Content is loading
Siirry sisältöön

Sampo Pankin Suhdannekatsaus - joulukuu 2011

Sampo Pankin ekonomistien mukaan Suomen talous on matkalla kohti taantumaa. Bruttokansantuote supistui kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä ja sen odotetaan edelleen laskevan 1,0 prosenttia ensi vuoden aikana. Ekonomistit odottavat myös maailmantalouden kasvun heikkenevän entisestään vuoden 2012 aikana.

Pitkittynyt eurooppalainen velkakriisi on kääntänyt Suomen viennin laskuun, vaikka kotimainen kulutus ja investoinnit ovat yhä jatkaneet nousuaan. 

- Kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä bruttokansantuote näyttää hieman supistuvan. Arvioimme tuotantomäärän kasvaneen koko kuluvana vuonna yhteensä 2,6 prosenttia, toteaa Sampo Pankin johtava neuvonantaja Lauri Uotila.

Uotila arvioi Suomen bruttokansantuotteen laskevan ensi vuonna.

- Odotamme ensi vuoden alkupuolelle pientä tuotannon alamäkeä ja ennustamme bruttokansantuotteen supistuvan vuoden 2012 aikana 1,0 prosenttia. Vienti ja investoinnit vähentynevät hieman, mutta kulutus kasvanee maltillisesti. Vuonna 2013 voidaan yltää jo 1,5 prosentin talouskasvuun.

Työttömyysaste ennallaan, inflaatio hidastuu

Uotila odottaa työttömyysasteen pysyvän ennallaan vuosina 2012-2013. Inflaation odotetaan tulevana vuonna hellittävän.

- Työllisten määrä vähentynee hieman vuonna 2012, mutta samalla myös työvoiman tarjonta supistunee väestön vanhenemisen myötä. Inflaation odotamme ensi vuonna olevan 2,6 prosenttia, kun vuonna 2011 keskimääräisen inflaatio on ollut 3,3 prosenttia. Alkuvuonna 2012 inflaatiovauhti tulee olemaan hiukan nopeampaa, koska monet hyödykeverojen korotukset nostavat kuluttajahintoja heti tammikuussa, sanoo Uotila. 

Uotilan mukaan palkansaajien ansiotaso kohoaa ensi vuonna hieman yli kolme prosenttia, ja eläkkeitä korotetaan 3,6 prosentilla. Näin kotitalouksien ostovoima säilyy jokseenkin ennallaan. Asuntokaupassa nimellishinnat säilynevät entisellään, eli reaalihinnat alenevat hieman.

Kriisin hoito euroalueella jatkuu

Pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan euroalueen velkakriisin hoito tulee viemään vuosia, eikä paluuta ”vanhaan normaaliin” luultavasti ole edessä. 

- EU:n kriisinhallintatoimenpiteet ja tuleva talouspoliittinen rakenne tulevat jäämään hieman vajaaksi siitä, mitä sijoittajat ovat toivoneet. Suunnitelmissa olevien sopimusten keskeinen pyrkimys on kehittää euroaluetta talousliitoksi, jossa finanssipolitiikan koordinaatio toimii aiempaa tehokkaammin ja kriisejä voidaan ehkäistä ennalta. 

Samaan aikaan kriisienhallintamekanismeja on kehitetty merkittävästi, mutta niiden rahoitus näyttää tällä hetkellä hieman vajaalta, Kuoppamäki sanoo.

Kuoppamäki ennakoi inflaatiopaineiden euroalueella laskevan ja hallitusten sitoutuvan tiukempaan budjettikuriin. Tässä tilanteessa EKP pystyy tukemaan muuta talouspolitiikkaa ilman, että hintavakaus vaarantuu.

- EKP saattaa laskea ohjauskoron historiallisen alas 0,75 prosenttiin, mikäli taantuman merkit edelleen vahvistuvat. 12 kk euribor alittanee 2 % vielä ennen vuodenvaihdetta, eivätkä euriborit kääntyne nousuun vuonna 2012. Keskuspankki tulee pitämään kiinni itsenäisyydestään, mutta se on myös valmis poikkeustoimiin. Sen rooli korostuu sekä pankkien luottolaman torjunnassa että valtionlainojen tukiostajana, toteaa Kuoppamäki.

Maailmantalouden tila heikentynyt

Teollisuus euroalueella kokonaisuutenaan näyttää ajautuneen taantumaan, mutta Yhdysvalloissa ja Kiinassa talouskasvu jatkuu - tosin viime vuotta maltillisempana. 

- Kokonaisuutenaan maailmantalouden tilanne on edelleen heikentynyt edellisen ennusteemme jälkeen, koska euroalueen velkaongelmia ei ole saatu hallintaan ja Kiinan ennakoivat mittarit ovat heikentyneet hieman odottamaamme enemmän.  Epävarmuus saa monet yritykset lykkäämään investointeja. Näin ollen oletamme suhdannetilan heikentyvän vuonna 2012. 

Myönteisenä maailmantalouden viimeaikaisessa kehityksessä Kuoppamäki pitää raaka-aineiden halventumista ja Japanin talouden jälleenrakennusta. Kuoppamäki odottaa myös, että Kiina keventää rahapolitiikkaansa ja lisää kotimaista kulutusta.

 

SUOMI

 

 

 

Ennuste

 

 

Ennuste

 

 

Ennuste

Kysyntä ja tarjonta

2009

2010

2011

2012

2013

Määrän muutos

 

 

 

 

Bkt

-8,2

3,6

2,6

-1,0

1,5

Tuonti

-16,1

7,4

-2,0

-1,5

1,5

 

 

 

 

 

Vienti

-21,5

8,6

-3,0

-3,0

2,0

Kulutus

-2,0

2,1

2,7

1,0

1,2

- yksityinen

-3,1

2,7

3,4

1,2

1,5

- julkinen

0,9

0,6

0,8

0,5

0,5

Investoinnit

-13,5

2,8

5,0

-2,0

0,0

 

 

 

 

 

Indikaattoreita

2009

2010

2011

2012

2013

Työttömyysaste, %

8,2

8,4

7,8

8,0

8,0

Ansiotaso, %

4,0

2,6

2,9

3,1

2,0

Inflaatio, %

0,0

1,2

3,3

2,6

2,0

Vaihtotase, mrd, EUR

4,7

3,3

-0,5

-1,0

1,0

Vaihtotase/bkt, %

2,7

1,8

-0,3

-0,5

0,5

Julkinen alijäämä/bkt, %

-2,5

-2,5

-1,6

-1,2

0,0

Julkinen velka/bkt, %

43,3

48,3

51,0

54,0

56,0

Lataa koko Suhdannekatsaus

Lisätietoja:
Pasi Kuoppamäki, pääekonomisti, Sampo Pankki, puh. 010 546 7715
Lauri Uotila, johtava neuvonantaja, Sampo Pankki, puh. 010 546 7714