Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

Toimitusjohtaja RistoTornivaara: Asiakastyytyväisyyttä korostavien uudistusten alkuvuosi.

Danske Bank Oyj -konserni on tehnyt alkuvuoden aikana merkittäviä asiakastyytyväisyyteen tähtääviä avauksia erityisesti henkilöasiakasliiketoiminnassa. Toukokuussa julkistettu uusi Danske Etuohjelma palkitsee pankin sijoitus- ja lainapalveluja laajasti käyttävät henkilöasiakkaat ja tuo ohjelmaan liittyneiden saataville esimerkiksi lainopilliset asiantuntijapalvelut. Myös katsauskaudella käynnistynyt henkilö- ja yritysasiakasliiketoiminnan yhteistyö vahinkovakuuttaja Fennian kanssa vastaa asiakkaiden toiveisiin ja täydentää pankin kumppaniverkostoa. Odotamme näiden uusien avauksien tukevan edelleen alkuvuonna myönteisesti kehittynyttä asiakastyytyväisyyttä.

Strategian mukaisesti jatkoimme panostuksia sähköiseen pankkiasiointiin ja viimeisen vuoden aikana avattujen uusien palvelujen - kuten MobilePayn - tekemistä tutuksi asiakkaille. Mobiili- ja tablet-palvelujen suosion kasvu jatkuu, ja tavoitteenamme on pitää asemamme johtavana digitaalisten palveluratkaisujen tarjoajana niin yritys- kuin henkilöasiakasmarkkinoilla.

Taloudellisesti alkuvuosi 2014 oli Danske Bank Oyj -konsernille odotusten mukainen. Haastava taloustilanne vaikuttaa edelleen erityisesti henkilöasiakkaiden lainakysyntään, mutta yritysasiakasliiketoiminnassamme olemme kyenneet vahvistamaan asemaamme vuoden 2013 lopun tasoon verrattuna. Arvonalentumisten taso on säilynyt suhteellisen matalana pitkään jatkuneesta taantumasta huolimatta.

Vuoden 2013 aikana toteutetut organisaatiorakenteen ja toimintastrategian muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi konsernin kulurakenteeseen, sillä verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen vuosipuoliskoon kulu-tuotto -suhde parani 8,6 prosenttiyksikköä ollen 62,5 prosenttia.

Kokonaisuudessaan Danske Bank Oyj -konsernin tammi-kesäkuun tulos verojen jälkeen oli 83,2 miljoonaa euroa, eli reilut 10 prosenttia paremmalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Haasteita tuloskehitykseen aiheuttaa kuitenkin edelleen laskeva korkokate, jossa pudotusta on 6 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.

Danske Bank Oyj -konsernin vakavaraisuus säilyy hyvällä tasolla. Vakavaraisuussuhdelukumme 14,2 (15,6) prosenttia ylittää selvästi viranomaisten asettaman vaatimuksen.

Liiketoiminnan kannalta eräs vuoden 2014 merkittävimpiä tekijöitä on tiukentuva säätely. Danske Bank Oyj -konserni siirtyy marraskuussa 2014 Euroopan keskuspankin suoraan valvontaan Euroopan yhteisen pankkien valvontamekanismin säännösten mukaisesti.

Danske Bank Oyj:n osavuosikatsaus