Content is loading
Gå til hovedinnhold

God underliggende drift trass utfordrende marked – sterkt resultat i Norge

Danske Banks årsregnskap for 2022 påvirkes i stor grad av at banken i fjor satte et punktum for Estland-saken og blant annet satte av DKK 14 milliarder til dette formålet. Den underliggende driften er imidlertid fremdeles solid. I Norge var spesielt bedriftssegmentene på offensiven og filialen her hjemme leverte dermed nok et godt årsresultat.

Danske Bank-konsernet har torsdag 2. februar lagt frem sitt årsregnskap for 2022. Det viser blant annet at bankens resultat etter skatt kommer inn på -5,1 milliarder danske kroner etter at banken skriver ned goodwill og setter at et større beløp knyttet til Estland-saken for totalt 15,4 milliarder danske kroner. Bankens underliggende drift er fremdeles god, trass i betydelig økonomisk usikkerhet og høy volatilitet gjennom året, og 4. kvartal 2022 ble eksempelvis det åttende på rad med stigende totale renteinntekter. Videre ble satsningen på bankens mange initiativ innen bærekraft ytterligere styrket gjennom året. Banken forventer nå er resultat etter skatt i 2023 på mellom 15 og 17 milliarder danske kroner.

 

Noen av nøkkeltallene for konsernet i 2022 som helhet:

  • Totale inntekter på 41,2 milliarder danske kroner, mot 42,6 milliarder danske kroner i 2021.
  • Driftskostnader på 26,5 milliarder danske kroner, mot 25,6 milliarder danske kroner i 2021.
  • Nedskrivninger på utlån på 1,6 milliarder danske kroner, mot 348 millioner danske kroner i 2021.
  • Resultat etter skatt på -5,1 milliarder danske kroner, mot 12,9 milliarder danske kroner i 2021.

 

Landesjef i Danske Bank Norge, Erlend Angelfoss, sier at krigen i Ukraina, høye energipriser og stigende inflasjon og renter satte sitt preg på fjoråret. Samtidig var driften og aktiviteten ved den norske filialen god, og banken kunne dermed notere seg for nok et sterkt årsresultat:

– Finansmarkedene var gjennom store deler av 2022 preget av finansiell uro og utfordrende rentemarkeder, noe som også påvirket Danske Bank sin drift i Norge. Krigen i Ukraina satte definitivt sine spor gjennom fjoråret, primært menneskelig for dem som ble direkte berørt, men også i form av kraftig inflasjon, stigende energipriser og solid oppgang i rentene. Sistnevnte gjorde blant annet sitt til at eiendomsmarkedet her hjemme kjølte seg noe ned mot slutten av året, og at våre privatkunder generelt ble mer forsiktig med hensyn til lån. Trass i dette opplever vi i Danske Bank Norge vår samlede portefølje, på person- og bedriftssiden, som meget robust.

Både i storkundesegmentet og blant de små og mellomstore bedriftene var det meget god aktivitet gjennom året, og spesielt i siste halvår kunne farten i forretningen karakteriseres som høy. Lønnsomheten her var stabil, utlånsveksten solid, samt at banken sikret seg flere attraktive nye kunder og avtaler i løpet av året. I tillegg fortsatte den positive utviklingen hva gjelder kundetilfredsheten. På personmarkedssiden, der vi har hatt betydelig vekst de siste årene, dreide vi i 2022 enda mer av fokuset over på forsterket lønnsomhet og oppfølging av eksisterende kundebase.

Året for bankens del ble også preget av at arbeidet knyttet opp mot bærekraft skøyt ytterligere fart, og med lanseringen av vår ambisiøse miljøplan i starten av inneværende år kommer innsatsen her til å bli enda viktigere fremover. Oppsummert ble 2022 et godt år for Danske Bank i Norge med solid aktivitet, og det er med glede vi kan konstatere at banken også i fjor fikk et sterkt resultat.

Se danskebank.com/regnskab for mer info

For mer informasjon, kontakt:

Øystein Schmidt | Kommunikasjonsdirektør
Danske Bank Norge
+47 951 47 645
ysc@danskebank.no