Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Oyj ylitti selvästi Euroopan Keskuspankin stressitestin vaatimukset

Danske Bank Oyj:n ydinvakavaraisuus (CET 1-%) säilyi EKP:n tekemän stressitestin kolmen vuoden heikon talouskehityksen vaihtoehdossa vähintään 13,4 prosentissa, mikä ylittää selvästi asetetun 5,5 prosentin kynnysarvon.

Euroopan Keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut 130 pankkia koskevan kattavan arviointinsa tulokset. Kattava arviointi koostuu tutkittujen pankkien taseiden laatutarkastuksesta (Asset Quality Review, AQR) ja stressitestistä, johon taseen laatutarkastuksen tulokset on yhdistetty. Arvioinnissa käytettiin Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) stressitestiskenaarioita, ja se tehtiin yhdessä paikallisten pankkivalvontaviranomaisten kanssa ennen marraskuussa 2014 käynnistyvää EKP:n yhteistä pankkivalvontaa (Single Supervisory Mechanism).

Tulokset Danske Bank -konsernin suomalaisen tytäryhtiön Danske Bank Oyj:n osalta olivat erinomaiset. Pankin ydinvakavaraisuus (CET 1-%) säilyi kolmen vuoden heikon talouskehityksen vaihtoehdossa (eli nk. stressitestissä) vähintään 13,4 prosentin tasolla, mikä ylittää selvästi asetetun 5,5 prosentin kynnysarvon. Stressitestitulokset sisältävät myös taseen kirjanpitoarvojen laatutarkastuksen tulokset.  

Kansainvälisen kirjanpitostandardin mukaan tase-erien arvostuksessa ja luottojen  arvonalentumisten määrittelyssä pankit käyttävät toisistaan poikkeavia mutta kuitenkin kirjanpitostandardin mukaisia menetelmiä. EKP pyrki yhdenmukaisella laskentakäytännöllä harmonisoimaan näiden tase-erien arvostusta. Danske Bank Oyj:n ydinvakavaraisuus 31.12.2013 oli 15,2 prosenttia. Arvostuserojen vaikutus vakavaraisuuteen oli 0,3 prosenttiyksikköä ja stressitestin vaikutukset 1,5 prosenttiyksikköä, joten vakavaraisuuden alin taso kolmen vuoden stressitestin aikana oli 13,4 prosenttia. 

Tulokset ovat kokonaisuudessaan luettavissa EKP:n Internet-sivuilta osoitteessa www.ecb.eu.

Danske Bank -konsernista EKP:n kattavan arvion piiriin kuuluu vain Suomen tytäryhtiö Danske Bank Oyj. Danske Bank A/S on osallisena EBA:n stressitestissä ja Tanskan Finanstillsynetin taseen laatutarkastuksessa, koska Tanska ei ole liittynyt pankkiunioniin. Danske Bank -konsernia koskevat tiedot ovat luettavissa osoitteessa www.danskebank.com/ir.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj

Risto Tornivaaran haastattelupyynnöt: vt. viestintäjohtaja Taina Mustamo, Danske Bank Oyj, puh. 050 424 0045