Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote 2011

Danske Bank -konsernin nettotulos 232 milj. euroa vuonna 2011.

Danske Bank julkisti tänään vuoden 2011 taloudellisen tuloksensa. Tiedote ja vuosikertomus ovat luettavissa osoitteessa www.danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia: 

 • Danske Bank ‑konsernin tulos ennen veroja vuonna 2011 oli 566 milj. euroa. Nettotulos oli 232 milj. euroa. Tulos oli odotettua heikompi, mikä johtui rahoitusmarkkinoiden huomattavasta epävarmuudesta ja talouden laskusuhdanteesta toisella vuosipuoliskolla.
 • Kokonaistuotot olivat 5 835 milj. euroa, mikä on 6 % vähemmän kuin vuonna 2010. Tämä johtuu pääasiassa vakuutustoimialan laskeneista tuotoista.
 • Nettokorkotuotot olivat edellisvuoden tasolla, 3 166 milj. euroa. Nettokorkotuotot kasvoivat toisella vuosipuoliskolla konsernin nostettua antolainauskorkoja.
 • Nettomääräiset trading-tuotot olivat 985 milj. euroa. Vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuotot olivat tyydyttävät ja toisella vuosipuoliskolla ne kärsivät maailmanlaajuisesta pääomamarkkinoiden epävakaudesta.
 • Kulut pysyivät edellisen vuoden tasolla.
 • Luottojen arvonalentumiset olivat yhteensä 1 774 milj. euroa, missä oli laskua 5 % vuoteen 2010. Arvonalentumiset liittyivät lähinnä Irlannin ja Pohjois-Irlannin liikekiinteistösegmenttiin sekä Tanskan maatalous-, liikekiinteistö- ja henkilöasiakassegmentteihin.
 • Luotonanto ja talletukset olivat samalla tasolla kuin vuoden 2010 lopussa. Tanskassa myönnettiin uusia lainoja (repo-lainoja lukuun ottamatta) 6 510 milj. euroa, josta 2 986 milj. euroa sisälsi henkilöasiakkaille myönnettyjä lainoja.
 • Konsernin Tier 1 ‑vakavaraisuus 31. joulukuuta 2011 oli 16,0 % (14,8 % vuoden 2010 lopussa) ja vakavaraisuusprosentti 17,9 % (17,7 % vuoden 2010 lopussa).
 • Konsernin vahva taloudellinen asema vahvistettiin Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) joulukuussa 2011 julkaistussa pääomatestissä. Konserni läpäisi testin odotetusti, ja sen pääoman määrä ylitti huomattavasti vaaditun tason.
 • Konserni laski vuonna 2011 liikkeelle vakuudellisia joukkovelkakirjoja ja etuoikeutettuja lainoja yhteensä 7 949 milj. euron arvosta. Pankin pitkäaikaisen rahoituksen saatavuus muuttui vuoden jälkipuoliskolla erittäin rajoitetuksi. Konserni onnistui kuitenkin toteuttamaan vuodelle 2011 suunnitellut liikkeellelaskut. 
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2011 makseta osinkoa.
 • Globaalin luottomarkkinoiden epävarmuus jatkuu todennäköisesti myös vuonna 2012, ja valtioiden budjettit ovat yleisesti ottaen tiukempia. Talouden kasvumahdollisuudet näyttävätkin rajallisilta, ja konserni odottaa kasvun olevan hyvin alhaista Euroopassa vuonna 2012.
 • Konserni odottaa tuottojen pysyvän alhaisina vuonna 2012. Arvioon liittyy taloustilanteen vuoksi huomattavaa epävarmuutta. Konserni arvioi luottojen arvonalentumisten pysyvän korkealla tasolla vuonna 2012. 

”Vuoden 2011 jälkipuoliskolle oli ominaista huomattava epävarmuus finanssimarkkinoilla ja talouden taantuminen,” toteaa konsernijohtaja Peter Straarup. 

”Tuloksemme on sen vuoksi vuoden alussa ennustettua heikompi. Olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että koko konsernin kattavissa mittauksissa asiakkaiden on todettu olevan yhä tyytyväisempiä palveluihimme. Olemme käynnistäneet toimia tuottojen lisäämiseksi, asiakastyytyväisyyden parantamiseksi edelleen ja liiketoiminnan tulevan kilpailukyvyn varmistamiseksi.”

Yhteystiedot klo 11.00 CET (klo 12 Suomen aikaa) alkaen:

Konsernijohtaja Peter Straarup, puhelin  +45 45 14 60 01
Talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puhelin  +45 45 14 06 66
Sijoittajasuhdejohtaja Martin Gottlob, puhelin  +45 45 14 07 92

Tilinpäätös esitellään lehdistötilaisuudessa klo 11.00 CET (klo 12.00 Suomen aikaa). Lehdistötilaisuus lähetetään suorana Internetissä osoitteessa www.danskebank.com. Danske Bank järjestää puhelinkonferenssin klo 15.30 CET (klo 16.30 Suomen aikaa). Konferenssia voi seurata suorana osoitteessa www.danskebank.com. 

Lisätietoja Danske Bank -konsernin taloudellisesta tuloksesta on saatavana osoitteesta www.danskebank.com/reports.