Content is loading
Siirry sisältöön

Uusi Danske Invest Afrikka -rahasto luottaa Afrikan suotuisiin kasvunäkymiin

Danske Invest jatkaa panostustaan kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin. Uusi Sijoitusrahasto Danske Invest Afrikka mahdollistaa sijoittajille pääsyn Afrikan kehittyville osakemarkkinoille. Rahaston salkunhoitajaksi on valittu paikallinen Investec Asset Management, jolla on yli 20 vuoden kokemus Afrikan osakemarkkinoille sijoittamisesta.

Danske Invest Afrikka -rahaston varat sijoitetaan pääosin Etelä-Afrikan osakemarkkinoille, mutta myös  mm. Egyptiin ja Nigeriaan. Afrikka on moniulotteinen ja dynaaminen alue, joten paikallisten olojen ymmärtäminen ja tunteminen on ratkaisevan tärkeää alueelle sijoitettaessa.

- Afrikka on voimakkaan kasvun alue, joka tarjoaa houkuttelevia tuottomahdollisuuksia. Investecin tapa sijoittaa Afrikan osakemarkkinoille perustuu vankkaan omaan yritystutkimukseen ja tätä kautta osakevalintaan, jota tukee paikallisten salkunhoitajien vahva ammattitaito. Lisäksi Investecillä on pitkäaikainen kokemus Afrikassa toimimisesta sekä näyttöä toiminnan tuloksellisuudesta erilaisissa markkinatilanteissa, toteaa Danske Invest Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Aku Leijala.

Danske Invest Afrikka -rahastoa suositellaan muiden kehittyvien markkinoiden rahastojen tapaan pieneksi osaksi korkeaa tuottoa tavoittelevan sijoittajan pitkäaikaista, yli viiden vuoden sijoitussalkkua.

- On hyvä tiedostaa, että Afrikan osakemarkkinat ovat vasta kehittymisvaiheessa. Sijoittajan tulee hyväksyä myös sijoituksensa suuri arvonvaihtelu, Leijala sanoo.

Monta tapaa sijoittaa Afrikkaan

Uudella Afrikka-rahastolla on keskeinen osa koko Danske Investin kehittyvien markkinoiden rahastovalikoimassa.

- Sijoittajien mielenkiinto kehittyviä markkinoita ja myös Afrikkaa kohtaan on jatkuvasti kasvanut, ja uuden rahaston kautta suomalaiset osakesijoittajat voivat helposti hajauttaa sijoituksiaan Afrikan osakemarkkinoille. Afrikan markkinoille pääsee jatkossa myös sijoittamalla Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat- tai Sampo Kompassi -rahastoon, jonka yhtenä kohteena uusi Afrikka-rahasto tulee olemaan, kertoo johtaja Susanna Miekk-oja Sampo Pankin Varallisuudenhoidosta.

 
Afrikan kasvunäkymät suotuisia*):

• Vuosien 2011-2015 aikana talouskasvulla mitattuna kymmenen nopeimman talouskasvun maan joukkoon kuuluu seitsemän valtiota Afrikasta.
• Poliittinen epävakaus on ollut historiallisesti suurin este sijoittaa Afrikkaan. Tällä hetkellä yli 75 % Afrikan maista on toimivia demokratioita (vrt. 12% 80-luvulla).
• Afrikka kaupungistuu ja keskiluokkaistuu nopeaa vauhtia. Yksityisen kulutuksen kasvun arvioidaan olevan tällä vuosikymmenellä noin 8 % vuodessa, mikä on samaa tasoa kuin Brasiliassa, Intiassa ja Venäjällä. Ainoastaan Kiinassa kulutuksen kasvu on nopeampaa (noin 11 % vuodessa).

*) Lähteet: Investec Asset Management, The Economist

 

 

Danske Invest Afrikka -rahasto lyhyesti:
• Danske Investin Tanskaan rekisteröimä rahasto, jota Sampo Pankki tarjoaa merkittäväksi myös suomalaisille sijoittajille.
• Rahastoa voi merkitä 12.11.2012 alkaen Sampo Pankissa.
• Vähimmäismerkintäsumma 500 euroa.
• Rahasto-osuuksien säilytykseen tarvitaan säilytystili Sampo Pankissa (maksuton).
• Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
• Salkunhoitajana toimii Investec Asset Mangement ja rahastoa hallinnoi tanskalainen Danske Invest Management A/S. Vuonna 1991 perustettu Investec Asset Management on kansainvälinen varainhoitokonserni, jolla on sekä institutionaalisten että yksityissijoittajien varoja hoidettavanaan noin 100 miljardia dollaria.
• Rahaston jakelusta vastaa asiamiehenä Sampo Pankki Oyj (15.11.2012 lähtien Danske Bank Oyj).
• Rahaston avaintietoesite, hinnasto sekä muuta lisätietoa on saatavissa osoitteessa www.danskeinvest.fi tai Sampo Pankin konttoreista.

Lisätietoja:
Aku Leijala, toimitusjohtaja, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, p. 040 778 9030
Susanna Miekk-oja, johtaja, Sampo Pankki, Varallisuudenhoito (15.11.2012 lähtien Danske Bank), p. 050 549 5599