Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nye EU-regler øger gennemsigtigheden i bæredygtige og ESG-investeringer

De nye regler, der træder i kraft i dag, gør det nemmere for kunderne og banken at bidrage til en ansvarlig og bæredygtig udvikling, og forventningen er, at det samtidig vil betyde, at mere kapital på sigt kanaliseres over mod bæredygtig udvikling.

Markedet for ansvarlige investeringer er i kraftig vækst, men hidtil har der ikke været en fast definition for, hvornår man må bruge populære betegnelser som grøn, bæredygtig, ESG og ansvarlig om investeringsprodukter, men fra 10. marts indføres nye regler. Fremover skal investeringsprodukter, herunder fonde, leve op til en række principper, for at de må markedsføres som bæredygtige eller ESG-investeringer (Environmental Social Governance).“De nye EU-regler giver den finansielle sektor nogle konkrete rammer, som indeholder specifikke principper og dokumentationskrav. Det skaber klare definitioner af, hvad der kan betegnes som bæredygtige og ESG-investeringsprodukter. Det gør det ikke kun nemmere for kunderne, men også nemmere for os som rådgivere, produktudbydere og kapitalforvaltere, fordi vi i hele den finansielle sektor taler ”samme sprog,” fortæller Erik Eliasson, chef for ansvarlige investeringer. 

Mere kapital til bæredygtig udvikling
Forventningen med EU’s nye regler er blandt andet, at det vil øge interessen for bæredygtige og ESG-investeringsprodukter og dermed bidrage til, at mere kapital kanaliseres over mod bæredygtig udvikling. 

”De nye EU-regler kræver, at finansielle institutioner sætter skub i udviklingen af processer og produkter, der understøtter EU’s ambition om at kanalisere mere kapital mod bæredygtig udvikling – noget vi som bank naturligvis bakker fuldt op om. De senere år har vi i Danske Bank arbejdet på at udvikle vores processor, produkter og rådgivning til at inkludere bæredygtighedsaspekter. Det arbejde vil vi naturligvis fortsætte med inden for rammerne af de nye regler,” siger Erik Eliasson, chef for ansvarlige investeringer.


Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu