Content is loading
Gå til hovedinnhold

Danske Bank gjør det lettere for kundene å investere bærekraftig

Danske Bank tilpasser investeringsproduktene sine, slik at det blir lettere for både private og institusjonelle kunder å investere bærekraftig.

For å imøtekomme den økende etterspørselen etter bærekraftige investeringsprodukter tilpasser Danske Bank seks Danske Invest-indeksfond, slik at de nå blir kategorisert i overensstemmelse med artikkel 9 i EUs rådsforordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Dette betyr at indeksfondene investerer i aktiviteter som bidrar til å løse klimautfordringene og skape et mer bærekraftig samfunn.

- Vi har tilpasset investeringsproduktene våre fordi vi vil gjøre det lettere for kundene våre – både private og institusjonelle – å investere i den grønne omstillingen. Felles for de seks fondene er at de følger EU-referansen for klimaomstilling. Dette betyr at selskapene velges eller velges bort på en måte som gjør at fondets portefølje bidrar til å redusere klimabelastningen og bidrar til den grønne omstillingen, forklarer Thomas Otbo, Chief Investment Officer i Danske Bank.

Tilpasninger

6 indeksfond tilpasses


...slik at de investerer i selskaper som bidrar til å løse klimautfordringer og skape et bærekraftig samfunn.

2 indeksfond tilpasses


...slik at det nå er mer enn 90 fond som fremmer ESG-forhold.

Flere ESG-investeringsprodukter

Samtidig som det blir lettere å investere bærekraftig, utvider Danske Bank også paletten av ESG-investeringsprodukter (ESG er en engelsk forkortelse for miljømessige og sosiale forhold samt selskapsledelse) med to indeksfond, slik at kundene totalt sett har over 90 ESG-fond de kan investere i på tvers av bankens markeder. 

ESG-investeringsprodukter er Danske Invest-fond som fremmer ESG-forhold ved for eksempel å investere i selskaper som fokuserer på klima- og medarbeiderforhold, mangfold eller antikorrupsjon. 

De  oppfyller dermed artikkel 8 i EUs rådsforordning om bærekraftsrelaterte opplysninger, som så dagen lys den 10. mars i år, der nye EU-regler ga finanssektoren klare definisjoner av hva som kan betegnes som bærekraftige og ESG-investeringsprodukter.

En del av bankens målsetninger

Tidligere i år annonserte Danske Bank to konkrete mål for investeringer i ESG- og bærekraftige investeringsfond. Banken har dermed et mål om at kundene øker investeringene sine i ESG-fond til 400 milliarder danske kroner i 2023, samt at det kanaliseres minst 150 milliarder danske kroner inn i bærekraftige investeringsprodukter i 2030. 

- De nye tilpassede investeringsproduktene er første skritt på veien mot å nå 2030-målet vårt, og vi vil derfor løpende utvikle og utvide produkttilbudet vårt, slik at vi på best mulig måte skaper verdi for kundene våre og støtter overgangen til et mer bærekraftig samfunn, sier Thomas Otbo, Chief Investment Officer i Danske Bank.  

Mer om bærekraftige investeringer og ESG