Content is loading
Gå til hovedinnhold

Resultatrapport 1. kvartal

  • Resultat før skatt er økt med 22 prosent til 815 millioner kroner.
  • Inntektene er økt med 9 prosent. Økningen vises innenfor de fleste områder.
  • Driftskostnadene er økt med 13 prosent blant annet som følge av økte investeringer og økt bemanning.
  • Tap på utlån viser netto tilbakeføring på 103 millioner kroner.
  • Utlånsvolumet er økt med 19 prosent.
  • Innskuddsvolumet er økt med 10 prosent og bankens innskuddsdekning er nå på 58 prosent.

Les hele pressemeldingen