Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote - tammi-kesäkuu 2014

Danske Bankin vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon nettotulos 920,0 milj. euroa.

Danske Bank on julkistanut vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellisen tuloksensa.

”Vuoden 2014 alkupuoliskolla olemme edistyneet hyvin tavoitteissamme”, toteaa konsernijohtaja Thomas F. Borgen. ”Nettotulos kasvoi 88 prosenttia vuoden 2013 alkupuoliskoon verrattuna, ja etenemme vakaasti oikeaan suuntaan. Kulut vähenevät odotetusti, arvonalentumisten myönteinen kehitys jatkuu ja asiakkaiden aktiivisuus kasvoi vuoden 2014 toisella neljänneksellä. 

Olemme tuoneet markkinoille tuotteita ja palveluratkaisuja, jotka asiakkaamme ovat ottaneet hyvin vastaan ja jotka vahvistavat markkina-asemaamme myös jatkossa. Vuoden 2014 tähänastinen kehitys osoittaa, että suuntamme on oikea. Olemme luomassa yhä enemmän asiakkaisiin keskittyvää, kustannustehokasta ja kilpailukykyistä pankkia.”

Osavuositulos on saatavana osoitteesta danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia:

Vuoden 2014 alkupuolisko vs. vuoden 2013 alkupuolisko

 • Danske Bank kirjasi vuoden 2014 alkupuoliskolla 1 157,5 milj. euron voiton ennen veroja. Nettotulos oli 920,0 milj. euroa. Nettotulos kasvoi 88 prosenttia vuoden 2013 alkupuoliskon tasosta. Kasvu johtui useimpien tuottoerien myönteisestä kehittymisestä, kulujen ja arvonalentumisten vähenemisestä sekä 9. heinäkuuta 2014 loppuunsaatetun Nets Holding A/S:n omistusosuuden myynnin myönteisestä vaikutuksesta.
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 9,2 prosenttia p.a., kun se vuoden 2013 alkupuoliskolla oli 5,2 prosenttia p.a. Vuoden 2015 tavoitteemme on siten hyvin saavutettavissa.
 • Kokonaistuotot olivat 2 912,1 milj. euroa, missä oli nousua 9 prosenttia vuoden 2013 alkupuoliskosta. Tuottojen nousu johtui Nets-kaupan myönteisestä vaikutuksesta, Tanskan valtion hybridilainan takaisinmaksusta huhtikuussa, asiakkaiden aktiivisuuden voimistumisesta ja vakuutusliiketoiminnan suuremmista nettotuotoista.
 • Kuluihin keskittyminen tuotti edelleen säästöjä suunnitelman mukaisesti. Kulut laskivat 6 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde parani 59 prosentista 50,8 prosenttiin.
 • Ydintoimintojen arvonalentumiset olivat edelleen alhaiset, 169,9 milj. euroa. Myönteinen kehitys johtui makrotalouden ja luottojen laadun paranemisesta.
 • Muiden kuin ydintoimintojen tappio ennen veroja oli 106,5 milj. euroa. Se vastaa odotuksia, ja muiden kuin ydintoimintojen lopettaminen jatkuu suunnitelman mukaisesti.
 • Luotot kesäkuun 2014 lopussa vastasivat suunnilleen vuoden 2013 lopun tasoa. Kasvu oli heikkoa useimmilla Danske Bankin markkinoilla, mikä heikensi luottojen kysyntää. Talletukset kesäkuun 2014 lopussa olivat 2 prosenttia pienemmät kuin vuoden 2013 lopussa.
 • Ydinpääomasuhdeluku 30. kesäkuuta 2014 oli 14,4 prosenttia (14,7 prosenttia 31.12.2013) ja vakavaraisuussuhdeluku 18,6 prosenttia (21,4 prosenttia 31.12.2013). Tanskan valtion hybridilainan takaisinmaksu huhtikuussa 2014 alensi näitä tunnuslukuja. Vuosina 2013 ja 2014 toteutetut pääoman liikkeeseenlaskut ovat kuitenkin osaltaan vähentäneet takaisinmaksun vaikutusta. Pääomarakenteemme pysyy näin ollen erittäin vakaana. Myös likviditeettiasemamme on edelleen vakaa, ja maksuvalmiusvaatimus (LCR) 30. kesäkuuta 2014 oli 133 prosenttia.

Vahvemmat nettotulosnäkymät

Odotamme, että vuoden 2014 nettotulos on 1 341–1 744 milj. euroa (DKK 10-13 mrd). Aiemman ennusteemme mukaan nettotulos olisi 1 207–1 610 milj. euron (DKK 9-12 mrd) vaihteluvälin yläpäässä. Odotus vahvemmasta tuloksesta johtuu pääasiassa kulujen ja arvonalentumisten aiempaa paremmasta kehityksestä ja Nets-kaupan myönteisistä vaikutuksista.

Vuoden 2014 toinen neljännes vs. vuoden 2014 ensimmäinen neljännes

 • Vuoden 2014 toisen neljänneksen voitto ennen veroja oli 670,6 milj. euroa. Nettotulos parani 44 prosenttia 542,8 milj. euroon.
 • Kokonaistuotot olivat 1 525,9 milj. euroa, missä oli kasvua 10 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat kaikki tuottoerät, mukaan lukien Nets-kaupan myönteinen vaikutus.
 • Kulut nousivat odotetusti hieman vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Nousu johtui pääasiassa uudelleenjärjestelykuluista.
 • Ydintoimintojen arvonalentumiset olivat pitkälti samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhteystiedot:
Konsernijohtaja Thomas F. Borgen, puh. +45 45 14 60 01
Talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puh. +45 45 14 06 66

Lisätietoja Danske Bankin taloudellisesta tuloksesta on saatavana osoitteesta www.danskebank.com/reports.

Tämä on käännös tanskankielisestä lehdistötiedotteesta. Jos käännös poikkeaa alkuperäisestä, tanskankielinen pätee. Euron ja Tanskan kruunun vaihtosuhteena on käytetty 1:7,4557.