Content is loading
Siirry sisältöön

Nuorilla vahva halu omistusasuntoon

Ensiasunnon ostajien osuus kaikista asuntokaupoista on viime vuosina ollut vajaa neljännes. Tavallisimmin ensimmäiseksi kodiksi ostetaan kolmio kerrostalosta, vaikka useimmiten haaveillaankin omakotitalosta. Kiinteistömaailma analysoi syyskuussa 2012 vuosina 2011 – 2012 tehtyjä ensiasuntokauppoja sekä selvitti laajalla kyselytutkimuksella ensiasunnon ostajien taustoja ja ostopäätökseen liittyviä tekijöitä.

Suomalaisista suurin osa asuu omistusasunnossa: vuokralla asuvia on vain neljäsosa väestöstä; kerrostaloista tosin yli puolet on vuokra-asuntoina. Myös 18–39-vuotiaista selvä enemmistö mielii omaan kotiin: heistä useampi kuin kaksi kolmesta aikoo varmasti tai melko varmasti ostaa tulevaisuudessa omistusasunnon. Ne, jotka aikovat ostaa ensiasunnon, perustelevat päätöstä ensisijaisesti sillä, että omistusasuminen tuntuu vuokra-asumista edullisemmalta asumismuodolta. Lisäksi ostopäätöksen takana ovat omistusasumisen pitäminen hyvänä sijoitusmuotona, vuokrien korkeus erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä asunnon remontointivapaus. Keskeisimpiä syitä jättää omistusasunto ostamatta ovat asuntojen kalleus ja halu käyttää rahat elämiseen. 

- Suomalaisilla on tutkimuksen mukaan edelleen arvoihin sisäänrakennettuna halu ja tarve asunnon omistamiseen. Nuoret jakavat vanhempiensa ”oma tupa oma lupa” ajattelumallin, sanoo Kiinteistömaailman vt. toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Ensiasunto ostetaan tarpeeseen

Tavallisesti ensiasuntokaupat tehdään elämänmuutostilanteissa. Vain reilu neljännes ensiasunnon ostajista laskelmoi hankintahetkeä ja odottaa suotuisaa markkinatilannetta. Tällä hetkellä asuntomarkkinatilanne näyttää ensiasunnon ostajan kannalta kohtuullisen hyvältä. 

- Asuntokauppa on käynyt vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä selkeästi vahvempana kuin vuonna 2011 samana ajanjaksona. Kiinteistönvälittäjäbarometrimme mukaan asunto-markkinatilanteen odotetaan rauhoittuvan, ostajien harkinnan kasvavan ja markkina liukunee hienoisesti kohden ostajan markkinaa. Välittäjien odotukset hintojen hyvin maltillisesta kehityksestä edistävät osaltaan ensiasunnon ostajien mahdollisuutta hankkia mieleisensä asunto. Myös alhaiset korot tukevat hankintaa, toisaalta taas kiristyneet rahoituksen reunaehdot ovat asuntokaupan hidasteena, kertoo Heikkinen.

Haaveet ja todellisuus eivät kohtaa

Ensiasunnon ostamisessa trendinä on jo pidempään ollut, ettei ensimmäiseksi kodiksi osteta yksiötä, vaan asumisura aloitetaan suoraan isommasta asunnosta. Kiinteistömaailman vuonna 2012 välittämistä ensiasuntokaupoista 40 prosenttia oli kolmioita ja 36 prosenttia kaksioita. Vaikka ensiasunnon ostoaikeissa olevista reilu kolmannes mielii omakotitaloon (miehistä jopa 47 %), toteuttaa hyvin harva kuitenkaan haaveitaan: kuluvana vuonna Kiinteistömaailman toteutuneista ensiasuntokaupoista alle puoli prosenttia kohdistui omakotitaloihin.

Ensiasunnon ostajien tietämys asuntojen todellisesta hintatasosta ja veroseuraamuksista on monin paikoin vajavainen. Haaveet kohdistuvat selkeästi rahkeita suurempiin asuntoihin, mutta toisaalta vain joka toinen on tietoinen, että alle 40-vuotias ensiasunnon ostaja välttyy varainsiirtoverolta. Myöskään korkojen verovähennysoikeuden muuttuminen ei ole selvää kuin ainoastaan kolmannekselle. 

- Haave ison asunnon ostosta kariutuu useimmiten rahan puutteeseen: suuren asunnon kokonaishinta nousee useimmille ensiasunnon ostajan ulottumattomiin. Lisäksi tietoisuus asumisen verotuksen yksityiskohdista on yllättävän heikko. Ensiasunnon ostajan kannattaakin tukeutua ammattimaisen välittäjän apuun kaikissa asunnon hankintaan liittyvissä asioissa, kehottaa Heikkinen.YouGov Finland tutki Kiinteistömaailman toimesta ensiasunnon hankintaan liittyviä asenteita. Tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin verkkokyselynä syyskuussa 2012 ja vastaajina oli 1 033

18-39-vuotiasta yksityishenkilöä, jotka eivät ole aiemmin omistaneet omistusasuntoa tai osaa siitä. Kiinteistömaailman omaan Kiinteistönvälittäjäbarometriin vastasi 551 välittäjää eri puolilta Suomea.  

Lisätietoja: 
Erkki Heikkinen, vt. toimitusjohtaja, puh. 050 433 2080
Tiina Korhonen, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija, puh. 050 911 1791