Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote - tammi-maaliskuu 2014

Danske Bankin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen nettotulos 376,7 milj. euroa.

Danske Bank on julkistanut vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellisen tuloksensa.

”Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos on rohkaiseva”, toteaa konsernijohtaja Thomas F. Borgen. ”Vaikka taloudellisen toimintaympäristön alhainen aktiivisuustaso vaikuttaa tuottoihimme, tuloksessamme on paljon positiivista. Kustannusohjelmamme on vähentänyt kuluja ja arvonalentumisten määrä laskee edelleen. Nettotuloksemme parani kaiken kaikkiaan 91 % vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tasosta.

”Markkina-aseman vahvistaminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen pysyvät edelleen tärkeimpinä prioriteetteina. Ne ovat haastavia tehtäviä, ja tavoitteiden saavuttaminen vie aikaa. Asiakastyytyväisyys on parantunut suurimpien pohjoismaisten yritys- ja instituutioasiakkaiden keskuudessa. Se osoittaa, että pystymme saavuttamaan kunnianhimoisia tavoitteitamme myös yksityis- ja muiden yritysasiakkaiden kohdalla.”

Osavuositulos on saatavana osoitteesta danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia:

Vuoden 2014 ensimmäinen neljännes vs. vuoden 2013 ensimmäinen neljännes

  • Danske Bankin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen ydintoiminnan tulos ennen veroja oli 570,9 milj. euroa. Nettotulos oli 376,7 milj. euroa, jossa oli kasvua 91 % vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä.
  • Ensimmäisen vuosineljänneksen oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 7,7 % p.a., kun se vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 4,3 % p.a.
  • Kokonaistuotot nousivat 3 % 1 384,3 milj. euroon. Kasvu perustui muun muassa vakuutusliiketoiminnan tuottoihin ja aiempaa suurempiin palkkiotuottoihin.
  • Kulut olivat 727,6 milj. euroa, jossa oli laskua 6 %. Kustannusohjelma etenee suunnitellusti. Kulu/tuotto-suhde parani 52,6 %:iin.
  • Ydintoimintojen arvonalentumiset pysyivät pieninä. Niiden määrä oli 85,9 milj. euroa, jossa oli laskua 55 % vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tasosta. Tämä vastaa 0,14 %:n luottotappiosuhdetta.
  • Muiden kuin ydintoimintojen tappiot ennen veroja olivat 84,7 milj. euroa. Tulos vastaa odotuksiamme, ja toimintojen lopettaminen etenee suunnitellusti.

Vuoden 2014 ensimmäinen neljännes vs. vuoden 2013 viimeinen neljännes

  • Nettotulos parani 46 % vuoden 2013 viimeisen neljänneksen tasosta.
  • Kokonaistuotot laskivat 4 % vuoden 2013 viimeisestä neljänneksestä. Nettokorkotuotot laskivat 5 % neljännestä vuosineljänneksestä, mikä johtui muun muassa siitä, että vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä oli vähemmän korkopäiviä, ja nettopalkkiotuotot laskivat 13 % vuoden 2013 viimeisestä neljänneksestä, koska Danske Capitalin tuottopalkkiot ovat pääosin viimeisellä vuosineljänneksellä. Nettomääräiset trading-tuotot kasvoivat 27 %, mikä johtui pääasiassa konsernin Treasury-toiminnon tuottojen paranemisesta.
  • Kulut laskivat 18 %. Vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen kuluihin sisältyi merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia.
  • Arvonalentumiset laskivat 30 %. Arvonalentumiset laskivat kaikissa liiketoimintayksiköissä.

Vakavaraisuus edelleen vahva

Hankimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lisäpääomaa laskemalla liikkeeseen 750,1 milj. euron Tier 1  pääomalainan, jonka sijoittajat ottivat hyvin vastaan. Maksoimme huhtikuussa takaisin Tanskan valtiolta vuonna 2009 otetun 3 224,1 milj. euron hybridipääomalainan. Nämä toimenpiteet liittyvät jatkuvaan pääomarakenteen optimointiin, joka vähentää jatkossa rahoituskulujamme.

Danske Bank teki 24. maaliskuuta 2014 sopimuksen osuutensa myymisestä Nets Holding A/S:sta. Kauppa edellyttää viranomaisten hyväksyntää, ja toteutuessaan siitä seuraa noin 133,9 milj. euron positiivinen vaikutus.

Ydinpääomasuhdeluku oli 14,0 % ja vakavaraisuussuhdeluku 18,1 % (14,7 % ja 21,4 % 31.12.2013). Tanskan valtiolta saadun hybridipääomalainan takaisinmaksu huhtikuussa 2014 laski maaliskuun 2014 lopun vakavaraisuutta 2,7 prosenttiyksiköllä. Maksuvalmiutemme (LCR) pysyy kuitenkin vahvana ollen119 %. 

Luottoluokitusten päivitys

Standard & Poor’s (S&P) nosti 29. huhtikuuta 2014 Danske Bankin pitkä- ja lyhytaikaisia luottoluokituksia yhdellä tasolla Danske Bankin lainakannan positiivisten kehitysnäkymien vuoksi. S&P muutti myös pitkän aikavälin luottoluokitusnäkymän negatiiviseksi. 

Tuottonäkymä vaihteluvälin yläpäässä

Odotamme vuoden 2014 nettotuloksen asettuvan aiemmin ilmoitetun 1 205,5–1 607,3 milj. euron vaihteluvälin yläpäähän.

Yhteystiedot:
Konsernijohtaja Thomas F. Borgen, puh. +45 45 14 60 01
Talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puh. +45 45 14 06 66

Lisätietoja Danske Bank  konsernin taloudellisesta tuloksesta on saatavana osoitteesta danskebank.com/reports.