Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Suomi tammi-kesäkuu 2019: Luotonannon vakaa kasvu jatkui

Danske Bankin Suomen toiminnot jatkoivat vakaata kehitystään vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, luottokysynnän ollessa edelleen hyvällä tasolla.

Pankin koko luotonanto kasvoi 2 prosenttia tammi-kesäkuussa edellisvuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna, kun etenkin lainananto pienille ja keskisuurille yrityksille kasvoi vahvasti. Asiakastyytyväisyys pysyi vakaana kaikissa asiakasryhmissä. Sitä tuki uuden sukupolven digitaalisten palveluiden aktiivinen käyttöönotto sekä henkilö- että yritysasiakkaille.

Danske Bankin Suomen toimintojen kokonaistuotot olivat 280,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2019, laskien 10 prosenttia edellisvuodesta (1-6 2018: 310,8 miljoonaa euroa). Tuottoeroon vaikuttivat vertailukaudella kirjatut kertaluonteiset tuotot joukkovelkakirjalainan myynnistä, kirjanpidossa tehtyjen arvioiden muutokset vuoden 2018 lopussa ja rahoitusmarkkinoiden yleinen kehitys. Ydinpankkitoiminta jatkoi vakaata kehitystään. Liiketoiminnat kulut pienentyivät 26 prosenttia vuoden 2018 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Vuonna 2018 kustannuksiin vaikutti kasvattavasti Mandatum Life -yhteistyösopimukseen liittyvät kertaluonteiset arvonlisäverokirjaukset ja vuonna 2019 pienentävästi näihin eriin liittyvien kirjausten peruutukset. Tulos ennen veroja oli 94,8 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2019.

”Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla saavutimme useita tärkeitä virstanpylväitä digitaalisten ratkaisuidemme uudistamisessa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme digitaalisia palveluita, jotka auttavat heitä vahvistamaan taloudellista mielenrauhaansa ja tekemään entistä parempia päätöksiä talousasioissa. Käänsimme sääntelyn paremmaksi asiakaskokemaksi tuomalla asiakkaidemme käyttöön älypuhelinsovelluksen ja tunnuslukulaitteen, jotka korvaavat 20 vuoden ajan käytössä olleet muoviset tunnuslukukortit. Pankkipalvelujen ja muiden vahvaa tunnistamista vaativien palveluiden käyttö on nyt entistäkin helpompaa ja turvallisempaa. Tähän asti olemme toimittaneet vuosittain 540 000 muovista tunnuslukukorttia, ja asiakkaat ovat käyttäneet niitä tunnistautumiseen yli 4 miljoonaa kertaa kuukaudessa. Toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä lähes 200 000 asiakastamme on ottanut käyttöönsä uudet ratkaisut, ja asiakaspalaute on pysynyt myönteisenä”, kertoo Danske Bankin maajohtaja Leena Vainiomäki.

Vuoden 2019 aikana Danske Bank on tuonut sekä henkilö- että yritysasiakkaille Suomessa seuraavan sukupolven digitaaliset pankkipalvelut. Toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä kaikki yritysasiakkaat olivat siirtyneet uuteen, räätälöinnin mahdollistavaan finanssiportaaliin, jonka avulla he voivat helposti saada kokonaisvaltaisen näkymän yrityksensä talousasioihin ja hallita päivittäisiä pankkiasioitaan. Uuteen mobiilipankkiin lisättiin säännöllisesti uusia ominaisuuksia, ja henkilöasiakkaiden siirtyminen uuteen mobiilipankkiin sai vauhtia erityisesti uusista tunnistusratkaisuista.

Danske Bank Suomen toimintojen avainluvut*

 

Danske Bank Suomi

 

 

 

Milj. €

1-6 2019

1-6 2018

muutos

Korkokate

167,0

175,7

-5 %

Nettopalkkiotuotot

104,3

115,6

-10 %

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot

6,7

11,6

-42 %

Muut tuotot

2,8

7,8

-65 %

Tuotot yhteensä

280,7

310,8

-10 %

Liiketoiminnan kulut

169,7

230,4

-26 %

Voitto ennen arvonalentumistappioita

111,1

80,4

38 %

Arvonalentumistappiot luotoista

16,2

-5,4

-

Voitto ennen veroja

94,8

85,8

11 %

 

 

 

 

Kulut/tuotto -suhde (C/I), %

60 %

74 %

-14 %

 

 

 

 

Luottokanta

23 319,9

22 846,2

2 %

Talletukset

18 724,0

19 331,5

-3 %


*Ei sisällä MobilePay Finland Oy:tä

Lisätietoja:
Maajohtaja Leena Vainiomäki, Danske Bank Suomi, puh. 010 546 6675