Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote - tammi-syyskuu 2014

Danske Bankin vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden nettotulos 1 361,1 milj. euroa

Nettotulosnäkymää tarkistettu ylöspäin

Danske Bank on julkistanut vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden taloudellisen tuloksensa.

”Vahvistimme kolmannella vuosineljänneksellä edelleen asemaamme pohjoismaisena yleis-pankkina keskittymällä asiakassuhteisiin ja parantamalla taloudellista tulostamme”, toteaa konsernijohtaja Thomas F. Borgen. ”Vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana nettotulos parani 95 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta, mikä osoittaa, että käynnistämämme uudistukset toimivat. Tulokset ovat rohkaisevia, mutta pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä. Jatkamme strategiamme toteuttamista ja keskitymme muutokseen kohti aidosti asiakaskeskeistä, yksinkertaista ja tehokasta pankkia.”

Osavuositulos on saatavana osoitteesta danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia:

Vuoden 2014 yhdeksän ensimmäistä kuukautta vs. vuoden 2013 yhdeksän ensimmäistä kuukautta

 • Danske Bank kirjasi vuoden 2014 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta ydintoiminnoista 1 902,3 milj. euron voiton ennen veroja. Nettotulos oli 1 361,1 milj. euroa, missä on kasvua 95 prosenttia vuoden 2013 yhdeksän ensimmäisen kuukauden tasosta. Kasvu johtuu useimpien tuottoerien kasvusta, kulujen vähenemisestä ja arvonalentumisten vähenemisestä.
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 8,9 prosenttia p.a., kun se vuoden 2013 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli 4,9 prosenttia p.a. 
 • Kokonaistuotot olivat 4 385,9 milj. euroa, missä oli nousua 13 prosenttia vuoden 2013 yhdeksään ensimmäiseen kuukauteen verrattuna. Nousu johtui kaikkien tärkeimpien tuottoerien vahvasta kasvusta.
 • Keskityimme edelleen tiukasti kulujen hallintaan. Kulut olivat yhteensä 2 223,7 milj. euroa, missä oli laskua 4 prosenttia vuoden 2013 yhdeksän ensimmäisen kuukauden tasosta. Kulu/tuotto-suhde parani 59,4 prosentista 50,7 prosenttiin.
 • Ydintoimintojen arvonalentumiset, 260,0 milj. euroa,  laskivat 39 prosenttia ja olivat edelleen alhaiset. Määrä vastaa 0,14 prosentin p.a. luottotappiosuhdetta. Arvonalentumiset vähenivät kaikissa liiketoimintayksiköissä.
 • Muiden kuin ydintoimintojen tappio ennen veroja oli 137,8 milj. euroa. Luku kattaa pääasiassa Irlannin muista kuin ydintoiminnoista johtuvat tappiot. Tulos vastasi odotuksia, ja muiden kuin ydintoimintojen lopettaminen jatkuu suunnitelman mukaisesti.
 • Luotot syyskuun 2014 lopussa olivat 3 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2013 lopussa. Kasvu oli heikkoa ja luottojen kysyntä vähäistä useimmilla Danske Bankin markkinoilla. Talletukset olivat 2 prosenttia pienemmät kuin vuoden 2013 lopussa.
 • Danske Bank osallistui muiden eurooppalaisten pankkien kanssa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) järjestämään stressitestiin. Danske Bank saavutti stressitestissä erittäin hyvät tulokset. Meillä oli yli kaksi kertaa viranomaisten vaatima määrä pääomaa jopa kaikkein epäsuotuisimman talouskehityksen skenaariossa. Kuten 26. lokakuuta 2014 julkaistussa pörssi-ilmoituksessa nro 24 todettiin, 94 milj. euron arvonalentumiset otetaan taseiden laatutarkastuksen vuoksi huomioon vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä.  
 • Pääomarakenteemme on edelleen vahva. Ydinpääomasuhdeluku 30. syyskuuta 2014 oli 15,0 prosenttia (14,7 prosenttia 31.12.2013) ja vakavaraisuussuhdeluku 19,3 prosenttia (21,4 prosenttia 31.12.2013).
 • Myös likviditeettiasemamme on edelleen vankka, ja maksuvalmiusvaatimus (LCR) 30. syyskuuta 2014 oli 125 prosenttia.

Aiempaa näkymää tarkistettu ylöspäin

Odotamme vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden tyydyttävien tulosten perusteella tällä hetkellä, että vuoden 2014 nettotulos on 1 545,1–1 813,8 milj. euroa (DKK 11,5–13,5 mrd). Näkymää on tarkistettu ylöspäin aiemmasta 1 343,5–1746,6 milj. eurosta (DKK10–13 mrd). 

Vuoden 2014 kolmas neljännes vs. vuoden 2014 toinen neljännes

 • Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen voitto ennen veroja oli 605,0 milj. euroa, kun se vuoden toisella neljänneksellä oli 670,6 milj. euroa.
 • Kokonaistuotot olivat 1 468,9  milj. euroa, missä oli laskua 4 prosenttia. Corporates & Institutions -liiketoimintayksikön trading-tuotot olivat suuremmat kolmannella neljänneksellä, mutta toisen neljänneksen tuottoihin vaikutti Nets-kaupan myönteinen vaikutus.
 • Kulut laskivat 1 prosentin ja olivat yhteensä 743,0 milj. euroa.
 • Ydintoimintojen arvonalentumiset olivat 89,7 milj. euroa ja pitkälti samalla tasolla kuin toisella neljänneksellä.

Yhteystiedot:

Konsernijohtaja Thomas F. Borgen, puh. +45 45 14 60 01
Talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puh. +45 45 14 06 66

Lisätietoja Danske Bankin taloudellisesta tuloksesta on saatavana osoitteesta danske-bank.com/reports.