Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013

Toimitusjohtaja Risto Tornivaara: Tulosparannus haastavassa toimintaympäristössä

Danske Bank toteutti vuonna 2013 liiketoiminnoissaan merkittäviä uudistuksia. Strategian mukaisesti kehitimme voimakkaasti sähköistä pankkiasiointia ja avasimme kokonaan uusia palveluja, kuten yritysten omat Mobiili- ja Tabletpankit sekä Suomessa uudenlaisen älypuhelinmaksusovelluksen eli MobilePayn. Sekä henkilö- että yritysasiakkaitten verkkopankit uudistuivat, ja niihin tuotiin uusia ominaisuuksia, joista keskeisimpiä ovat henkilöasiakkaiden Verkkotapaaminen sekä omien tulojen ja menojen seurantaväline.  

Konttoriverkosto supistui edelleen vastaamaan muuttunutta asiakkaiden pankkipalvelujen käyttöä, jossa korostui yhä voimakkaammin asiakkaiden halu Mobiili- ja Tabletpankkien hyödyntämiseen, konttorikäyntien ja osittain myös perusverkkopankkiasioinnin kustannuksella. Alkuvuodesta julkistettu henkilöasiakkaitten Verkkotapaaminen laina- ja sijoitusasioissa osoittautui nopeasti suosituksi.  

Taloudellisesti vuosi 2013 oli pankkitoiminnalle hyvin haastava taantuman ja alhaisten markkinakorkojen vuoksi. Danske Bank Oyj:n korkokate heikkeni 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi kustannukset kasvoivat hieman edellisen vuoden tasosta pankin verkoston ja toimintatavan muutosten aiheuttamista kertaluonteisista kustannuksista sekä pankkiverosta johtuen.

Danske Bank Oyj -konsernin voitto ennen veroja parani kuitenkin 199,7 miljoonaan euroon, kun viime vuoden vastaavana aikana se oli 156,8 miljoonaa euroa.  Tuloksen parantumiseen vaikuttivat ennen muuta arvonalentumisten vähentyminen ja palkkiotuottojen hyvä kehitys. Pankin tavoitteena on jatkossa edelleen parantaa kannattavuuttaan.

Danske Bank Oyj -konserni on edelleen hyvin vakavarainen. Vakavaraisuussuhdelukumme 17,2 (15,8) prosenttia ylittää selvästi viranomaisten asettaman vaatimuksen. Sääntelyn jatkuvan tiukentumisen sekä Eurooppa-tasoisen tulevan valvonnan kautta pankkien vakavaraisuus tulee jatkossakin olemaan tärkeä mittari pankkien hyvinvoinnin arvioinnissa.

Danske Bank Oyj maksoi viime vuonna tuloksestaan tuloveroa yhteensä 34,1 miljoonaa euroa ollen edelleen yksi suurimmista veronmaksajista Suomessa.

Danske Bank Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013