Content is loading
Siirry sisältöön

Startupit maksavat Suomessa keskiansiota – muissa Pohjoismaissa palkat suurempia

Startupissa työskentelevät saavat Suomessa keskimäärin palkkaa 44 229 euroa vuodessa. Iso osa työntekijöistä on kuitenkin myös omistajana yrityksessä. Ensimmäistä kertaa julkaistava Nordic Startup Salary Report kuvaa startupissa työskentelyä Pohjoismaissa.

Startupissa työskentely ei tee automaattisesti rikkaaksi, ellei sitten ole päässyt mukaan osakkaaksi yritykseen, joka tulee menestymään hurjasti. Suomalaisissa startupeissa työskentelevien keskiansio on 3538 euroa kuukaudessa, kun Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten kuukausikeskiansio on noin 3395 euroa.
Suomalaiset jäävät jälkeen muiden Pohjoismaiden palkoista, sillä Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa palkat näyttävät olevan keskimäärin suurempia.

”Startupit ovat kasvuyrityksiä, joissa tulevaa kasvua rakennetaan vielä nykyisen taloudellisen tuloksen kustannuksella. Siksi on ymmärrettävää, että palkat ovat keskiarvotulotasoon verrattuna maltillisia, vaikka nämä yritykset työllistävät korkeakoulutettuja huippulahjakkuuksia myös Suomessa”, sanoo Danske Bankin startup-yhteistyöstä vastaava johtaja Teppo Havo.

Parhaat palkat startupeissa ovat johdossa ja teknologiaan liittyvissä tehtävissä. Miesten palkat ovat keskimäärin myös suurempia kuin naisten.

”Myös startup-sektorilla on havaittavissa naisten ja miesten palkkojen hajontaa. Naisvastaajien palkat ovat kautta linjan jonkin verran matalampia, ja erot kasvavat yritysten koon kasvaessa. Tutkimuksen pohjalta kattavaa selitystä tälle ei voida antaa, mutta vastauksista voidaan havaita, että startupeissa työskentelevien miesten osuus yritysten omistuksesta on keskiarvoisesti naisvastaajia suurempi, minkä lisäksi miesten keskimääräinen työaika on 3,5 viikkotuntia pidempi.”

Omistaminen yleistä

Ansiotasoa tasoittaa jossain määrin se, että startupeissa työntekijät omistavat yritystä keskimääräistä yleisemmin. Suomessa 38 prosenttia startupeissa työskentelevistä on myös omistaja. Luku ei pidä sisällään yrityksien perustajia, jotka ovat tyypillisesti aina myös isompia omistajia.

”Omistuksen jakaminen on fiksu tapa sitouttaa työntekijät startupeihin – tutkimuksen tulosten mukaan se lisää esimerkiksi tehtyjen viikkotyötuntien määrää merkittävästi. Samalla se auttaa yritystä talouden hallinnassa, koska omistuksella palkitseminen ei rasita kasvavan yrityksen kassavaroja. Onnistuessaan startupin arvo kasvaa merkittävästi, jolloin matalampikin palkka yhdistettynä omistukseen tekee työskentelystä palkitsevaa”, Havo sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin myös keskimääräisiä työntunteja startupeissa. Suomalaisissa yrityksissä työskennellään lyhintä viikkoa, sillä keskimäärin tunteja tehdään viikossa noin 42.  Norjassa työviikko on pisin, sillä siellä viikossa tehdään 49 tuntia. Yrittäjän viikko on pidempi myös startupeissa. Pohjoismaiden tasolla osakkaat tekevät töitä keskimäärin kahdeksan tuntia enemmän kuin työntekijät.

”Startupit hakevat usein vielä liiketoimintamallia ja organisoituvat usein sen mukaan uudestaan. Se tarkoittaa sitä, että työtunnit voivat kasvaa ainakin väliaikaisesti korkeaksi. Tässä tutkimuksessa suomalaisten naapurimaihin vertailtuna matalampaa viikkotuntimäärää selittää osin myös se, että niissä vastaajien joukossa oli suhteellisesti enemmän omistajayrittäjiä, joiden viikkotuntimäärät ylittävät hyvin usein 50 tunnin rajapyykin.”

Tietoa tutkimuksesta

Startupeissa maksetaan maltillista palkkaa. Tanskassa palkat ovat keskimäärin 61 032 euroa, Norjassa 51 713 euroa, Ruotsissa 46 635 euroa ja Suomessa 44 229 euroa vuodessa. 

Norjalaisissa startupeissa tehdään pisintä päivää: siellä työtunteja tehdään keskimäärin 49 viikossa. Suomessa viikossa tehdään 42 tuntia, Tanskassa 44 tuntia ja Ruotsissa 46 tuntia.

Perustajat tekevät kahdeksan tuntia pidempää viikkoa kuin ei-perustajat.

Norjalaiset työntekijät ovat yleisemmin myös yrityksen osakkaita. Norjalaisista vastaajista, jotka eivät ole yrityksen perustajia, 69 prosentilla on osuus yhtiöistä. Suomessa vastaava osuus on 38 prosenttia ja Tanskassa sekä Ruotsissa 39 prosenttia.

Kyselyyn vastasi sekä yritysten perustajia että työntekijöitä. Naisista 33 prosenttia on perustajia ja miehistä 54 prosenttia.

Vastaajina tutkimuksessa on 689 pohjoismaissa startupeissa työskentelevää henkilöä. Suomesta vastaajia oli 167. Suomen vastaajien joukossa oli vähemmän yrityksen perustajia kuin muissa maissa.

Tutkimuksen teki ArkwrightX yhteistyössä Danske Bankin kanssa.

Lisätietoja:

Teppo Havo, Danske Bank, startupeista vastaava johtaja, teppo.havo@danskebank.fi, 050 379 8062