Content is loading
Siirry sisältöön

Suomalaisten teollisuusyritysten tunnelmat Pohjoismaiden synkimpiä

Danske Bankin tuore Pohjoismainen teollisuusbarometri paljastaa, että suomalaisten teollisuusyritysten tulevaisuudennäkymät ovat edelleen merkittävästi synkemmät kuin muualla Pohjoismaissa. Tilauskirjat täyttyvät erityisesti Tanskassa ja Norjassa, Ruotsissa teollisuusyritykset ovat puolestaan kyenneet lisäämään tuotantoaan.

Danske Bankin uusi Pohjoismainen teollisuusbarometri kertoo, että teollisuusyritysten odotukset ovat marraskuussa parantuneet Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tanskassa on otettu pieniä taka-askelia, mutta tanskalaisyritykset suhtautuvat kuitenkin edelleen luottavaisesti tulevaan kehitykseen.

Vaikka Suomessa yritysten tulevaisuudenusko on parantumaan päin, on indeksilukumme (-11,9) merkittävästi matalampi kuin Ruotsissa (2,0), Tanskassa (6,3) tai Norjassa (7,7).

Suomalaisyritykset ponnistelevat ylös taantumasta jälkijunassa

 Suomen tilanne poikkeaa siis merkittävästi muista Pohjoismaista. Vaikka kehitys onkin tämän vuoden loppupuolella ollut positiivista, Suomen teollisuudessa luottamus talouden suotuisaan kehitykseen on selvästi naapurimaitamme heikompaa.

– Osaltaan suomalaisyritysten heikompaa uskoa selittää teollisuutemme rakenne - vahvasti jälkisyklisille toimialoille keskittynyt teollisuus ei ole päässyt yhtä voimakkaasti kiinni kasvuodotuksiin kuin kuluttajavetoisemmat naapurimme, toteaa Danske Bankin yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Leena Vainiomäki.

Esimerkiksi Ruotsissa vahvana jatkunut vähittäiskaupan kehitys on tukenut kotimaisten tuotteiden kysyntää ja tuotantovolyymeja.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että pohjoismaiset teollisuusyritykset nojaavat vahvasti vientiin ja erityisesti Euroopan markkinoihin, pelkällä kotimaisen kysynnän vahvistumisella vahvaa kasvua ei saavuteta.  Vaikka euroalueen kolmannen neljänneksen kasvu olikin erittäin pientä, sitä kuitenkin oli, ja yhdessä talouden muun elpymisen kanssa se on luonut kysyntää pohjoismaisilla markkinoilla valmistetuille tuotteille, mistä hyvä esimerkki on Suomen EU-maihin kohdistuvan viennin 12 prosentin kasvu lokakuussa, Vainiomäki jatkaa.

Nousua näkyvissä

Pohjoismaisen teollisuusbarometrin positiivinen indeksikehitys kolmella neljästä pohjoismaisesta markkinasta luo luottamusta yleisen talouskehityksen parantumiseen. Aiemmin parasta tulevaisuudenuskoa heijasteli Tanskan teollisuus, mutta marraskuun lukujen valossa Norja on jo kirinyt tanskalaisten edelle.

Myös Ruotsissa kehitys on vahvaa, sillä ruotsalaisyritysten osalta Pohjoismaisen teollisuusbarometrin indeksi on nyt korkeimmillaan sitten vuoden 2011 puolivälin.

– Vaikka yleiset odotukset talouden kehittymisestä antavat Pohjoismaiden tasolla aihetta lievään optimismiin, ovat erityisesti barometrin suomalaiset luottamusindikaattorit historiallisesti tarkasteltuna erittäin alhaisella tasolla.

– Suomalaisesta näkökulmasta ilahduttavaa kuitenkin on, että meillä yritysten varastotilanne on aiempaa parempi. Suomalaisyritykset eivät ole taantuman aikana kasvattaneet varastojaan ylisuuriksi, minkä pitäisi taloustilanteen parantuessa heijastua suoraan tuotannon kasvuun ja työpaikkojen lisääntymiseen, Vainiomäki pohtii.

VALOA TUNNELIN PÄÄSSÄ - SUOMI JÄLKIJUNASSA
•Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yritysten odotukset ovat parantuneet

•Tanskassa indeksiluvut ovat hienoisessa laskussa mutta edelleen positiiviset

•Ruotsin luottamus on korkeimmalla tasollaan vuoden 2011 puolivälin jälkeen

•Pohjoismaiset teollisuusyritykset hyötyvät euroalueen viime aikojen positiivisesta kehityksestä parantuneiden vientinäkymien ansiosta

•Tilauskirjat ovat kehittyneet selvästi aiempaa positiivisempaan suuntaan Tanskassa ja Norjassa. Tilanne näyttää huomattavasti heikommalta Suomessa ja Ruotsissa, mikä tulee heijastumaan myös talouskasvulukuihin tulevina kuukausina

 

 

DANSKE BANKIN POHJOISMAINEN TEOLLISUUSBAROMETRI

•Danske Bankin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa neljä kertaa vuodessa ilmestyvä teollisuusbarometri

•Standardoitu teollisuuskehitystä ennakoiva indikaattori

•Barometri on painotettu yhdistelmä tuotannon, varastoarvojen ja tilauskirjojen alaindeksejä.

•Yksittäisiin indekseihin verrattuna Pohjoismainen teollisuusbarometri on yhdistelmä, joka kykenee paremmin heijastelemaan syklisen talouskehityksen vaikutuksia Pohjoismaisessa ympäristössä

Danske Bankin Pohjoismainen teollisuusbarometri 

Lisätietoja:
Leena Vainiomäki, yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja, Danske Bank, Puh. 010 546 8314
Teppo Havo, viestintäpäällikkö, Danske Bank. Puh. 050 3798 062