Content is loading
Siirry sisältöön

Kuluttajien odotukset asunto-markkinoista välittäjiä valoisammat

Kiinteistömaailman Kiinteistönvälittäjäbarometri ennakoi asuntokaupan piristyvän seuraavan puolivuotiskauden aikana. Rauhallisen tammi-helmikuun jälkeen asuntomarkkinoilla oli jo maaliskuussa nähtävissä selvää positiivista virettä niin kauppamäärissä kuin hinnoissakin.

Keväisin ja syksyisin julkaistava, Suomen kattavin asuntokauppaa mittaava barometri, Kiinteistömaailman Kiinteistönvälittäjäbarometri on toteutettu nyt 36. kerran. Maalis-huhtikuussa 2012 toteutettuun barometriin antoi näkemyksensä yli 600 asuntokaupan ammattilaista 61 eri paikkakunnalta. Kiinteistönvälittäjäbarometrin yhteydessä selvitettiin myös kuluttajien näkemyksiä asuntomarkkinoista, kyselyyn vastasi 333 henkilöä.

Helsingissä hintaodotukset muuta maata myönteisemmät

Tammi-maaliskuussa 2012 käytetystä kerrostaloasunnosta sai maksaa keskimäärin 2436 euroa neliöltä, joka on noin 3,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Käytännössä asuntojen reaalihinnat ovat siis polkeneet paikallaan. Hintakehityksen osalta välittäjien odotukset ovat maltillisen positiiviset: kolme viidestä uskoo hintojen pysyvän nykyisellä tasollaan ja neljännes uskoo lievään nousuun. Helsingissä odotukset ovat kuitenkin muuta maata kovemmat: nousua povaa yli kolmannes vastaajista. Eri asuntotyypeistä erottuvat pienet kerrostaloasunnot, joiden kysyntä on jatkuvasti tarjontaa suurempi. Välittäjistä joka toinen arveleekin hintojen hieman nousevan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kuluttajat näkevät kokonaisasuntomarkkinat välittäjiä suopeammin: kolmannes vastaajista uskoo yleiseen asuntohintojen nousuun.

- Vaikka asuntomarkkinoilla on havaittavissa selvää elpymistä sitten viime syksyn, pitää talouden perusepävarmuus hintamuutokset maltillisina. Ennätysmatalat korot ja kohonneet vuokrat herättivät ensiasunnon ostajat talviunestaan maaliskuussa, ja  ensiasunnon ostajien suhteellinen osuus nousi selvästi tammi-helmikuusta, kertoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Tommi Rytkönen. 

Kerrostaloasuntojen kauppa pitänyt asuntomarkkinat virkeinä 

Käytettyjen kerrostaloasuntojen myyntiaika koko maassa keskimäärin oli maaliskuussa toimivalla markkinatasolla, keskimäärin 67 päivää. Kerrostaloyksiöt kävivät kaupaksi muita asuntotyyppejä selvästi rivakammin, noin 50 päivässä. 

- Huolimatta siitä, että asuntomarkkinat ovat olleet kuluneen puolivuotiskauden huippuaikoja selvästi raukeammat, ovat myyntiajat pidentyneet varsin vähän. Tämä johtuu tarjonnan selvästä supistumisesta viime syksystä lähtien – asunnon vaihtajat jäivät pohtimaan oman asunnon myyntiä ja toisaalta uudistuotannossa aloituspäätökset ovat olleet tiukemmassa. Maaliskuussa 2012 asuntojen kokonaistarjonta on jälleen kääntynyt pieneen nousuun, samalla kun kysyntäkin on virinnyt. Suomalaisten asuntomarkkinoiden ominaispiirre on se, että markkinoiden jäähtyessä tarjonta supistuu nopeasti ja jarrutuksen vaikutus sekä hintoihin että myyntiaikoihin jää yleisiä odotuksia maltillisemmaksi, Rytkönen toteaa.

Vaikka omakotitalojen sesonkiaika on jo käsillä, arvioivat välittäjät niiden näkymät muita asuntotyyppejä vaisummiksi: viidesosa pitää todennäköisenä myyntiaikojen venymistä alle viikolla, 18 prosenttia uskoo myyntiaikoihin tulevan yli viikko lisää. Omakotitalojen myyntiaika oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 114 päivää. Markkinoiden virkistyminen vaatisi erityisesti myyjiltä pientä tarkastusta alaspäin hintaodotuksissaan.

Pienten kerrostaloasuntojen kauppa kasvussa – vievätkö sijoittajat yksiöt?

Kauppamäärät ovat elpyneet kevään edetessä: maaliskuussa 2012 kauppoja tehtiin kokonaisuu-dessaan reippaat 6600 kappaletta kun vuotta aiemmin luku oli noin 6800. Hiljaisemman tammi-helmikuun jälkeen kuluttajat arvioivat, ettei euron romahdusta tullutkaan ja elämä asunnon ostamisineen jatkuu. Alueelliset vaihtelut kauppamäärissä ovat edelleen suuria, mutta etenkin Helsingissä kauppoja on tehty nousujohteisesti. 

Mielenkiintoinen havainto Helsingissä on myös se, että maaliskuussa kolmioita myytiin poikkeuksellisesti yksiöitä enemmän. Välittäjien odotukset ovat varovaisen optimistiset: joka toinen uumoilee kauppamäärien pysyvän ennallaan ja 35 prosenttia uskoo kauppamäärien lievään nousuun. Vahvimmat odotukset ovat pienten kerrostaloasuntojen kohdalla: puolet vastaajista arvioi niiden kauppamäärien nousevan maltillisesti.   

- Asuntokaupassa on nyt positiivinen vire, ja eritoten yksiöt ovat tehneet hyvin kauppansa. Sijoittajat näyttävät olevan liikkeellä ja he kokevat pienasunnot turvasatamana epävarmoina talousaikoina. Oletettavaa on, että vuokramarkkinoiden tarjonta tulee tätä kautta lisääntymään, Rytkönen toteaa. 

Kuluttajakysely: Uudisasunnon valtti on koti vailla remonttihuolia  

Kyselyyn vastanneiden kuluttajien mielestä uudiskohteiden selkein etu on ehdottomasti remonttihuolettomuus (40 %). Myös nykyaikaisuutta, mahdollisuutta vaikuttaa materiaaleihin sekä asunnon käyttämättömyyttä arvostetaan. Sen sijaan energiatehokkuus ei vieläkään ole ratkaisevassa roolissa uudiskohteen hankinnassa, vaikka kuluttajat tiedostavatkin jo uudiskohteiden olevan hyvin energiatehokkaita.  

- Uudisasunnot ovat asuntokaupan ravintoketjun loppupäässä ja yhden uuden asunnon kauppa tuo mukanaan 2-3 käytetyn asunnon kauppaa. Siten jos uusia asuntoja ei saada markkinoille, eivät vanhatkaan tule myyntiin. Vaikka rakentajat eivät suoranaisesti polkaisseetkaan jarrua talvella, on varovaisuus aiheuttamassa tarjontakuopan markkinoille, Rytkönen kertoo. 

Välittäjäkyselyssä 44 prosenttia vastaajista arvioi, että etenkin pieniä uudiskerrostaloasuntoja kysytään enemmän kuin niitä on markkinoilla kaupan. Suurimpana syynä uudiskohteiden vähäiseen tarjontaan välittäjät pitävät rakennuttajien varovaisuutta aloittaa kohteiden rakentamista (27 %). 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tommi Rytkönen. Kiinteistömaailma Oy, puh. 010 622 3011