Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Suomi tammi-syyskuu 2019: Hyvää aktiviteettia suuryritys- ja instituutioasiakkaissa

Danske Bankin Suomen toimintojen lainanannon kasvu jatkui tasaisena vuoden 2019 tammi-syyskuussa, ja luottokanta kasvoi yhteensä 4 prosenttia edellisvuoden vastaavan kauden loppuun verrattuna. Etenkin yritysluottokanta kehittyi vahvasti. Asiakastyytyväisyyttä tuki aktiivinen asiakastyö, etenkin yritysasiakasliiketoiminnassa, sekä uuden sukupolven digitaalisten palveluiden onnistunut käyttöönotto sekä henkilö- että yritysasiakkaille.

Danske Bankin Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot olivat 431,0 miljoonaa euroa tammi – syyskuussa 2019, laskien 7 prosenttia vertailukaudesta (464,3 miljoonaa tammi-syyskuussa 2018). Tuottoeroon vaikuttivat kertaluonteiset tuotot joukkovelkakirjalainan myynnistä vertailukaudella, kirjanpidossa tehtyjen arvioiden muutokset vuoden 2018 lopussa sekä rahoitusmarkkinoiden ja korkoympäristön yleinen kehitys. Danske Bankin ydinpankkitoiminta jatkoi tasaista kehitystään, kun luotonanto kasvoi voimakkaasti tavoitekohderyhmissä samaan aikaan, kun negatiivinen korkoympäristö painoi edelleen korkokatetta.

Liiketoiminnan kulut pienentyivät 18 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2018 kustannuksia kasvattivat Mandatum Lifen kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen liittyvät kertaluonteiset alv-kustannukset ja vuonna 2019 kustannuksia pienensivät näihin kustannuksiin liittyvä peruuttaminen. Tulos ennen veroja oli 114,7 miljoonaa euroa, 23 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella (149,7 miljoonaa tammi-syyskuussa 2018). Tulokseen ennen veroja vaikutti lainojen arvonalennusten kasvu, joka johtui tiettyjen yritysasiakkaiden kiristyneistä luottoluokituksista.

”Otimme vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä merkittäviä edistysaskelia, etenkin pyrkimyksessämme tarjota yritys- ja instituutioasiakkaillemme palveluita ja ratkaisuja, jotka auttavat heitä saavuttamaan tavoitteensa ja tekemään entistä parempia taloudellisia päätöksiä. Aktiviteettitaso Corporate Finance –toiminnassa jatkui korkeana, ja olimme mukana toteuttamassa useita merkittäviä transaktioita. Myös kassahallintapalveluiden myönteinen kehitys jatkui, ja siitä loistavana esimerkkinä on se, että Danske Bank valittiin Suomen valtion ensisijaiseksi kassanhallinta- ja säilytyspalveluiden tarjoajaksi. Meille tämä on tärkeä merkki luottamuksesta meihin pankkina ja osana yhteiskuntaa”, kertoo Leena Vainiomäki, Danske Bankin Suomen maajohtaja.

Uuden sukupolven pankkipalveluiden käyttöönotto henkilöasiakkaille Suomessa jatkui ja saatiin päätökseen kolmannella neljänneksellä. Asiakkaiden käytettävissä ovat nyt niin uusi mobiilipankki kuin digitaaliset pankkitunnistusratkaisut ja Danske Bankin vanha mobiilipankki suljettiin. Uuteen mobiilipankkiin tuodaan jatkuvasti uusia ominaisuuksia, jotta se osaltaan tukee asiakkaiden taloudellista mielenrauhaa ja auttaa heitä tekemään entistä parempia taloudellisia päätöksiä.

Danske Bank Suomen toimintojen avainluvut*

 

Danske Bank Finland

 

 

 

Milj. €

1-9 2019

1-9 2018

muutos

Korkokate

253.0

269.3

-6%

Nettopalkkiotuotot

163.4

172.1

-5%

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot

10.6

16.0

-34%

Muut tuotot

4.0

6.9

-42%

Tuotot yhteensä

431.0

464.3

-7%

Liiketoiminnan kulut

264.5

320.8

-18%

Voitto ennen arvonalennustappiota

166.5

143.5

16%

Arvonalentumistappiot luotoista

51.8

-6.2

-

Voitto ennen veroja

114.7

149.7

-23%

 

 

 

 

Kulut/tuotto –suhde (C/I), %

61%

69%

-8%

 

 

 

 

Luottokanta

23,681.1

22,804.8

4%

Talletukset

18,277.5

20,053.1

-9%

 

*Ei sisällä MobilePay Finland Oy:tä

Myös Danske Bank A/S –konserni on julkistanut tuloksensa tammi-syyskuulta 2019. Konsernin tulostiedote löytyy osoitteesta danskebank.com/reports.

Lisätietoja:

Maajohtaja Leena Vainiomäki, Danske Bank Suomi, puh. 010 546 6675