Content is loading
Gå til hovedinnhold

Danske Banks grønne lån har bidratt til 6 TWh fornybar energiproduksjon

Danske Bank og Realkredit Danmark har gitt grønne lån for 56,3 milliarder danske kroner til prosjekter som bygging av vindenergiparker og raffinerier for biodrivstoff.

Grønne lån utstedt av Danske Bank har vokst fra 37,5 milliarder danske kroner i 2021 til 56,3 milliarder danske kroner ved utgangen av 2022.  

Det viser Danske Banks nyeste Green Bond-rapport. Rapporten gir blant annet en oversikt over anslått positiv miljøpåvirkning i satsninger der bankens grønne lån er benyttet.  

Den største andelen av lånene ble gitt til å finansiere bygging, anskaffelse av grønne bygninger og til prosjekter for fornybar energi. Omkring 45 prosent av de grønne lånene i 2021 ble gitt til danske kunder, 25 prosent til kunder i Finland, 15 prosent i Sverige og resten til norske og internasjonale kunder. 

En av kundene som har brukt grønne lån til å finansiere fornybare energitiltak er NEAS Gruppen.  

Selskapet har brukt grønt lån til å pusse opp konsernets vannkraftanlegg og overføringsnettet til Møre og Romsdal.  

NEAS Gruppens fire vannkraftverk har en samlet kapasitet på 62,3 MW (megawatt) og produserer årlig cirka 180 GWh (gigawattime) elektrisitet. Det er nok til å forsyne over 7,000 boliger med strøm hvert eneste år. 

Vår ambisjon er å være den ledende finansielle partneren med hensyn til å hjelpe kunder våre med å lykkes i det grønne skiftet.

Samu Slotte,

Global Head of Sustainable Finance, Danske Bank

Støtter kundenes grønne omstilling 

Den grønne omstillingen og bedriftenes egne klimamål har gjort grønn finansiering til en enda mer attraktiv finansieringsform for nordiske bedrifter. 

-Vår ambisjon er å være den ledende finansielle partneren med hensyn til å hjelpe kunder våre med å lykkes i det grønne skiftet. Vi forventer at etterspørselen etter grønne lån vil fortsette å vokse, både på et overordnet, og globalt nivå, sier Samu Slotte, Global Head of Sustainable Finance. 

I januar 2023 offentliggjorde Danske Bank sin nye klimahandlingsplan, Climate Action Plan. Planen setter mål for CO2-reduksjon på tvers av alle bankens kundesegmenter. Den skal sikre nødvendig fremdrift mot 2023 og ende med klimanøytalitet i 2050.  

Å gi grønne lån til kunder er en konkret måte å nå disse målene på. For eksempel reduserer fornybare energiprosjekter avhengigheten av fossilt brensel for konsernets kraftproduksjons- og olje- og gassraffineringsklienter, og bidrar dermed til konsernets mål for reduksjon av klimagassutslipp for disse sektorene. 

-Green Bond-rapporten er et vitnesbyrd om arbeidet mot netto nullutslipp og målene vi har satt i vår klimahandlingsplan, avslutter Samu Slotte. 

Grønne lån

Et grønt lån finansierer eller refinansierer lån eller investeringer til prosjekter øremerket spesifikke grønne prosjekter og er i samsvar med kategoriene i Danske Banks Green Finance Framework.

Les mer om bærekraftig finansiering

Green Finance Framework

Overgangen til en økonomi med lave CO2-utslipp, som er robust og bærekraftig, krever enorme mengder kapital.

Danske Banks Green Finance Framework definerer prosessen og kriteriene Danske Bank bruker for å støtte mobiliseringen av kapital til bærekraftige og miljøvennlige formål.

Climate Action Plan

Danske Banks klimahandlingsplan setter konkrete mål for CO2-reduksjon på tvers av hele Danske Bank-konsernet og er et viktig steg i vår ambisjon om å bli klimanøytral innen 2050 i tråd med Parisavtalen.

Våre mål er basert på den nyeste vitenskapelige forskningen og utviklet i samsvar med Science Based Target-initiativet (SBTi)

Last ned rapporten

Danske Banks Green Bond-rapport gir en oversikt over våre grønne lån og hvordan midlene er fordelt, inkludert anslått positiv miljøpåvirkning.