Content is loading
Siirry sisältöön

15 000 yritystä kaipaa jatkajaa tai uutta omistajaa: Uusi Omistajanvaihdospalvelu tukemaan yritystoiminnan jatkuvuutta

​Suomessa on peräti 15 000 yritystä, joissa omistajanvaihdos on ajankohtainen juuri nyt. Omistajayrittäjien edelleen ikääntyessä yhteensä jopa 50 000 yritystä kohtaa seuraavan 10 vuoden kuluessa tilanteen, jossa edessä on joko yrityksen myynti tai sukupolvenvaihdos. Danske Bank, Etera ja Fennia tuovat markkinoille uuden Omistajanvaihdospalvelun, joka kokoaa omistajanvaihdostilanteessa tarvittavat palvelut ja asiantuntemuksen yhdeksi helposti saatavilla olevaksi kokonaisuudeksi. Partnereina verkostossa ovat Eversheds, ProMan ja Suomen Yrityskaupat.

Suomen yrityssektori on voimakkaasti keskittynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Omistajayrittäjän ympärille kasvanut ja rakentunut pk-yritys kohtaa yhden suurimmista haasteistaan siinä vaiheessa, kun aletaan suunnitella sukupolvenvaihdosta tai yritystoiminnan myyntiä.

Onnistuneiden omistajanvaihdosten kansantaloudellinen merkitys on valtaisa, sillä toimintansa vakiinnuttaneiden yritysten merkitys työllistäjinä on erittäin suuri. Viivästyvä tai epäonnistuva prosessi johtaa usein liiketoiminnan hiipumiseen sekä työpaikkojen määrän vähenemiseen. 

”Tässä taloustilanteessa on ensiarvoisen tärkeää säilyttää maamme yrityskentän ja erityisesti pk-sektorin elinvoimaisuus. Eräs keskeisimmistä asioista on tukea yritysten omistajanvaihdosten onnistumista ja samalla edistää työpaikkojen säilymistä ja syntymistä Suomeen”, toteaa Danske Bankin yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Leena Vainiomäki

Kokonaisvaltainen tuki omistajanvaihdokseen 

Omistajanvaihdosten tärkeyteen on herätty viime vuosina, ja erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin palveluita onkin runsaasti tarjolla. Yrittäjän näkökulmasta keskeiseksi ongelmaksi nousee kuitenkin usein tiedon sirpaleisuus ja asiantuntijapalveluiden hajanaisuus. Esimerkiksi yrityksen arvon määrittely, potentiaalisten ostajatarjokkaiden löytäminen, verotukselliset kysymykset sekä rahoitus- ja vakuutusasiat vaativat useiden toimijoiden läpikäyntiä ja merkittävää aktiivisuutta yrittäjältä itseltään. 

Danske Bankin, Eteran ja Fennian uusi Omistajanvaihdospalvelu pyrkii osaltaan vastamaan tähän haasteeseen. Palvelu kokoaa omistajanvaihdoksiin liittyvien keskeisten aihealueiden osaajat saman kokonaisuuden ympärille. Partnereina verkostossa ovat asianajotoimisto Eversheds sekä yrityskauppajärjestelyihin ja -neuvontaan keskittyneet ProMan sekä Suomen Yrityskaupat.  

”Me tarjoamme kokonaisuuden, joka kattaa kaikki omistajanvaihdoksessa tarvittavat palvelut. Vaikka markkinoilla on useita laadukkaita asiantuntijoita, koko prosessia ei aiemmin ole niputettu yhdeksi helposti hankittavaksi kokonaisuudeksi. Samalla yrittäjä saa hyvän kuvan siitä, mitä kaikkea omistajanvaihdosprosessiin liittyy”, varatoimitusjohtaja Kimmo Kilpinen Fenniasta sanoo.  

Omistajanvaihdospalvelu antaa yrittäjälle kokonaisvaltaisen tuen: selkeän toimintamallin sekä oikeat ratkaisut ja toimijat oikeaan aikaan. Yrittäjä voi olla yhteydessä mihin tahansa palvelussa mukana olevaan yhtiöön, saada kunkin alan erityisasiantuntemuksen ja kaiken muun tarvitsemansa avun ilman, että hänen tarvitsee lähteä sitä erikseen etsimään. 

Omistajanvaihdos on aina ajankohtainen 

Paitsi saatavilla olevan tiedon sirpaleisuus, omistajanvaihdosten hidastajana toimii usein myös se, että niiden suunnittelu aloitetaan liian myöhään. Uuden Omistajanvaihdospalvelun lähtökohtana onkin se, että omistajan-vaihdos on yrittäjälle aina ajankohtainen asia. Suunnitelmallinen valmistautuminen helpottaa muutosta ja takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

”Omistajanvaihdokset ovat asia, joita tulisi pohtia jo yrityksen elinkaaren alkupäässä. Ne ovat luonnollinen osa yrityksen strategista johtamista ja omistajuutta – eivät erillisiä vaiheita, joihin siirrytään vasta muutama vuosi ennen yrittäjäomistajan eläköitymistä. Mikäli omistajanvaihdosasiat eivät kuitenkaan ole nousseet esille, pyrimme uuden palvelun myötä tuomaan ne yrittäjien tietoisuuteen esimerkiksi pankki- sekä vakuutusasioinnin yhteydessä ja tunnistamaan heille juuri sillä hetkellä keskeisimmät tarpeet”, Eteran varatoimitusjohtaja Timo Hietanen sanoo. 

Palvelu käyttöön vuoden 2016 alusta

Omistajanvaihdospalvelua on testattu syksyn aikana Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla hyvin tuloksin. Koko maassa palvelu otetaan käyttöön vuoden 2016 alussa.

Keskeinen johtoajatus Omistajanvaihdospalvelulle on tiivis yhteistoiminta jo tällä hetkellä pk-sektorilla toimivien tahojen kanssa.

“Yrityskenttä on laaja ja erilaisia tarpeita omistajanvaihdospalveluiden osalta löytyy runsaasti.  Yritysten toimin-nan tukemiseksi meidän on työskenneltävä tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi julkisen sektorin toimijoiden kanssa, jotta jokaiselle omistajanvaihdosta kaipaavalle yrittäjälle löytyy tukea prosessiin”, Hietanen tiivistää. 

Tietoa Omistajanvaihdospalvelussa mukana olevista yrityksistä

  • Danske Bank on Pohjoismaiden johtavia pankkikonserneja  ja tarjoaa kokonaisvaltaisia pankkipalveluita henkilö-, yri-tys- ja yhteisöasiakkaille. 
  • Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta sekä edistää työhyvinvointia.
  • Eversheds on liikejuridiikkaan erikoistunut täyden palvelun asianajotoimisto, jonka erityisvahvuuksia ovat yritysjär-jestelyt, immateriaalioikeudet ja ICT, riidanratkaisu, insolvenssioikeus sekä kiinteistöasiat.
  • Fennia on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija, joka tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut. 
  • ProMan on yrityskauppoihin erikoistunut corporate finance -yhtiö, jonka asiakkaita ovat yksityiset ja julkiset yhtiöt, pääomasijoittajat sekä konsernit.
  • Suomen Yrityskaupat on Suomen suurin ja tunnetuin pk-yritysten omistajavaihdoksiin erikoistunut yritysvälittäjä.

Lisätiedot:

Danske Bank, yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Leena Vainiomäki, 
p. 050 568 8914, leena.vainiomaki@danskebank.fi

Etera, varatoimitusjohtaja Timo Hietanen, 
p. 050 303 9199, timo.hietanen@etera.fi 

Eversheds, partneri Olli Iirola,
p. 040 540 0567, olli.iirola@eversheds.fi

Fennia, varatoimitusjohtaja Kimmo Kilpinen,
p. 050 565 1299, kimmo.kilpinen@fennia.fi

ProMan, partneri, yrityskauppaprojektien johtaja Harri Roos, 
p. 0400 701 061, harri.roos@proman.fi

Suomen Yrityskaupat, toimitusjohtaja Juha Rantanen, 
p. 02-4784 313, juha.rantanen@yrityskaupat.net