Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote - tammi-syyskuu 2012

Danske Bankin vuoden 2012 yhdeksän ensimmäisen kuukauden nettotulos 483 milj. euroa.

Danske Bank julkisti tänään vuoden 2012 yhdeksän ensimmäisen kuukauden taloudellisen tuloksensa. Koko katsaus on luettavissa osoitteessa www.danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia: 

 • Danske Bankin vuoden 2012 yhdeksän ensimmäisen kuukauden tulos ennen veroja oli 847 milj. euroa. Nettotulos oli 483 milj. euroa, jossa kasvua 279 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tulos vastasi  odotuksia.
 • Kokonaistuotot olivat 4 804 milj. euroa,  joka on 14 % enemmän kuin vuoden 2011 yhdeksän ensimmäisen  kuukauden aikana. Kasvu johtui korkokatteen paranemisesta, kasvaneista trading- tuotoista ja vakuutusliiketoiminnan tuotoista.
 • Trading-nettotuotot kasvoivat pääomamarkkinoiden parantuneen tilanteen vuoksi 31 % edellisen  vuoden tasosta. Talouden epävarmuus vaikutti haitallisesti etenkin vuoden 2011 kolmanteen vuosineljännekseen. Toiminta jatkui vahvana koko kauden ajan.
 • Kulut olivat 2 629 milj. euroa, mikä vastaa edellisen  vuoden tasoa.
 • Luottojen arvonalentumiset kasvoivat 18 % vuoden 2011 yhdeksän ensimmäisen kuukauden tasosta. Ne ovat kuitenkin vähentyneet jokaisena vuosineljänneksenä vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä alkaen, jolloin ne olivat erittäin korkeat. Lasku johtui pääasiassa Tanskan vähittäispankkitoiminnan tappioiden pienenemisestä.
 • Arvonalentumiset liittyivät lähinnä Pohjois-Irlannin liikekiinteistösegmenttiin, varustamosegmenttiin  ja Tanskan vähittäispankin henkilöasiakassegmenttiin.
 • Konsernin Tier 1 ‑vakavaraisuus 30. syyskuuta 2012 oli 17,0 % (16,0 % 31. joulukuuta 2011) ja vakavaraisuus 19,4 % (17,9 % 31. joulukuuta 2011).
 • Luottojen laadun kehitys riippuu lähinnä niiden markkinoiden taloustilanteesta, joissa konserni toimii. Arvonalentumiset pysynevät kokonaisuudessaan samalla tasolla kuin vuonna 2011. Sen vuoksi konserni odottaa vuoden 2012 nettotuloksen olevan alhainen.

”Olemme tyytyväisiä taloudellisten tulostemme kehitykseen viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta”, konsernijohtaja Eivind Kolding sanoo. ”Tuottojen lisäämiseen tähtäävät aloitteemme ovat alkaneet tuottaa tulosta. Tänään esiteltävä uusi strategiamme, New Standards, luo perustan taloudellisten tulosten ja asiakastyytyväisyyden parantamiselle edelleen.”

Uusi strategia – New Standards

Danske Bank -konsernin liiketoimintaympäristö on muuttunut radikaalisti. Konserni toimii nyt ”uuden normaalin” ympäristössä. Vastaamme uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin julkistamalla uuden strategian: New Standards.

Lisätietoja konsernin uudesta strategiasta saa tiedotteesta 17/2012, joka julkaistaan tänään. Seuraavassa valikoituja pääkohtia: 

 • Konserni vahvistaa New Standards ‑strategialla rooliaan yleispankkina nykyisillä toiminta-alueillaan. Lisäksi se harjoittaa lisäarvoa tuottavaa liiketoimintaa varainhoidon (Danske Capital) sekä henki- ja eläkevakuutuksien (Danica) aloilla. Ydinliiketoimintaan kuulumattomista Irlannin liiketoiminnoista luovutaan.
 • New Standards sisältää selviä segmentointiin liittyviä valintoja ja asiakaslupauksia, joissa korostuvat toimialan johtavat neuvontapalvelut. Konserni vie digitalisaation ja automaation pankkitoiminnassa  uudelle tasolle.
 • Määrätietoisella keskittymisellä prosessien optimointiin ja toimintavarmuuteen pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja vähentämään huomattavasti kustannuksia. Yhdessä pääoman käytön tehostamisen kanssa varmistetaan parempi tuotto pääomalle. Riskiprofiili on konservatiivinen.
 • Konserni aikoo hankkia 939 miljoonaa euroa lisäpääomaa nopeutetun tarjousmenettelyn kautta. Tavoitteena on nopeuttaa luottoluokituksen paranemista, vahvistaa konsernin rahoitusasemaa ja parantaa tilannetta suhteessa muihin pohjoismaisiin pankkeihin. 
 • Konsernin varovaiset pääomatavoitteet vuoden 2013 loppuun mennessä ovat 17 %:n vakavaraisuus ja yli 13 %:n ydinvakavaraisuus.
 • New Standards ‑strategian tavoitteena on nostaa Danske Bank pohjoismaisten pankkien menestyvämpään puoliskoon vuoden 2015 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on yli 12 %:n pääoman tuotto verojen jälkeen, mikäli markkinatilanne normalisoituu.

Konserni otti 1. kesäkuuta 2012 käyttöön uuden organisaatiorakenteen, joka perustuu kolmeen liiketoimintayksikköön. Ne toimivat konsernin kaikilla maantieteellisillä markkinoilla. Konserni alkaa 15. marraskuuta 2012 käyttää Danske Bank ‑nimeä kaikessa pankkitoiminnassaan.  

Taloudellinen raportointi  tulee vastaamaan  uutta organisaatiota 1. tammikuuta 2013 alkaen.

Yhteystiedot 30. lokakuuta 2012 klo 10.00 CET alkaen:

Konsernijohtaja Eivind Kolding, puh. +45 45 14 60 01

Talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puh. +45 45 14 06 66

Sijoittajasuhdejohtaja Martin Gottlob, puh. +45 45 14 07 92

Danske Bank järjestää osavuosikatsaukseen liittyen lehdistötilaisuuden ja puhelinkonferenssit   lokakuun 30.päivänä .  Lehdistötilaisuus pidetään kello 10 CET ja puhelinkonferenssit pidetään sekä kello 09.00-09.30 CET että kello 14.30 CET. Lehdistötilaisuus sekä kello 14.30 CET puhelinkonferenssi lähetetään suorana osoitteessa www.danskebank.com. Danske Bankin osavuosikatsaus on saatavana Internetistä osoitteesta www.danskebank.com/reports.

Disclaimer

Tähän tiedotteeseen sisältyy tulevaisuutta koskevia lausuntoja. Historiallisia tosiasioita lukuun ottamatta kaikki tässä tiedotteessa esitetyt lausunnot, jotka koskevat muun muassa Danske Bankin taloudellista tilaa, liiketoiminnan kehitystä, liiketoimintastrategiaa, johdon tulevaisuuden suunnitelmia ja tavoitteita, ovat tulevaisuutta koskevia lausuntoja. Tulevaisuutta koskevat lausunnot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen eikä niiden toteutumisesta voida olla varmoja. Todelliset tulokset voivat monesta eri syystä olla merkittävästikin erilaisia kuin mitä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa odotetaan. Tällaisia syitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen ja liiketoiminnallinen kehitys, kilpailutilanne ja korkotason ja valuuttakurssien muutokset. Tulevaisuutta koskevien lausuntojen perusteella ei voida olettaa, että ne toteutuvat.  Tässä tiedotteessa esitetty lausunnot perustuvat tämän hetkiseen näkemykseen eikä Danske Bankilla tai Joint Bookrunnerilla ole velvollisuutta päivittää tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuuden lausuntoja. 

Tämä tiedote sisältää viittauksia Danske Bankin mahdolliseen osakeantiin. Näitä viittauksia ei voida missään tilanteissa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksina tai kehotuksena merkitä arvopapereita USA:ssa tai millään muulla lainkäyttöalueella. Tässä tiedotteessa  mainittuja  osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään kulloinkin voimassa olevan vuoden 1933 Securities Actin mukaisesti eikä niitä näin ollen voida tarjota tai myydä USA:ssa ilman edellä mainitun lain rekisteröintivaatimuksista myönnettyä poikkeuslupaa.