Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bankin tulostiedote tammi-kesäkuu 2012

Danske Bankin vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon nettotulos 308 milj. euroa.

Danske Bank julkisti tänään vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon taloudellisen tuloksensa. Tiedote ja osavuosikatsaus ovat luettavissa osoitteessa www.danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia:

 • Danske Bank ‑konsernin tulos ennen veroja tammi-kesäkuulta 2012 oli 550 milj. euroa. Nettotulos oli 308 milj. euroa, jossa oli kasvua 20 % vuoden 2011 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Tulos vastasi yleisesti ottaen odotuksia.
 • Konsernin tuotot olivat 3 310 milj. euroa, mikä on 6 % enemmän kuin vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tämä johtuu pääasiassa korkokatteen paranemisesta ja vakuutusliiketoiminnan nettotuottojen kasvusta.
 • Trading-tuotot pysyivät vakaina ja nousivat 5 % edellisvuodesta.
 • Kulut laskivat 4 % vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta. Kulu-tuottosuhde laski 60,5 prosentista 54,8 prosenttiin.
 • Lainojen arvonalentumiset nousivat vuoden 2011 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Ne kuitenkin alenivat jo toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. 
 • Arvonalentumiset liittyivät lähinnä Irlannin ja Pohjois-Irlannin liikekiinteistöihin, Irlannin ja Tanskan henkilöasiakkaisiin sekä laivateollisuuteen.
 • Kaksi luokituslaitosta alensi Danske Bankin luottoluokitusta vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä negatiivisten näkymien vuoksi. Konsernin huomattavat likvidit varat vähensivät luokitusten alentumisen vaikutusta.
 • Konserni lunasti kesäkuun 2012 lopussa suunnitellusti valtion takaamia joukkovelkakirjalainoja yhteensä 3 971 miljoonalla eurolla. Loput valtion takaamista joukkovelkakirjoista lunastettiin takaisin heinäkuussa 2012. 
 • Konsernin Tier 1 ‑vakavaraisuus 30. kesäkuuta 2012 oli 16,2 % (16,0 % 31. joulukuuta 2011) ja vakavaraisuus 17,7 % (17,9 % 31. joulukuuta 2011).
 • Tuottojen odotetaan pysyvän alhaisina vuonna 2012. Taloustilanteen vuoksi tähän arvioon liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta. Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän samalla korkealla tasolla kuin vuonna 2011.
 • Konserni toteutti organisaatiomuutoksia 1. kesäkuuta 2012. Uusi organisaatio on konsernin uuden strategian toteutuksen ensimmäinen vaihe ja strategiauudistuksen odotetaan toteutuvan kokonaisuudessaan vuoden 2012 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Taloudellinen raportointi tulee vastaamaan uutta organisaatiota 1. tammikuuta 2013 alkaen.

”Puolivuotistuloksemme on parempi kuin kertaakaan vuoden 2008 talouskriisin jälkeen”, toteaa konsernijohtaja Eivind Kolding. ”Vaikka tavoitteiden saavuttamiseen on vielä matkaa ja edessä on haasteita, kehityssuunta on myönteinen. Nettotulos parani 20 %, korkokate nousi alhaisesta korkotasosta huolimatta ja uusi, 1. kesäkuuta toteutettu organisaatio on lähtenyt liikkeelle hyvin. Olemme ottaneet jälleen yhden askelen oikeaan suuntaan.”

Yhteystiedot 7. elokuuta 2012 klo 10.00 CET:

Konsernijohtaja Eivind Kolding, puhelin  +45 45 14 60 01

Talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puhelin  +45 45 14 06 66

Sijoittajasuhdejohtaja Martin Gottlob, puhelin  +45 45 14 07 92

Danske Bank järjestää lehdistötilaisuuden klo 10.00 CET ja puhelinkonferenssin klo 14.30 CET. Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi lähetetään suorana osoitteessa www.danskebank.com.

Danske Bankin osavuosikatsaus on saatavana Internetistä osoitteesta www.danskebank.com/reports.