Content is loading
Siirry sisältöön

Epävarmuus syö eläkesäästämisen suosiota

Suurimpana lähiajan haasteena eläkesäästämiselle ovat kaavaillut muutokset järjestelmän pysyvyyteen ja sen ennakoitavuuteen. Kevättalvella PS-tilien kasvu pysähtyi, ja toukokuussa kysyntä oli jo lähes kolmanneksen pienempi verrattuna viime vuoden toukokuuhun. Suurin eläkesäästäjien ryhmä on 26-34 -vuotiaat nuoret aikuiset kolmasosan osuudella.

Huhtikuun alussa tuli kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun uuden pitkäaikaissäästämislain mukaiset PS-tilit avattiin. PS-tilien myötä suomalaiset ovat voineet kartuttaa eläketurvaansa sijoittamalla rahastoihin, osakkeisiin, joukkolainoihin sekä talletuksiin ilman, että tuotoista tarvitsee maksaa veroa säästöaikana.

Vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin verrattuna PS-tilit ovat laajentaneet sijoitusmahdollisuuksia, ne ovat aiempaa läpinäkyvämpiä ja niiden kustannukset ovat alentuneet. Lisäksi ne ovat lisänneet kilpailua alalla.

”Tässä mielessä PS-tilit ovat onnistuneet niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Nämä ovat juuri niitä tekijöitä, joita myös asiakkaamme arvostavat”, Sampo Pankin varallisuudenhoidon johtaja Kimmo Laaksonen sanoo.

Sampo Pankki on PS-tileissä selkeä markkinajohtaja. Toukokuun lopussa Sampo Pankilla oli sopimuksia lähes 12 000.  

Laaksonen: Epävarmuus myrkkyä eläkesäästäjälle

Hallitus sopi budjettiriihessään viime maaliskuussa, että vapaaehtoisen eläketurvan ehtoja muutetaan siten, että säästöjä voi alkaa nostaa vasta eläkeiän yläikärajasta eli 68 ikävuodesta alkaen. Muutos koskisi sekä vapaaehtoisia eläkevakuutuksia että PS-tilejä. Vuonna 2010 eläkevakuutuksen etujen nosto sidottiin työeläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään eli 63 ikävuoteen.

Laaksosen mukaan hallituksen kaavailu nostaa yläikärajaa on jo vaikuttanut PS-tilien kysyntään.

”Tämän vuoden alkupuoli sujui paremmin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Maaliskuun jälkeen kasvu pysähtyi, ja toukokuussa kysyntä oli jo lähes kolmanneksen pienempi verrattuna viime vuoden toukokuuhun”.

Kannustavuutta ja ennakoitavuutta lisää

Vapaaehtoinen eläkesäästäminen antaa kaikille tasapuolisen mahdollisuuden kartuttaa lisäturvaa eläkevuosiin. Varautumista eläkeaikaan tulisi edelleen kannustaa.

”Pitkäaikaissäästöjen nostot tulisi voida aloittaa silloin, kun jäädään eläkkeelle; tämä olisi eläkesäästämisen hengen mukaista. Muutoksia nostoehtoihin ei ole tarpeen tehdä, koska jo nykymallista on poistettu mahdollisuus aikaistaa eläkkeelle jäämistä”, Laaksonen korostaa.

Jos hallitus toteuttaa muutoksia PS-säästämiseen, niin niiden tulisi tähdätä järjestelmän pysyvyyteen ja ennakoitavuuteen.

”Keskeistä on tällöin eläkesäästöjen nostoajankohta sekä maksujen ja säästövarojen nostojen verokohtelu”, Laaksonen linjaa.

”Kun sitoutuu jopa kymmeniksi vuosiksi kartuttamaan säästämällä eläketurvaansa, voisi kohtuudella odottaa myös itse järjestelmältä pysyvyyttä ja ennakoitavuutta. Tämä ei ole nyt uusien kaavailujen valossa toteutumassa, Laaksonen toteaa.

Lisätietoa:
Kimmo Laaksonen, johtaja, Sampo Pankki, Varallisuudenhoito, puh. 050 324 5006