Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote Q1 2012

Danske Bankin vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen nettotulos 105 milj. euroa.

Danske Bank julkisti tänään vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellisen tuloksensa. Koko katsaus on luettavissa osoitteessa www.danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia:

 • Danske Bank ‑konsernin vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tulos ennen veroja   oli 213 milj. euroa. Nettotulos oli 105 milj. euroa, joka oli 11 % enemmän kuin vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Tulos vastasi yleisesti ottaen odotuksia.
 • Tuotot olivat 1 660 milj. euroa, joka oli   6 % enemmän kuin vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtuu pääasiassa korkokatteen paranemisesta sekä arvopaperikaupan – ja valuuttatoiminnan nettotuottojen kasvusta.
 • Trading-tuotot olivat 8 % korkeammat kuin vuotta aiemmin. Nousu oli tyydyttävä ja heijasteli suotuisaa markkinatilannetta.
 • Kulut laskivat 7 % vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen tasosta. Tanskan talletussuoja- ja sijoittasuojarahastoon  liittyvät kulut olivat erityisen korkeat vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tulokseen on kirjattu     60 milj. euron arvonalennus liittyen Sampo Pankin nimenmuutokseen.
 • Konsernin viime vuonna aloittaman kustannussäästöohjelman tavoitteena on vähentää kustannuksia noin 269 milj. eurolla ja työntekijämäärää noin 2 000 hengellä vuosina 2012–2014. Sen odotetaan toteutuvan vuoden 2013 loppuun mennessä.
 • Luottojen arvonalentumiset nousivat huomattavasti vuoden 2011 ensimmäisestä neljänneksestä. Ne kuitenkin laskivat vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen verrattuna, mikä osaksi johtui   Tanskan vähittäispankkitoiminnan ja Irlannin pankkitoiminnan arvonalentumisten vähenemisestä.
 • Konsernin Tier 1 ‑vakavaraisuus 31.3.  2012 oli 16,0 % (14,6 % 31.3.  2011) ja vakavaraisuus 17,6 % (17,4 % 31.3.  2011).
 • Konserni odottaa tuottojen pysyvän alhaisina vuonna 2012.

Uusi organisaatio

 • Konsernin pankkiliiketoiminta organisoidaan kolmeen uuteen, kaikilla maantieteellisillä markkinoilla toimivaan liiketoimintayksikköön: Henkilöasiakkaat- liiketoimintayksikköön, Yritysasiakkaat -liiketoimintayksikköön ja Corporates & Institutions –liiketoimintayksikköön  . Tavoitteena on entisestään parantaa asiakaslähtöisyyttä ja toiminnan kannattavuutta Organisaatiouudistus  astuu voimaan 1.6.   2012. Taloudellinen raportointi muuttuu vastaamaan uutta organisaatiota 1.1.   2013 alkaen.
 • National Irish Bankin yritys- ja sijoituslainat siirretään konsernissa uuteen, erilliseen yksikköön, joka vastaa näiden lainojen hoitamisesta. Irlannin muu pankkitoiminta jatkuu nykyisellään.
 • Konsernissa otetaan vuoden 2012 loppuun mennessä käyttöön Danske Bank ‑nimi kaikessa pankkitoiminnassaan.
 • Uusi organisaatio on ensimmäinen vaihe konsernin uutta strategiaa. Strategian valmistelu on parhaillaan käynnissä, ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2012 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Lisätietoja uudesta organisaatiosta ja muista muutoksista voi lukea tiedotteesta 7/2012. 

”Konsernin tuottojen parantamiseen liittyvät hankkeet ja tiukka kustannuskuri ovat parantaneet eri pankkiliiketoiminta yksiköiden taloudellista tulosta”, toteaa konsernijohtaja Eivind Kolding. 

”Markkinatilanne pysyi kuitenkin edelleen  haastavana monilla markkinoilla, joilla toimimme.  Ensimmäisen neljänneksen arvonalentumiset olivat yhä korkealla tasolla, vaikkakin ne olivat alhaisemmat kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tänään julkistettu uusi organisaatio on askel oikeaan suuntaan - näin varmistamme, että liiketoimintamallimme on kilpailukykyinen ja luo lisäarvoa.”

Yhteyshenkilöt:

Konsernijohtaja Eivind Kolding, puhelin  +45 45 14 60 01
Talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puhelin  +45 45 14 06 66
Sijoittajasuhdejohtaja Martin Gottlob, puhelin  +45 45 14 07 92

Danske Bank järjestää puhelinkonferenssin 10. toukokuuta 2012 klo 14.30 CET (klo 15.30 Suomen aikaa). Konferenssia voi seurata suorana osoitteessa www.danskebank.com. 

Danske Bankin osavuosikatsaus on saatavana Internetistä osoitteesta www.danskebank.com/reports.