå til hovedinnhold

Resultatrapport 2. kvartal

  • Resultat før skatt er økt med 16 prosent til 1.480 millioner kroner.
  • Inntektene er økt med 8 prosent. Økningen vises innenfor alle forretningsområder.
  • Driftskostnadene er økt med 9 prosent som følge av blant annet nyansettelser og investeringer knyttet til veksten.
  • Tap på utlån viser netto tilbakeføring på 48 mill kroner.
  • Utlånsvolumet er økt med 19 prosent.
  • Innskuddsvolumet er økt med 2 prosent og bankens
  • Innskuddsdekning er 52 prosent.

Les hele pressemeldingen