Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote 2013

Danske Bankin nettotulos 953,7 miljoonaa euroa.

Danske Bank on julkistanut vuoden 2013 taloudellisen tuloksensa. 

”Vuosi 2013 oli Danske Bankille edistyksen aikaa”, toteaa konsernijohtaja Thomas F. Borgen.

”Toteutimme toimenpiteitä, joilla vahvistimme markkina-asemaamme, nopeutimme strategiamme toteutusta ja hillitsimme kustannuksia. Taloudelliset tuloksemme paranivat, mutta ne olivat edelleen epätyydyttäviä.”

”Meillä on vielä matkaa kuljettavana Danske Bankin koko potentiaalin hyödyntämiseen, mutta olemme varmoja, että suunta on oikea. Menestyksemme kannalta ratkaisevaa on kykymme ymmärtää asiakkaittemme yhä vaihtelevammat ja monimutkaiset tarpeet ja vastata niihin. Meillä on vahva kykyjen, ammattitaidon ja innovatiivisten ratkaisujen yhdistelmä, ja jatkamme asiakassuhteiden kehittämistä.”

Vuosikertomus on saatavana osoitteesta danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia: 

2013 verrattuna 2012

 • Danske Bank -konsernin ydintoiminnan tulos ennen veroja vuonna 2013 oli 1 538,0 milj. euroa. Nettotulos oli 953,7 milj. euroa, jossa oli kasvua 51 prosenttia edellisvuoden 633,3 milj. eurosta. Tulokset vastasivat päivitettyjä tavoitteita.
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,3 euroa osakkeelta eli 28 prosenttia vuoden nettotuloksesta. 
 • Oman pääoman tuotto vuonna 2013 oli 5,0 prosenttia, mikä vastaa 1,4 prosenttiyksikön nousua vuoden 2012 tasosta.
 • Kokonaistuotot olivat 5 362,3 milj. euroa, missä oli 12 prosenttia laskua vuoden 2012 tasosta. Lasku johtui pääasiassa vuoden 2012 poikkeuksellisen korkeaa tasoa pienemmistä trading-tuotoista sekä Danica Pensionin vakuutusliiketoiminnan tuottojen laskusta. 
 • Kokonaiskulut olivat 3 263 milj. euroa. Laskua vuodesta 2012 oli 1 prosenttia, ja kustannusten alentamiseen tähtäävät hankkeet jatkuvat edelleen.
 • Ydintoimintojen luottojen arvonalentumiset laskivat 561,2 milj. euroon eli 45 prosenttia edellisvuoden 1 026,8 milj. eurosta. Lasku johtui päämarkkina-alueiden makrotaloudellisen tilanteen paranemisesta. Arvonalentumiset vähenivät kaikissa liiketoimintayksiköissä. Muiden kuin ydintoimintoihin kuuluvien yksikköjen arvonalentumiset laskivat 650,0 milj. eurosta 165,3 milj. euroon.
 • Konsernin ydinvakavaraisuus vuoden 2013 lopussa oli 14,7 prosenttia ja vakavaraisuus 21,4 prosenttia. Saavutimme vakavaraisuustavoitteemme jo vuonna 2012.
 • Konsernin maksuvalmiusvaatimus (LCR) oli joulukuun 2013 lopussa 127 prosenttia, mikä tarkoittaa, että Danske Bank täytti LCR-vaatimuksen vaivattomasti.
 • Laskimme vuonna 2013 liikkeeseen 1 867,5 milj. euroa Tier 2 ‑pääomaa, millä valmistauduttiin Tanskan valtiolta saadun, 3 224,1 milj. euron hybridipääomalainan takaisinmaksuun suunnitellusti vuonna 2014. Lisäksi keräsimme 1 854,8 milj. euroa Tier 2 ‑joukkolainoina.
 • Fitch Ratings sekä Standard & Poor’s muuttivat vuonna 2013 Danske Bankia koskevan pitkäaikaisen luottoluokitusnäkymän vakaaksi. Moody’s muutti joulukuussa 2013 pitkäaikaisen luottoluokitusnäkymän vakaasta positiiviseksi. Pyrimme parantamaan luottoluokituksiamme lyhyellä aikavälillä vähintään yhdellä tasolla.
 • Odotamme, että vuoden 2014 nettotulos on noin 1 206,4-1 608,5 milj. euroa. Keskipitkän aikavälin tavoitteenamme on edelleen, että oman pääoman tuotto vuonna 2015 on 9 prosenttia. Olemme edelleen sitoutuneet tavoitteeseemme saavuttaa pitkällä aikavälillä yli 12 prosentin oman pääoman tuotto verojen jälkeen.

Yhteystiedot 6. helmikuuta 2014 klo 10.30 CET alkaen:

Konsernijohtaja Thomas F. Borgen, puh. +45 45 14 60 01
Talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puh. +45 45 14 06 66