Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank løfter målsætning for bæredygtige investeringer for at fremme grøn omstilling

Danske Bank opstiller nye mål for investeringer i ESG- og bæredygtige investeringsfonde og forpligter sig til målet om reduktion af udledning af drivhusgasser til nul (netto) senest i 2050. Det skal bidrage til at skabe værdi for kunderne og understøtte overgangen til et mere bæredygtigt samfund.

Danske Bank lancerer nye konkrete og ambitiøse bæredygtighedsmål for Asset Management for dermed at understøtte samfundets mål om bæredygtighed og reduktion af udledningen af CO2. Målene erstatter koncernens tidligere kommunikerede volumenmål om bæredygtige investeringer, samtidig med at definitionerne tilpasses EU's nye taksonomi med det formål at begrænse og tilpasse klimaændringerne.Det kortsigtede mål er, at kunderne øger deres investeringer i fonde, der fremmer miljømæssige eller sociale forhold, til DKK 400 mia. i 2023, svarende til ca. tre fjerdedele af de aktiver, banken i dag investerer for kunderne. Derudover er målet at kanalisere mindst DKK 150 mia. til bæredygtige investeringsprodukter i 2030.

De nye mål forpligter Danske Bank til at udvide produkttilbuddet og hjælpe kunderne med at investere i produkter, der fremmer bæredygtighed eller har bæredygtighedsmål. Desuden fastsættes de nye mål i overensstemmelse med den nye forordning for bæredygtig finansiering (SFDR).


Vi vil fortsætte bestræbelserne på at styrke og udvide repertoiret på ESG-produkthylden, og vi forventer at kunne lancere nye bæredygtige og innovative investeringsprodukter i nærmeste fremtid. 

Christian Heiberg

Global chef for Asset Management, Danske BankGlobal chef for Asset Management, Christian Heiberg, siger:

"Opstilling af målbare og ambitiøse mål for vores indsats inden for ansvarlige investeringer er hjørnestene i at opfylde kundernes forventninger fremover. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at styrke og udvide repertoiret på ESG-produkthylden, og vi forventer at kunne lancere nye bæredygtige og innovative investeringsprodukter i nærmeste fremtid. På den måde sætter vi turbo på vores ambition om at drive bæredygtig forandring."

Reduktion af CO2 udledninger til nul (netto)

På længere sigt vil Danske Bank intensivere indsatsen yderligere ved at støtte samfundets ambition om reduktion af udledning af CO2.

For nylig underskrev vi ’Net Zero Asset Manager’ initiativet. Initiativet repræsenterer en gruppe internationale kapitalforvaltere, som sammen har forpligtet sig til at bidrage til at nedbringe omfanget af drivhusgasser til nul (netto) senest i 2050, i tråd med Paris-aftalen.

Stephanie Pfeifer, CEO, Institutional Investors Group on Climate Change og medstifter af Net Zero Asset Managers initiativet, udtaler:

"Vi er glade for at byde Danske Bank velkommen til Net Zero Asset Manager initiativet. Vi befinder os i et afgørende årti med presserende behov for handling for at nå Paris-aftalens mål og derved begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. De kapitalforvaltere, der sammen har forpligtet sig til at bidrage til at nå målet, herunder Danske Bank, sender et klart signal om, at institutionelle investorer - med den væsentlige finansielle muskel, de repræsenterer - vil levere reelle fremskridt hen mod målet om en bæredygtig fremtid."